RöportajTürkçe

Görevini aşk ve şevkle yapan bir isim: NÖ Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner

Avusturya’nın on federal eyaleti arasında Aşağı Avusturya’nın özel bir yeri var: Yüzölçümü bakımından en büyük eyalet olan Aşağı Avusturya, aynı zamanda en büyük ikinci nüfusa sahip. Eyaletin valisi Johanna Mikl-Leitner de siyasete yabancı bir isim değil. Yaklaşık 8 yıl eyalet hükümetinde görev aldıktan sonra Mikl-Leitner, Werner Faymann’ın iki federal hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi. 2017’de Aşağı Avusturya’ya geri dönen Halk Partisi’nin Eyalet Başkanı, Brücke’ye verdiği röportajda son eyalet seçimleri ve yeni eyalet hükümetinin gündemi hakkında konuştu.

AŞAĞI AVUSTURYA EN YÜKSEK HANE HALKI GELİRİNE SAHİP EYALET

Geçmişte iki kez eyalet valiliği görevini yürüttünüz. Bu sorumluluğa yönelik duygu ve düşünceleriniz nedir?

Aşağı Avusturya Valisi olmayı Avusturya siyasetindeki en güzel görev olarak görüyorum. Memleketim için bu sıfatla çalışabildiğim için mutlu ve gururluyum.

Hem alanı hem nüfusuyla Aşağı Avusturya şüphesiz en önemli eyaletlerden biri. Bu durum göz önüne alındığında eyalet hükümetinin önündeki görevler nedir?

Eyaletler arasında bir karşılaştırma yapıldığında, Aşağı Avusturya sadece en büyük eyalet değil, aynı zamanda tüm eyaletler arasında en yüksek hane halkı gelirine ve en yüksek satın alma gücüne sahip eyalettir. Ayrıca yoksulluk riskinin en düşük olduğu bölgeyiz. Ancak elbette hepimiz enflasyondan iklim değişikliğine kadar pek çok küresel sorunun yaşandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde iki ana görevimiz var. Birincisi, Aşağı Avusturya elektrik sübvansiyonu veya mavi-sarı okula başlama yardımı gibi mali desteklerle yurttaşlarımızın bu krizli dönemleri iyi bir şekilde atlatmalarını sağlamak. İkincisi ise tam da şimdi geleceğe, örneğin çocuk bakımına, araştırma ve bilime ya da demiryolları ve karayollarından geniş banta kadar altyapıya yatırım yapmak.

Üçüncü görev sürenize bu yılın mart ayında başladınız fakat seçimlerde neredeyse 10 puan kaybettiniz. Seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmeniz nedir?

İnanın bana, siyasi kariyerim boyunca pek çok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kaldım. Ama evet, geçtiğimiz eyalet seçimleri muhtemelen Aşağı Avusturya’nın yaşadığı en kirli seçimlerdi. Bunu takip eden koalisyon görüşmelerinde eski hükümet partisi olarak SPÖ, işbirliği yapmayı reddetti. Yeni seçimleri önlemek için ve eyaletimize karşı sorumluluğumuzdan dolayı FPÖ ile işbirliğine girmek zorunda kaldık. Ben şahsen gölgemin üzerinden atladım. Ama alternatifi olmayan doğru adım buydu!

‘BEN KAMU AHLAKININ BEKÇİSİ DEĞİLİM’

Hükümetiniz kurulduktan kısa bir süre sonra, özellikle Christoph Luisser’in „sınır telleri“ talebi nedeniyle eleştirildi. Yakın gelecekte siyaset neyle karşılaşacak? Halktan nasıl puan toplamak istiyorsunuz?

