Türkçe

Avusturya makamlarının isim değişikliğiyle alakalı (IGGÖ) yazımıza verdikleri önemli cevaplar

Brücke: Sayın Hammerschmied, Gündemde olan İslam – IGGÖ konusu hakkında bir makale yazmak ve 2015 yılı İslam Yasası çıkarıldığı sırada bakan olarak görev yaptığınız için konu ile ilgili size bazı sorular yöneltmek istiyoruz. 2019 yılına kadar karnelerde din hanesine hep İslam yazıldı, fakat 2019 ilk yarıyılı sonunda İslam yerine İGGO yazılmaya başlandı. Sizce bu değişikliğin sebebi nedir?

2016 yılında da Eğitim, Bilim ve Araştırma bakanıydınız. Bu isim değişikliğinin neden İslam Yasası yürürlüğe girdiği sırada yapılmadığı konusunda bizi aydınlatabilir misiniz? Konuyu daha iyi anlamamız amacıyla sorularımızı cevaplandırmanızı rica eder şimdiden teşekkür ederiz.

Verena Holzer: Sayın Delice, Telefonda görüşmemizde de belirtildiği üzere Dr. Hammerschmid’in bakanlık yaptığı dönemde (Mayıs 2016 – Aralık 2017) bu konu hiç gündeme gelmemiştir.


Brücke: Sayın Wago,

Gündemde olan İslam – IGGÖ konusundaki soru işaretlerini gidermek için size yöneltmek istediğimiz birkaç sorumuz var. 

• Kısa süre önce yarıyıl karnelerini alan Müslüman çocukların aileleri için, karnede yer alan din hanesine İslam yerine IGGÖ yazılması ile ilgili değişiklik anlaşılır bir durum değil. IGGÖ bir din değil, adından da anlaşılacağı üzere, sadece bir inanç topluluğudur. Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı’na bu değişiklik hakkında bilgi verildi mi?

• Aldığımız bilgilere göre, din hanesine İslam yerine IGGÖ yazılması değişiklik talebi Eğitim Bakanlığı’na Din İşleri Dairesi tarafından iletildi.  Araştırmamıza göre yürürlükte olan İslam Yasası’nda dinin isim değişikliğinden bahsedilmiyor. İsim değişikliği talebi, hangi hukuki temellere dayanarak Eğitim Bakanlığı’na iletildi? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz?

• Avusturya’da İslam, tıpkı Hıristiyanlık ya da Musevilik gibi kanunen tanınan (İslam Yasası 1912) bir inançtır ve Müslümanların manevi değerleri güvence altına alınmıştır. İslam-IGGÖ isim değişikliği yapılmasıyla, İslam’ın bir din olarak tanınması çelişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

• İslam isminin IGGÖ olarak değiştirilmesi hangi hukuki temellere dayanmaktadır? Böyle bir değişikliğin hukuka uygun yapılmasını sağlayan kanun ve ilgili maddeleri açık bir şekilde bildirmenizi rica ederiz.

• Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı bu durumu daha olumlu bir hale çevirmek için nasıl bir yol izlemeyi düşünüyor? Müslüman aileleri ve çocuklarını nasıl bir süreç bekliyor?

Okurlarımızı bahsi geçen değişikliğin sebepleri hakkında bilgilendirebilmemiz için sorularımızı yanıtlamanızı rica ederiz.

Markus Vago: Sayın Delice, Sorularınıza istinaden kurumumuz tarafından aşağıda yer alan bilgileri verebiliriz:

Yeni düzenleme Din İşleri Dairesi kararına dayanmaktadır. Kollarını açıkça belirtme-yen genel bir din tanımı olduğu için, güncel hukuki düzenlemelerine göre „İslam“ ibaresi tek başına yeterli olmamaktadır. Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı, bu kararı ilk yarıyılın sonundan itibaren, karnelerin doğru bir şekilde düzenlenmesi amacıyla uygulamaya başlamıştır. 5/2007 no.lu genelgenin A eki de yeniden düzenlenerek “İslam” yerine Avusturya Cumhuriyeti Şansölye Makamı 26/02/2016 tarihli

BKA-KA9.070/0004-Kultusamt/2016 no.lu kararına uygun olacak şekilde,  Avusturya İslam İnancı Topluluğunun kısaltması olan „IGGÖ“ ibaresi eklenmiştir.   

