TürkçeWirtschaft

İşveren Olarak Haklarınız Ve Başvurabileceğiniz Yerler

Korona acil yardım paketi

Kısa mesai Flex

1.  Mesai saati alacakları derhal ve tamamen kullanılmalıdır.

2. Eski izinler derhal ve tamamen kullanılmalıdır.

3. Güncel izin hakkı ilk üç ayda kullanılamaz, sonrasında ise, kısa mesai uygulamasının 3 aydan uzun sürmesi halinde, 3 haftadan az olmamak üzere kullanılabilir.

4. Net emeklilik primlerinin finansmanı, yani toplam aylık ücret ve kısa mesai yardımının toplamı ile aşağıda belirlenmiş asgari katkı tutarları arasındaki fark, belirtilen şekilde kademeli olarak AMS tarafından üstlenilecektir.:

a. Kısa mesai öncesi alınan aylık ücret, tavan primin yarısından fazla ise %80’i

b. Aylık ücret tavan primin yarısından az ise %85’i

c. Aylık ücret brüt 1700,- Avro’dan az ise %90’ı

5. Kısa mesai sürecinde tatil ücreti, kısa mesaiden önceki çalışma süresi esas alınarak hesaplanır.

6. Maaşların ödenmeye devam edilmesi de

7. Sosyal güvenlik primleri 1. aydan itibaren federal hükümet tarafından üstlenilir. (geçerli uygulamada 5. Aydan itibaren üstlenilmekte)

8. İhbar süresi, kısa mesai süresine bakılmaksızın bir aydır.  Buna ilave olarak, olağanüstü durumlarda kısa mesaide örneğin; ihbar süresini azaltma ya da kaldırma ile ilgili müzakere etme koşulu vardır.

9. Taşeron çalışanlarla ilgili güncel mevzuatta bir değişiklik öngörülmemiştir. Ek taşeron işgücüne ancak ihbar süresi bo-yunca izin verilir.

10. Fazla mesai yapma koşulları temel iş sözleşmesinde belirtilebilir.

11. Sözleşmenin hazır olmasından sonra taraflar 48 saat içinde iş sözleşmesini imzalayacaklardır. (İş kurulu olmaması halinde özel sözleşme onaylanır)

12. Mesai saati sıfıra kadar indirilebilir.

13. Mutabık kalınan şekilde mesai saatinin azaltılması, iş sözleşmesinde yapılacak (genel maddelerde değil) değişiklik ile mümkündür, yine de mesai saatlerinde yapılacak değişiklik, ilgili tarafa en az 5 gün önce bildirilmelidir.

14. Kısa mesaiye en fazla 3 aylık bir dönem için karar verilebilir. Gereklilik halinde ve tarafların görüşmeleri neticesinde, 3 ay daha uzatılması mümkün olabilir. Sonrasında, bu yönetmelik (Korona acil durum paketi – Kısa mesai flex)  yürürlükten kalkacaktır.

Korona virüsten etkilenen işyerleri için öngörülen destekler:

1. İşletmeler için hangi acil önlemler ve yardımlar öngörülüyor?

• Şahıs şirketleri ve küçük işletmeler için zor durum fonu: Fona nasıl başvurulabileceğiyle ilgili bilgiler de dâhil, detaylar şu anda hazırlanmaktadır.

• Şahıs şirketleri, KOBI’ler ve turizm işletmelerinin işletme sermayesi kredileri için mevcut geçici önlem paketi garantileri sürdürülecek ve genişletilecektir. Başvurular online bankacılık üzerinden yapılabilir! (Turizm işletmeleri için kredilerle ilgili daha fazla bilgi | Şahıs şirketleri ve KOBI’ler için krediler ile ilgili daha fazla bilgi)

• Serbest meslek sahipleri için sosyal güvenlik (SVS): Ertelemeler, taksitli ödemeler, prim tutarlarında indirim ve gecikme faizlerinde yumuşama mümkün | SVS bilgi sayfası

• Avusturya Sağlık Kurumu (ÖGK): Erteleme, taksitli ödemeler, gecikmiş ödemelerde alınan ek ücretlerde esneklik, icra başvurularının ve iflas başvurularının askıya alınması mümkün

Detaylı bilgi aşağıda

• İhracat firmaları, ihracat cirolarının %10’u (büyük ölçekli işletmeler) ya da %15’i (küçük ve orta ölçekli işletmeler) oranında OeKB’ye kredi başvurusunda bulunabilirler. Bir firmaya verilebilecek en yüksek kredi miktarı 60 milyon Avro’dur. Finansman, ilk etapta iki yıl ile sınırlıdır, uzatılması mümkün olabilir. Mevcut ihracat faaliyetine ek olarak, işletmenin, COVID-19’un etkilerinin Avusturya’da görülmeye başlanmasına kadar, ekonomik olarak sağlam bir yapıya sahip olması şartı aranmaktadır. Federal hükümet, bahsi geçen işletme sermayesi kredilerinin %50 ile 70 oranında sorumluluğunu almaya hazırdır. Kredi paketi toplamı 2 milyar Avro tutarındadır. Daha fazla bilgi için: exportservices@oekb.at ya da                   tel: (01) 531 27-2600

2.ÖGK önlem paketi:

• Ödenmemiş katkı payları için uyarı gönderilmeyecek

• Katkı paylarının ödenmemesi, kısmen ödenmesi ya da zamanında ödenmemesi durumlarında otomatik erteleme yapılacak

• Taksit ödemelerinde esneklik sağlanacak

• İcra davası açılmayacak

• İflas başvurusu yapılmayacak

İşletmelerden, iş başlangıcından önce ve zamanında zorunlu sigorta bildirimlerini yapmaları talep edilmektedir, Koronaya bağlı gecikmeler talep halinde cezasız olarak işleme alınabilir. Aylık prim raporları öngörülen tarihlerde ÖGK’ya gönderilmeye devam edecektir. Bu önlemler bir sonraki duyuruya kadar geçerli olmakla birlikte, en azından 2020 Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsamaktadır.

Daha fazla bilgi, iletişim ve başvurular için : gesundheitskasse.at/corona

Quelle: www.wko.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"