Bence halk için her şeyden önce bir şey çok önemlidir: eyalet hükümetinin işe sarılması ve çalışması. Bu özellikle bu zorlu zamanlarda öncelikle tüm yurttaşlarımızın sosyal güvenliğine katkıda bulunmamız gereken şu anda önemli. Bunu konut yardımı, okula başlama ödeneği ve GIS vergisinin kaldırılması gibi önlemlerle yapıyoruz. Ayrıca, Ekim ayından itibaren, evde bakılan bakıma muhtaç kişilere bakım binliği yardımı yapılacaktır. Sadece GIS vergisi nüfusa 41 milyon Euro’luk bir rahatlama getirirken, diğer eyaletler bunu hâlâ koruyor. Ayrıca eyalet hükümetinin Özgürlükçü Partili üyelerinin konumundan da bahsettiğiniz için: Ben ahlak bekçisi değil, Aşağı Avusturya Valisiyim. Sol ve sağ uçlar arasındaki öfke ping-ponguna da katılmayacağım. Benim için belirleyici olan, işbirliğimizin çerçevesi olarak belirlediğimiz çalışma anlaşmasıdır. Burada örneğin antisemitizme karşı mücadele de yer almaktadır. Entegrasyon açısından, Almanca dilinin öğrenilmesine önem verilmesi bizim için önemlidir. Entegrasyon her iki tarafın da istekli olmasını gerektirir; kültürümüze saygı, yasalarımıza uyum ve sosyal hayata aktif katılım da esastır. Bunlar herkesin, vatandaşların, misafirlerin, göçmenlerin uymasını bekleyebileceğimiz temel kurallardır.

Deneyimli bir siyasetçi olarak görevleriniz çok büyük. Federal siyasetteki deneyimleriniz, bu sorumlulukla başa çıkmanızda ne gibi fayda sunuyor?

Evet, birçok düzeyde siyasi olarak aktif olmama izin verildi, ancak her siyasi makam beraberinde büyük bir sorumluluk getirir ve ben bu sorumluluğu taşımaktan çok mutluyum. 

ÇOCUK BAKIMINDA AVUSTURYA’DA BİR NUMARAYIZ

Bugünlerde mali denge konusu gündemdeki konulardan biri. Eyaletlerin bu doğrultuda dikkat etmeleri gereken unsurlar nelerdir?

Şimdi müzakereler esas olarak, hepimizin gelecekte görevlerimizi yerine getirmeye devam edebilmemiz için önümüzdeki birkaç yıl için fon açısından ne alacağımızla ilgili. Ne de olsa eyaletlerin ve belediyelerin görevleri son yıllarda büyük ölçüde arttı ve bu alanlardaki harcamalar da arttı. Bunlar bakım, sağlık veya çocuk bakımı gibi genel menfaatlere yönelik hizmetler. Bu alanlardaki harcamaların artması herkes için anlaşılabilir bir durum. Bu nedenle, genel menfaatleri ilgilendiren bu hizmetleri sunmaya devam edebilmek için ilgili fonlara ihtiyacımız var.

Hükümet ortağınız SPÖ daha eylül ayında sizi çocuk bakımı alanında yeterince girişimci olmamakla eleştirdi. Sorunu nasıl çözmeyi hedefliyorsunuz?

Bu suçlamayı kesin bir dille reddediyorum. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Aşağı Avusturya eyaleti, taahhütte bulunan belediyelerle birlikte, mavi-sarı çocuk bakımı atağına 750 milyon avro yatırım yapacak. Bence bu, ailelerimize kendilerinin ve çocuklarının bizim için ne kadar değerli olduğunu gösterdiğimiz açık bir işaret. Sadece altyapıya yatırım yapmıyoruz, aynı zamanda kapanış günlerinin sayısını azalttık ve 15 belediyedeki pilot anaokullarında artık iki yaşındaki çocuklara da bakılıyor. Bu, 2024’ten itibaren iki ve iki buçuk yaş arasındaki farkı kapatabilmek için önemli bir adım, çünkü o zamana kadar iki yaş başlangıç yaşını tüm ülkede uygulamak istiyoruz. Aşağı Avusturya’nın halihazırda üç yaş altı çocuklar için yüzde 30’un üzerinde bir çocuk bakım oranına sahip olduğunu ve bu oranın Avusturya ortalamasının üzerinde olduğunu, hatta üç ilâ beş yaş arası çocuklar için Avusturya’da bir numara olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Bununla birlikte, daha küçük gruplar ve daha iyi bir çocuk bakım oranı sunarak sadece arzı değil, aynı zamanda Aşağı Avusturya anaokullarının zaten çok yüksek olan kalitesini de iyileştiriyoruz. Gördüğünüz gibi, eleştiriler hiçbir yere varmıyor. Bununla birlikte, şu anda masada olan tüm harika tekliflerin yanı sıra Aşağı Avusturya’da seçim özgürlüğünün korunacağını vurgulamak da benim için önemli. Biz zorunlu ya da düzenleyici bakımla değil, iş ve aile yaşamının mümkün olan en iyi şekilde uzlaştırılmasıyla ilgileniyoruz.

