ÖzelTürkçe

Avusturya İslam Topluluğu’nun (IGGÖ) müslümanları temsil ettiğini biliyor muydunuz?

Müslümanlar ve diğer inanç sahipleri Avusturya’da yıllarca dini inançlarını özgürce yaşamış iken günümüzde maalesef Müslümanlar üzerinden ayrımcı politikalar gelişmekte ve bu durum kaygı verici boyuta gelmiş durumda.

600.000’i geçkin Müslümanın yaşadığı Avusturya’da Müslüman halkları temsil eden kurum IGGÖ’dür. Bu kurumun web sayfasını ziyaret ettiğimizde üzülerek gördük ki sadece Almanca dilde hizmet vermektedir. Oysaki bütün İslam halklarına hizmet veren bir kurumun kendisini bu halklara en iyi anlatabilmesinin yolu, ana dillerinde yayınlar yapmaktır. Günümüzde gerek negatif politikalar ve algılar, gerekse kendi ülkesinden ve kültüründen uzak yaşayan göçmenler, özellikle de yeni jenerasyonun İslam dinini layıkıyla öğrenip, yaşamına katması adına IGGÖ’ye çok büyük görevler düşmektedir.

08.12.2018 tarihinde seçim yapılacağı ve yeni başkanın seçileceği IGGÖ’nün yazımızda kaleme alacağımız konu ve sorunlara Brücke Magazin olarak açıklık getireceği umudundayız.

Öncelikle IGGÖ Müslüman kesime hangi konularda yardımcı olmaktadır, yetki ve sorumlulukları nedir?

Avusturya’da Müslüman nüfus her geçen gün artarken, İslam derslerine katılım oranı da aynı oranda artmakta mıdır? Buna dair bir araştırma yapılmış mıdır ve İslam eğitimi konuları, konuların işleniş şekilleri ve İslam öğretmenlerin performans değerlendirmeleri, toplumun bu konudaki fikirleri merak edilmiş ve araştırılmış mıdır? Eğer böyle bir araştırma yapılmış ise sonuçlar nedir?

Öz kültüründen uzakta yaşayan genç-lerimiz için, dinlerini daha iyi kavrayabilmeleri adına sosyal sorumluluk projeleri üretip uygulama fikrine nasıl bakmaktadırlar?

Gazetemize gelen okuyucu yorumlarından edindiğimiz fikre göre, okullarda İslam öğretmeni ile fikir ayrılığına düşen halkımızın çok az bir kısmı eleştirilerini okullara bildirmekte, bir kısmı da eleştiri yapmadan çocuklarını İslam dersine göndermemektedir. Oysa ki yaşanan herhangi bir sorunun kurumunuza bildirilmesi ve IGGÖ tarafından çözüme yönelik çalışmalar yapılması çok daha faydalı olacaktır. Üzülerek  farkına vardık ki halkımız nerdeyse kurumunuzun varlığından haberdar bile değil. Bir sorun yaşadıklarında ilk akla gelmesi gereken kurum IGGÖ iken, halka uzak bir kurum olarak algılanmaktadır.

Avusturya’daki bütün Camiler, islami dernekler ve cemaatler IGGÖ çatısı altında toplanmıştır. Peki IGGÖ’nün  bünyesindeki  dernek ve camilerle ilişkileri nasıldır? Bu konuda bir denetleme mekanizması işlemekte midir?

Bu kurum hangi cemaatlerden oluşuyor?

Avusturya hükümetinin İslam  konusunda çıkarmış olduğu yasalar konusundaki muhatabı IGGÖ’dür.  IGGÖ neden hükümetin çıkardığı kararları yerel Türk kökenli  basın organlarına duyurmamakta, bu konulara ait basın açıklamaları yaparak halkı gerek uygulamalar gerekse sorunlar hakkında bilgilendirmemektedir?

Avusturya Hükümetinin İslam konusunda çıkarmış olduğu yasalar ve kanunların muhatabı bu kurum. Peki Avusturya Hükümetinin çıkarmış olduğu kararları niçin cemaatler aracılığıyla ve yerel Türk kökenli gazetelerle Müslüman kesime bildirmiyor?

Bu kuruma bağlı cemaatler cami sayısı fazlalığına göre delege gönderiyor. Örneğin 100 kişilik bir topluluktan 2 delege çıkıyor yani 50 kişiye 1 delege düşüyor. Peki bu delegeler bulundukları camilerde niçin tanınmıyorlar?

IGGÖ’ye bağlı cami ve dernekler üye sayısına göre delege gönderiyor diye biliyoruz. Peki bu delegelerin görev ve yetkileri nelerdir? Bağlı bulundukları cami ve derneklere karşı ne tür sorumlulukları vardır? Diğer üyelerin ya da cami cemaatinin bu delegelerin kimler olduğu ve görevleri konusunda bilgileri var mıdır?

Avusturya hükümeti İslam  kanununu  değiştirdi. SPÖ ve ÖVP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen tasarıda, Müslümanların din ve örgütlenme özgürlüğü ile eşitlik haklarını ihlal eden maddeler bulunuyor. Avusturya hükümeti bu kanunu değiştirmeden önce bu kuruma yazılı olarak bildiri gönderdi. IGGÖ niçin bu bildirilere görüşünü beyan etmedi? Eğer görüş beyan etti ya da kanun tasarısı aşamasında müdahil oldu ise bu süreçte alternatif olarak ne tür çözümler önerdi? 

Gözlemlerimize göre IGGÖ hükûmet kanunu çıkardıktan sonra ortaya çıkıp itiraz etmeye başladı.

Avusturya İslam Topluluğu (IGGÖ), tasarı hakkında yaptığı son açıklamasında “İslam Cemaati için ayrı bir yasa talebi, diğer dini topluluklara verilen hakların aynısı ve dış finansman yasağının kaldırılmasını” talep etmişti. Bu taleple ilgili gelişmeler var mıdır?

Avusturya tarihinde hiç görülmemiş yasaklar konuşulmaya başlandı. Hatta başörtü yasağı gündemde. Hükümet bu tarz inanç özgürlüğüne aykırı kanunlar çıkarmak üzere harıl harıl çalışırken IGGÖ kurumunun kendi içinde seçim ve koltuk derdine düşmüş olması üzüntü verici.  IGGÖ’nün bu tarz ayrımcı yasalara karşı hukuki bir süreç başlatmasını beklerken üzülerek görüyoruz ki bu yasalara karşı açılmış davalar yok. Eğer açılmışsa da Müslüman kesime ait yerel gazetelere bir bilgi verilmiş değil. IGGÖ’nün hitap ettiği ve temsil ettiği yüz binlerce Müslümandan bu kadar kopuk olması ayrıca üzüntü verici.

Şimdiye kadar görevini layıkıyla yerine getirememiş bu kuruma yeni seçimden sonra vizyon sahibi, temsil yeteneği ve mücadele gücü yüksek, eşitlikçi ve temsil ettiği insanlara maksimum seviyede yardımcı olmayı kendine hedef edinmiş bir başkan seçilmesi en büyük dileğimiz. Her ne kadar şu ana kadar adaylar seçilmeleri durumunda yapmak istedikleri projeler ya da hedeflerine dair bir açıklama yapmamış olsalar da, en kısa zamanda bir açıklama yapacaklarını umut ediyoruz.

Yazar: Brücke Magazin

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"