KulturTürkçe

Tarihin Evi

ST. PÖLTEN – Tarihin Evi 10 Eylül 2017’de Aşağı Avusturya Müzesi’nde kapılarını açtı. Orta Avrupa’ya olan ilişkisiyle Avusturya’nın merkezi bölgesi sayılan hadiselerle dolu Aşağı Avusturya tarihi, 3000 metrekarelik sergi alanındaki 2.000’ den fazla obje ve İlk Cumhuriyet odaklı sergi ile yenilikçi bir sergi konseptinde görülebilir.

Bağlantı kurma ve karşılaşma yeri
Aşağı Avusturya Müzesi’ndeki Tarihin Evi yeni bilimsel bilgilerin, tarihle ilgili münazara ve münakaşanın ve tarihi efsaneleri sorgulamanın yeridir. Aşağı Avusturya Müzesi’ndeki bir modern müze olarak tarihin evi Aşağı Avusturya koleksiyonları, arşivleri ve müzeleri, yerel inisiyatifleri, üniversite ve üniversite dışı araştırma merkezleri ve bağımsız araştırmacıları ile aktif bir ağdır.

Herkese hitap eden bir müze
Aşağı Avusturya Müzesi’ndeki Tarihin Evi araştırma ve bilgi aktarma arasında yenilikçi bir kesişme noktasıdır. “Exhibition in Progress” (Gelişen sergi) kapsamında sürekli yeni araştırma sonuçları interaktif hazırlanan forumlara ve enstalasyona ve güncel olaylar sergiye akmaktadır. “Forumlar” bilgi aktarma eylemini doğrudan sergiye bağlamaktadır. Multimedya rehberliği ve Eylül ortasından itibaren dokunsal bir model ve işaret dilinde videolar gibi dâhil edilen araçlar, Aşağı Avusturya Müzesi’ndeki tarihin evini herkes için anlaşılır kılmaktadır.

Tarihle karşılaşmak…
Tarihin Evi kronolojik değil, bilinçli olarak kümeler şeklinde tematik düzenlenmiştir. Bu şekilde tarihi konular detaylı bir şekilde ele alınabilir. Kırılmalar ve çelişkiler açığa çıkmaktadır. Bağlantılı bakış aynı zamanda da gerçekleşmeyen gelişimlerin analiz edilmesini sağ-lamaktadır. Her tur bireysel olarak kişinin ilgi alanlarına göre tasarlanmaktadır. Ayrıca ziyaretçiler, Orta Avrupa bağlantılı Aşağı Avusturya tarihinin önemli olayları hakkında hızlı genel bir bakış edinebilir ve aynı zamanda eyalet koleksiyonundan daha önce hiç gösterilmemiş nadir şeyler sayesinde konuları ayrı ayrı derinleştirebilirler.

…geleceğe bakarak
Tematik sunumların odağı tamamen toplumun güncel gelişimi ile yüzyıllar öncesinde de insanları meşgul etmiş sorulardır.
– Bölgelere nasıl yerleştirilmiş ve yönetim nasıl alınmıştır?
– Bir bölgeye veya bir bölgeden göç fenomeni ile alakalı ne söylenebilir?
– Bugünkü mülteci akımıyla ne alakaları vardır?
– Bireysel insanlar veya gruplar başkaları üzerinde nasıl güç kazanabiliyorlar?
– Din, ırk veya uyruk üzerinden birlik hissi nasıl üretilebiliyor?
– Teknik inovasyonlar bir toplumu nasıl değiştirmiştir?

Serginin odağı: “Uğruna mücadele edilen Cumhuriyet – Avusturya 1918 – 1938”
2018 yılında İlk Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü vesilesiyle Aşağı Avusturya Müzesi’ndeki tarihin evi ilk odağını kavga dolu yıllar 1918-1938’e ithaf etmektedir. Arka plandaki büyük ekonomik ve sosyal gerginlikler ile artan radikalleşme ve kaba kuvvet kullanma eğilimi otoriter bir sisteme yol açmıştır. Bu zamana kadar hiç gösterilmemiş eyalet koleksiyonu ve bizzat yapılan toplama kampanyası sayesinde toplu fakirlik ve toplu işsizlik gibi fenomenler ve bunların politik sonuçları idrak edilebilir hale gelmektedir. İç siyasi olayların yanı sıra Avusturya’nın o zamanlardaki dış politikası da serginin konusudur.

Quelle: celum.noeku.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"