EŞSİZ BİR YAPI: BÖLGESEL SAĞLIK AJANSI

Avrupa genelinde sağlık alanında da özellikle personel yetersizliği odaklı çokça sorun tartışılıyor. Hükümetinizin bu soruna yönelik siyaseti nedir?

Evet, sağlık sektöründeki zorlukların büyük olduğu doğru. Aşağı Avusturya’da çok belirleyici bir avantaja sahibiz, çünkü Eyalet Sağlık Ajansımız ile sağlık ve bakımı tek bir çatı altında düşünebileceğimiz benzersiz bir yapı oluşturduk. 27 eyalet hastanesinin yanı sıra 50 bakım, vasi ve destek merkezi ile 27.000 çalışan burada tek bir çatı altında toplandı. Bu aynı zamanda, örneğin eve yakın bölgesel iş olanakları, tüm bölgelerde çocuk bakımı veya çalışanlar için daha fazla geçirgenlik yoluyla kendimizi cazip bir işveren olarak konumlandırmamızı sağlıyor. Gerçek şu ki, araştırmalara göre 2030 yılına kadar sadece Aşağı Avusturya’da 9.500 bakım personeline ihtiyacımız olacak. Bu sadece yerel personel ile sağlanamaz, bu nedenle Vietnam’dan Aşağı Avusturya’ya bakım personeli getirmek için bir pilot proje başlattık. Mavi-sarı bakım paketimiz çerçevesinde, stajyerler için aylık 600 avro mali destek ve kariyer değiştirenler için aylık 1.400 avro bakım bursu bulunmaktadır.

Daha önce elektrik, ısınma ve bazı hususlarda yardım duyurularınız oldu. Vatandaşın ilgisi ve tepkisi ne düzeyde oldu? Ne kadar başvuru yapıldı?

Enflasyon şu anda pek çok insanı gerçekten büyük zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Aşağı Avusturya’da, insanların bu zor dönemi atlatabilmeleri için geçtiğimiz aylarda pek çok önlem aldık. Hatta Avusturya’daki diğer tüm bölgelerden daha fazlasını yapan eyalet biziz. Sadece geçen yıl yaklaşık 186.000 çocuk ve gencin faydalandığı mavi sarı okula başlama parasını ya da Aşağı Avusturya elektrik fiyat indirimini düşünün. Konut alanında, ilkbaharda Aşağı Avusturya’da 350.000’den fazla haneyi konut ve ısınma masrafları sübvansiyonu ile destekledik. Ayrıca GIS eyalet vergisini de kaldırdık; sadece bu önlemler Aşağı Avusturyalılara toplamda yaklaşık 41 milyon avro tasarruf sağladı.

BAKIMA MUHTAÇ OLANLARA MALİ DESTEK SAĞLAYACAĞIZ

Hükümetiniz son dönemde daha başka yardımların da sözünü verdi. Bu bağlamda daha hangi alanlarda destekler sunuyorsunuz veya hangi destekleri planlıyorsunuz?

