Türkçe

Viyana ve Aşağı Avusturya Enerji Desteği’nden kimler faydalanabilir?

Viyana Enerji Desteği’nden kimler faydalanabilir?

Viyana, yeterli geliri olmayan hanelere, asgari geçim ödeneği gibi ısınma ve elektrik giderleri için de bir destek sağlıyor. Viyana Şehri ilk kez 2013 yılında, enerji masraflarının sebep olabileceği yoksulluğa karşı sürdürülebilir ve etkin şekilde tüm yıl boyunca mücadele edebilmek için  ”Viyana Enerji Desteği“ sağlamaya karar verdi. 

Mobilpass’a sahip asgari geçim ödeneği alan kişiler ile asgari maaş alan emekliler, Sosyal Güvenlik, Sosyal Haklar ve Sağlık Hakları Dairesi (MA40) çalışanları tarafından yapılacak, kişiye özel bir değerlendirme sonrasında, ”Viyana Enerji Desteği“ kapsamında aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilirler:

Gecikmiş enerji giderleri faturaları için finansal destek

Enerji danışmanlık hizmeti ve hane için gerekli önlemlerin alınmasında finansman desteği

Enerji giderleri için destek

Yıllık enerji faturaları beklenenden yüksek gelebilir ve zaten maddi olarak sıkıntıda olan kişilerin durumunu daha da kötüleştirerek içinden çıkılamaz bir hale getirebilir. İhtiyaçların doğru bir şekilde belirlenmesinden sonra, Viyana Şehri, örneğin gecikmiş enerji giderleri faturalarının ödemesini bir kereye mahsus üstlenerek enerjinin kesilmesini önleyebilir ve sonraki faturaların ödenebilmesini mümkün kılar.

Enerji danışmanlığı

Eskimiş elektrikli ev aletleri ile su ısıtıcıları, hava sızdıran pencereler vs. enerji tüketimini arttırır ve özellikle yeterli gelire sahip olmayan hanelerin bütçelerine yük olurlar.  Bu nedenle, ihtiyaç duyulan durumlarda, ”Viyana Enerji Desteği“ kapsamında, kişinin onayı alınıp özel bir görüşme gerçekleştirildikten sonra, hane için ücretsiz enerji danışmanlığı hizmeti verilebilir.

Enerji danışmanları kişinin evinde alınması gereken önlemleri belirleyerek enerji tüketimini kalıcı şekilde azaltabilirler. Viyana Şehri de bu önlemlerin en kısa sürede alınması ve finansmanı konusunda yardım eder.

İletişim

Bilgi için Viyana Şehri Sosyal Merkezleri ile iletişime geçebilirsiniz. İlgilenen Viyanalılar, Viyana Enerji Desteği ile ilgili soruları ve daha detaylı bilgi için MA 40 hizmet hattını arayabilirler : 01 4000-8040

Quelle: www.wien.gv.at

Kimler Aşağı Avusturya Isınma Gideri Yardımı alabilir?

Eyalet idaresi, sosyal yardıma ihtiyacı olan Aşağı Avusturyalılara 2018/2019 kış dönemi için 135,- Avro tutarında tek seferlik bir ısınma gideri yardımı yapmaya karar verdi. Isınma gideri yardımına 30 Mart 2019 tarihine kadar ana ikamet adresinin bulunduğu yerel idari makamdan başvurulabilir.

Kimler ısınma gideri yardımı alabilir?

• Asgari geçim fark ödemesi alan kişiler

• Genel Sosyal Güvenlik Yasası’nın (ASVG) 293. Maddesi uyarınca asgari emekli maaşı alanlar

• İşsizlik/acil durum ödeneği geliri, asgari geçim endeksini aşmayan ve iş arayan olarak kayıtlı, işsizlik sigortasından ödeme alan kişiler

• Aile geliri asgari geçim endeksini aşmayan diğer gelir sahipleri   

Koşullar:

• Avusturya vatandaşlığı

• Avrupa Ekonomik Alanı üye ülke vatandaşları ve aile üyeleri

• Cenevre Anlaşması kapsamında mülteci olarak kabul edilen kişiler

• Avrupa Birliği 2004/38/EG Yönergesi 2. maddesi ve bağlantılı 24. maddesi uyarınca, Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkesi vatandaşı olan kişilerin, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşı olan aile fertleri

• Ana ikamet adresinin Aşağı Avusturya’da olması 

• Genel Sosyal Güvenlik Yasası’nın (ASVG) 293. maddesi uyarınca aylık brüt gelirin güncel asgari geçim endeksini aşmaması

Destek kapsamında olmayanlar:

• Kendine ait hanesi bulunmayan kişiler

• İhtiyaçları sebebiyle asgari geçim ödeneği alan kişiler

• Giderleri Sosyal Güvenlik tara-fından karşılanan evlerde ikamet eden kişiler

• Medeni hukuk çerçevesinde evin ısıtılması ve yakıt temini hakkı olan, bu hizmetten gerçekten faydalanan ve ısınma gideri olmayan kişiler

• Kendine ait ısınma gideri olmayan diğer kişiler

Önemli bilgi:

Bu destek hali hazırdaki bütçe kaynakları ile finanse edilmektedir. Bu destek yasada öngörülen bir hak değildir.

İletişim:

Daha fazla bilgi için aşağıdaki ilgili numara ile iletişime geçebilirsiniz.

Tel: +43 2742/9005-9005

Quelle: www.noe.gv.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"