Türkçe

Avusturya’da oturum izni hakkında merak edilenler!

Avusturya vatandaşlarının hukuki durumu ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerle ilgili merak edilen iki önemli konuyu Martin Plunger, Andreas Grießler ve Alwin Denz’e sorduk.

Brücke: Bir Avusturya vatandaşı, Avrupa Birliği sınırları dışında ne kadar süre kalabilir?

Dr. Martin Plunger: Avusturya vatandaşlarının yurtdışında geçirdikleri süreyi kısıtlayan herhangi bir düzenleme mevcut değildir.

Brücke: Avusturya’daki oturumu vizeye tabi olan ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan bir kişi, en çok ne kadar süre yurtdışında kalabilir?

Dr. Martin Plunger: Yerleşme ve İkamet Yasası’nda (NAG) oturum izinleri için aşağıdaki maddeler yer almaktadır: NAG 10. Madde 2. Fıkra: Avrupa Birliği vatandaşı olmayan bir kişinin, yetkili makamlar tarafından delillere dayanarak artık Avusturya’da ikamet etmediği ya da yerleşmediği tespit edilirse ve eğer kişinin “AB – Sürekli oturum izni” yoksa (45. Madde), oturum izni geçersiz sayılır.

NAG 10. Madde 3. Fıkra 4. Bent: Eğer yabancı uyruklu kişi “AB – Süresiz oturum izni”ne sahipse ve altı yıldır Avusturya’da değil, fakat Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) sınırları içinde ikamet ediyorsa, oturum izni ve Avrupa Birliği hukukuna bağlı oturum hakkı belgeleri yok sayılır.

NAG 10. Madde 3. Fıkra 5. Bent: Eğer kendisine sürekli oturum izin kâğıdı ya da sürekli oturum kartı verilmiş yabancı uyruklu kişi, birbirini takip eden iki yıldan fazla ülke dışında bulunursa oturum izni ve Avrupa Birliği hukukuna bağlı oturum hakkı belgeleri yok sayılır.

NAG 20. Madde 4. Fıkra: 3. Maddeye göre, eğer yabancı uyruklu kişi birbirini takip eden 12 aydan daha fazla AET sınırları dışında bulunursa oturum izni iptal edilir. Ancak kişi, ağır hastalık, sosyal sorumluk, askeri görevini yerine getirme ya da sivil hizmet benzeri görev gibi özellikle dikkate alınabilecek sebeplerle ve yetkili makamları önceden bilgilendirmek koşuluyla 24 aya kadar AET dışında ikamet edebilir. Yabancı uyruklu kişinin haklı çıkarı varsa, yetkili makam oturum izninin iptal edilmemesi başvurusunu değerlendirir. Yabancı uyruklu kişinin AET sınırları içindeki oturum iznini ibraz etmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği ile özel anlaşmaları olan ülke vatandaşları için belirli şartlarda farklı düzenlemeler geçerlidir.

Brücke: Örneğin 5 yıllık oturum iznine sahip kişinin vizesi yurtdışında yaşadığı için iptal edilir mi?  (Bkz. 2. Sorunun cevabı.) Yurtdışında ikamet etse bile Avusturya’da oturum izni olan bir kişinin alt soyu da vize alabilir mi?

Dr. Martin Plunger: Sadece, kendilerinin oturum izni şartlarını sağlamaları durumunda.


Brücke: Avusturya’daki yasal ikameti vizeye tabi olan, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan bir kişi en fazla ne kadar süre yurtdışında bulunabilir?

Mag. Andreas Grießler: „Vize“ ile oturum iznini kastettiğinizi düşünüyorum. Avrupa Birliği vatandaşı olmayan bir kişi 6 aydan uzun süre yurtdışında kalırsa Avusturya’da yerleşik sayılmaz. Bkz. Yerleşme ve İkamet Yasası (NAG) 2. madde 2. fıkra Z1 bend: Yerleşme, şu anda ya da gelecekte Avusturya sınırları dahilinde yılda 6 aydan daha uzun süre devam edecek bir hane kurmaktır.

NAG 10. madde 2. fıkrasına göre, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişi,  eğer süre sınırı olmayan bir oturum izni çeşidi olan “AB – Sürekli oturum izni”ne sahip değilse (45. Madde) ve Avusturya’da ikamet etmediği ya da yerleşik olmadığı  yetkili makamlar tarafından tespit edilirse oturum izinleri geçersiz sayılır.