Evet, yardım etmeye devam ediyoruz, çünkü amacımız enflasyondan özellikle etkilenenlere yardım etmek. Ekim ayından bu yana başvurulabilen yeni bakım çeki buna bir örnektir. Bu çek, bakım seviyesi 3 ve üzeri olan ve evde bakılan 47.000 Aşağı Avusturyalının yanı sıra tıbbi olarak doğrulanmış demans hastası yurttaşlarımız ile bakım seviyesi 1 ve 2 olan çocuklar için diğer tüm sosyal yardımlara ek olarak yılda 1.000 avro getirmektedir. Çünkü bakıma muhtaç yurttaşlarımızın kendi dört duvarları arasında yaşamayı tercih ettiklerini biliyoruz. Bu nedenle, evde bakımı geliştirecek ve bakıma muhtaç olanlara kendileri için mali destek sağlayacağız. Bu önlem için yılda toplam 47 milyon avro ayıracağız. Bu dönemde barınma alanında da yurttaşlarımıza yardımcı olmak için yine büyük miktarda para ayırıyoruz. Toplam 45 milyon avro ile acil ihtiyacı olanlara hedefli ve kesin destek sağlamak istiyoruz. Bu nedenle özellikle düşük gelirli üçüncü kesimi yeni konut sübvansiyonu ile rahatlatmak istiyoruz: maksimum 20.000 avro geliri olan tek kişilik haneler ve hane geliri 50.000 avro’yu geçmeyen aileler bu yeni konut sübvansiyonunu Ekim ayında alacaklar. Bu kapsamda hanede yaşayan ilk kişi için 150 avro ve hanede kayıtlı her bir kişi için ilave 50 avro ödenecektir.

‚İKLİM EYLEMCİLERİ’NE SERT CEZALAR VERİLMELİ

Enerjiden söz açılmışken; iklim aktivistlerinin yol kapatma eylemleri Aşağı Avusturya’ya da ulaşmışa benziyor. Eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekteki eylemlere karşı neler yapacaksınız?

Evet, bu kaotik insanların kendilerini St. Pölten yakınlarındaki işlek A1’e yapıştırmalarının üzerinden çok zaman geçmedi. Bir otoyolda bu tür eylemler sırasında ne tür korkunç kazaların olabileceğini hayal etmek bile istemiyorum. Ne yazık ki Bakan Zadic bu gelişmeyi hareketsiz bir şekilde izliyor ve Federal Bakan’a, kötü bir şey olana kadar beklemeden yasaları sıkılaştırmasını acilen tavsiye ediyorum. Bu nedenle, iklim eylemcilerine karşı, acil durum araçlarını engelleyen iklim çıkartmaları için üç ay hapis cezası gibi daha sert cezalar verilmesi için birkaç kez çağrıda bulundum. Bunun taklitçi suçluları caydıracağına inanıyorum.

Ocak ayında iklim eylemcisi Lena Schilling sizi “gerçekten iklim siyaseti” yapmak yerine korkutmakla eleştirdi. Bayan Schilling acaba eyalet hükümetinin bazı çalışmalarını göz ardı mı ediyor?

Evet, bu eleştirinin hiçbir yere varmayacağına kesinlikle inanıyorum. Şu anda pek çok kişi enerji dönüşümü hakkında konuşuyor; ancak ihtiyaç duyulan şey somut eylemdir. Biz de Aşağı Avusturya’da tam olarak bunu yapıyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi alanında Avusturya’nın toplam büyümesinin yüzde 40’ını gerçekleştirmeyi görüşüyoruz ve halihazırda rüzgar ve güneş enerjisinden en fazla enerji elde eden eyaletiz. Bu amaçla, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, yani rüzgar ve güneş enerjisinin üç katına çıkarılması için kendimize somut, ölçülebilir hedefler de koyduk. Bu, kabaca Steiermark’ın tüm elektrik tüketimine eşdeğerdir. Ancak hepsi bu kadar değil, burada çok sayıda önlem sıralayabilirim: örneğin yapılaşmaya karşı „toprak bonusumuz“ veya Aşağı Avusturya’nın İklim İttifakı belediyeleri arasında Avrupa şampiyonu olması gibi. Bu arada, 2007 yılında iklim korumayı eyalet anayasasına koyan ilk federal eyalet de biz olduk.

‚DAHA GÜZEL BİR SORUMLULUK YOK‘

Her şey yolunda iyi giderse önünüzde daha birkaç sene bulunmakta. Şimdiden sevindiğiniz/heyecanla beklediğiniz meydan okumalar/zorluklar nelerdir?

Bu eyalet için büyük bir şevk ve sevgiyle göreve geldim, benim için daha güzel bir sorumluluk yok ve bu nedenle Aşağı Avusturya halkıyla birlikte geleceğin zorluklarının üstesinden gelmeyi dört gözle bekliyorum.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"