Eğitim Bakanlığı, Din İşleri Dairesi’nin kararına uymuştur ve hiçbir şekilde bir dinin ya da dini topluluğun aşağılanmasını amaçlamamaktadır. Kurumumuz pratik bir çözüm önerisine açıktır. Eğitim Bakanı Heinz Faßmann’ın (ÖVP) da kısa süre önce okul karnelerindeki din hanesi için uzlaşma önerisinde bulunmuştur. Daha sonraki görüşmelerde bu durum tekrar ele alınacaktır.


Henhapel: Sayın Delice, sorularınızı aşağıdaki gibi cevaplandırabilirim:

1. Okul karneleri ile ilgili sorularınız için yetkili makamın Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı olduğunu belirtmemiz gerekir.

2. İslam Yasası 6. madde 1. fıkrada belirtildiği üzere “Dini topluluklar, adlarını ve adlarının kısaltmasını belirleme hakkına sahiptirler, dini topluluk bu ad ile açık bir şekilde tanınabilmeli ve diğer kilise ya da dini topluluklarla (…….) karıştırılma ihtimali söz konusu olmamalıdır ”. “Avusturya İslam İnancı Topluluğu” da tüzüğünde (IGGÖ Tüzüğü) bahsi geçen adı ve kısaltmayı kendi seçmiştir.  

3. 2015 yılı İslam Yasası 6. Madde açıklamasına göre:

Genel bir terime atıfta bulunduklarından “İslam cemaati”, “İslam topluluğu” ya da “İslami” vb. tanımlamaları yetersizdir. Anayasa Mahkemesi B 1214/09 kararından beri İslam’ın tüm kollarını temsil eden genel bir tanım bulunmamaktadır.“


Brücke: Sayın Başkan Ümit Vural,

• Okul karnelerindeki IGGÖ-İslam isim değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu değişikliği rahatsız edici buluyor musunuz?

• Aldığımız bilgilere göre, din hanesinde yer alan İslam ibaresinin IGGÖ olarak değiştirilmesi talebi Din İşleri Dairesi tarafından Eğitim Bakanlığına iletilmiştir. Araştırmamıza göre yürürlükte olan İslam Yasası’nda din adının değiştirilmesi ile ilgili bir ibare yoktur. Din İşleri Dairesi tarafından IGGÖ yönetimine bu değişiklik ile ilgili önceden bilgi verildi mi?

• Eğer hiçbir bilgi verilmediyse, „İslam“ adıyla kanunen tanınan bir dinin karnelerde din hanesine yazılması sizin için kabul edilebilir mi?

• İslam ibaresinin IGGÖ olarak değiştirileceği ile ilgili Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı’ndan herhangi bir bil-gilendirme yazısı aldınız mı yoksa sizin de bu değişiklikten karneler dağıtıldığında mı haberiniz oldu?

• IGGÖ bu durumun düzeltilmesi için ne gibi girişimlerde bulunuyor?

Sayın Vural, bu konu dışında sizinle bir röportaj yapmak isteriz. Odak noktamız başkanlığınız ve Avusturya’da ikamet eden Müslümanlar için yapacaklarınız olacaktır.

Ümit Vural:

• Bizim duruşumuz nettir. Biz Müslümanız, biz İslam dinini kabul ediyoruz ve tabii ki karnelerde ve kamu evraklarında din hanemizde bu şekilde belirtilmesini istiyoruz. Müslüman ebeveynler dini inançlarının bu kadar kolay ortadan kaldırılması nedeni ile sarsıldılar ve kızgınlar.

• Hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Skandalın ortaya çıkmasından sonra bile Eğitim Bakanlığı ile görüşmemiz bizim randevu talebimiz sonrasında gerçekleşti.

• Lütfen sorunuzu netleştirin.

• İç kararname ve düzenlemeler, „dışarıda olanlara“ uygulanmak üzere hazırlanmaz. Düzgün bir bilgilendirme kesinlikle gerekliydi. IGGÖ ile hiçbir zaman doğrudan görüşülmedi.

• Bu durumda hukuka uygun bir çözüm arayışındayız. Şu anda atılması gereken hukuki adımları ve somut stratejimizi gözden geçiriyoruz.

Telefonda sorduğunuz, başka bir görüşmenin planlanıp planlanmadığı ile ilgili sorunuzun cevabı:

Hayır

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"