NAG 20. madde 4. fıkrasına göre, eğer yabancı uyruklu kişi birbirini takip eden 12 aydan daha fazla AET sınırları dışında bulunursa, “AB – Sürekli oturum izni” (45.madde) iptal edilir. Ancak kişi, ağır hastalık, sosyal sorumluk, askeri görevini yerine getirme ya da sivil hizmet benzeri görev gibi özellikle dikkate alınabilecek sebeplerle ve yetkili makamları önceden bilgilendirmek koşuluyla 24 aya kadar AET dışında ikamet edebilir. Yabancı uyruklu kişinin haklı çıkarı varsa, yetkili makam oturum izninin iptal edilmemesi başvurusunu değerlendirir. Yabancı uyruklu kişinin AET sınırları içindeki oturum iznini ibraz etmesi gerekmektedir.

Süre sınırı olan oturum izinleri (örneğin Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kart ya da Kırmızı-Beyaz-Kırmızı plus kart), 6 aydan daha uzun süre yurtdışında kalındığında, Avusturya’da yerleşme niyeti olmadığı düşünülerek uzatılamaz.

Brücke: Örneğin 5 yıllık bir oturum iznine sahip kişinin vizesi, yurtdışında yaşadığı takdirde iptal edilir mi?

Mag. Andreas Grießler: Yukarıdaki açıklamaya göre: Evet

Eğer kişi Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kart (belirli süreli oturum izni) sahibiyse 6 aydan fazla yurtdışında kaldığında, eğer “AB – Sürekli oturum izni”(süre sınırı olmayan oturum izni) sahibiyse  12 aydan fazla yurtdışında kaldığında otomatik olarak iptal edilir.

Brücke: Yurtdışında yaşayan fakat Avusturya’da oturum izni olan bir kişinin altsoyu da vize alabilir mi?

Mag. Andreas Grießler: Mümkün görünüyor, fakat her vakanın ayrı değerlendirilmesi gerekir. Temel koşul, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ve „birleşme sağlayan“ tarafın hala Avusturya’da yerleşik olmasıdır, yani toplamda 6 aydan fazla Avusturya’da bulunması gerekir. Tabii bu bağlamda araştırma yapılacaktır ve taraflardan tam bir işbirliği talep edilir.

Brücke: Yurtdışına taşınmayı düşünen Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilere ve de Avusturya vatandaşlarına tavsiyeleriniz nelerdir?

Mag. Andreas Grießler: Yurtdışına taşınmadan önce yetkili olan oturum ve yerleşim makamlarından, Avusturya oturum izinleri için doğabilecek hukuki sonuçlar ile ilgili bilgi alınabilir. Küçük yerleşim birimlerinde yerel nüfus daireleri ile de iletişime geçilebilir.

Bağlı olunan sosyal sigortalar kurumu ile görüşülerek yurtdışında sigorta konusu netleştirilebilir.

Ayrıca Maliye ile görüşülerek Avusturya’da bulunan mal varlığının vergi durumu açıklığa kavuşturulmalıdır. Son olarak olası emekliliğe hak kazanmak ile ilgili Emeklilik Sigorta Kurumu ile görüşmeleri tavsiye edilebilir.


Brücke: Bir Avusturya vatandaşı, Avrupa Birliği sınırları dışında ne kadar süre kalabilir?

Alwin Denz: Avusturya’da bu konu ile ilgili bir düzenleme mevcut değildir. Kişiler ömürleri boyunca Avusturya vatandaşıdırlar ve bir Avusturya vatandaşı istediği kadar yurtdışında ikamet edebilir. Tabii ki ikamet edilen ülkenin giriş-çıkış ve oturum izni ile ilgili düzenlemeleri göz önüne alınmalıdır.

Brücke: Örneğin 5 yıllık oturum iznine sahip kişinin vizesi yurtdışında yaşadığı için iptal edilir mi?

Alwin Denz: “AB – Süresiz oturum izni”nden bahsediliyorsa, bu tür bir oturum izni yabancı uyruklu kişinin birbirini takip eden 12 aydan daha uzun süreyle AET sınırları dışında ikamet etmesi sonucu iptal edilir.

Brücke: Yurtdışında ikamet etse bile Avusturya’da oturum izni olan bir kişinin alt soyu da vize alabilir mi?

Alwin Denz: Temel olarak bu mümkün değildir. Bazı durumlarda, ikamet amacının belirtilmesiyle (ör. öğrencilik) – üst soydan bağımsız olarak – bir oturum izni alınabilir. Bu konudaki karar yerel göç idaresi makamlarına aittir. (Ör. Bölge idari birimi)

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"