MansetTürkçe

ANTON MATTLE’den Brücke’ye özel açıklamalar

Benim politikam tüm Tirollülerin yanında olmaktır

Avusturya’nın en kalabalık beşinci eyaleti olan Tirol’de Anton Mattle hükümeti, ekim ayından beri iktidarda. Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokratlardan hükümet koalisyonunun merkezinde özellikle çevre politikaları var. Ancak hükümetin gündemi bununla da sınırlı değil. Ülkenin en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı beşinci eyalet olan Tirol, göç siyasetinde de öneme sahip. Hükümetin gündemini ve Türklere yönelik siyasetlerini, Tirol Eyalet Başkanı Anton Mattle (ÖVP) ile konuştuk.

HEDEFİMİZ MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK İNSANI KAPSAYAN POLİTİKALAR ÜRETMEK

Hükümetteki göreve başlamanızın üzerinden daha bir yıl geçmedi. Şu ana kadar görevde bulunduğunuz süreyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni hükümetin nesnel, sakin ve yapıcı çalışma tarzının halk tarafından iyi karşılanmasından ve halkın bunu takdir etmesinden memnuniyet duyuyorum. İçerik açısından, enerji dönüşümüne odaklandık, çünkü bu kendimizi bağımsız kılma ve iklimin korunmasına katkıda bulunma şansımız. Tirol, ithal pahalılaşmayla mücadelede diğer federal eyaletlerden bir adım önde. Orta sınıfa kadar 70.000 haneyi destekleyen, hedef odaklı Tirol teşvikine sahibiz. Aynı zamanda, sorumlu bütçe politikasına geri dönmek için bir borç frenini benimsedik. Bu sayede Tirol, mali politikada örnek bir öğrencidir ve öyle olmaya devam etmektedir. Bavyera ve Markus Söder ile görüşmeler için yeniden bir zemin oluşturabildiğim için de mutluyum. Kufstein’daki ulaştırma zirvesi ve bir slot sisteminin uygulanmasına ilişkin ortak bir deklarasyon ile ulaştırma politikasında bir paradigma değişikliği sağlanmıştır.

ÖVP için son eyalet seçimleri bir kriz döneminde gerçekleşti ve oyları neredeyse 10 puan düştü. Şimdi durum yeniden sakinleşti mi? Düşüş tersine çevrilebilir mi? Ya da daha doğrusu: düşüş nasıl tersine çevrilecek?

Gözlerimi gerçeklere kapatmıyorum. Seçim sonucumuzun önünde büyük bir eksi vardı. Yüzde 34,7 başka bir partide sevinç yaratacak olsa bile: Biz kendimize, geniş bir temele dayanan ve mümkün olduğunca çok insanı kapsayan politikalar üretmek istediğiniz için daha yüksek bir çıta belirledik. Tirol eyalet hükümetinde, eyalet parlamentosunda, belediyelerde ve dışarıda halkla birlikte, güven kazanarak ve içerik, tutarlılık ve sivil bir siyasetle ikna etmek için her gün çalışıyoruz.

HER ÇATIYA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Eyalet hükümetinin enerji politikasına büyük önem verdiğini görüyoruz. Burada ne gibi hedefleriniz var?

Yeni siyah-kırmızı eyalet hükümetinin ilk toplantısında enerji konusuna odaklandık. Örneğin, büyük ölçekli güneş enerjisi sistemleri, daha doğrusu bunların alt yapıları için bir finansman çağrısı başlatmaya karar verdik. İlk finansman çağrısı halihazırda devam ediyor. Bu, örneğin şirketleri otoparklara veya depolama alanlarına PV sistemleri kurmalarını teşvik etmek ve böylece bu alanların enerji üretimi için de kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Çünkü birçok ev ve şirket çatısı ve diğer kapalı yüzeyler hala kullanılmıyor. İşte biz de tam olarak buradan başlamak istiyoruz. Mümkünse Tirol’deki her çatı küçük bir güneş enerjisi santraline dönüşmelidir. Ayrıca hidroelektrik enerjiye de güvenmeye devam edeceğiz. Ve: Bunun ötesini düşünmek için de hiçbir yasak olmamalı. Tirol’de rüzgar enerjisi Avusturya’nın doğusundaki kadar büyük bir potansiyele sahip olmasa bile, yine de bir araştırma yardımıyla Tirol’deki rüzgar enerjisi potansiyelini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

ÜLKELERİMİZ GELENEKSEL OLARAK GÜÇLÜ İLİŞKİLERE SAHİP

Türkiye kökenli insanlar giderek daha fazla ÖVP’ye oy veriyor. Bu destek yakın gelecekte de devam edecek mi?

Eyalet Başkanı olarak güzel ülkemizde yaşayan tüm insanların yanındayım. Ülkemizdeki farklı göçmen kökenli insanlara ulaşmak benim için önemli. Özellikle Türk kökenli nüfusla iyi bir iletişim kurmak istiyorum, çünkü burada halk odaklı, başarı ve mülkiyet dostu, aynı zamanda dayanışmaya dayalı bir siyasi teklif için büyük bir istek hissediyorum. Tirol eyaletimizde çalışkan, kararlı ve çaba gösteren herkesin başarılı olma şansı olmalıdır. Kökeni ne olursa olsun yardıma ihtiyacı olan herkesi desteklemek önemlidir. Ancak herkesin toplumumuza iyi bir şekilde entegre olması da benim için çok önemli. Bunun için ilgili herkesin çaba göstermesi ve istekli olması gerekir.

Tirol, Avusturya’da en fazla Türk kökenli nüfusa sahip federal eyaletlerden biridir. Son yıllarda iki ülke arasındaki ikili ilişkiler olumlu yönde gelişti. Bu durum Tirol’ü nasıl etkiliyor?

Birbirimize ne kadar yaklaşırsak, ülkemizde o kadar iyi birlikte yaşayabilir ve işbirliği yapabiliriz. Ülkelerimiz geleneksel olarak güçlü ilişkilere sahip ve gelecekte de bunu geliştirebiliriz.

KONTROLSÜZ BİR GÖÇMEN AKINININ BİR SINIRI OLMALI

Avrupa gündeminde en çok tartışılan konulardan biri şu anda göç. Avrupa Birliği yeni göç paketi ile dayanışmaya dayalı daha adil bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlıyor. Eyalet hükümeti olarak bu planları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Avusturya ve Tirol, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla her zaman dayanışma göstermiştir. Yardımımıza acilen ihtiyaç duyanlara yardım etmekten yanayım. Ancak kontrolsüz bir göçmen akınına izin veremeyiz ve vermemeliyiz. Bunun da bir sınırı olmalıdır. Çünkü nüfusun kabulü esastır ve göç söz konusu olduğunda buna özellikle dikkat etmeliyiz.

Nihayetinde göç ve entegrasyon politikası eyalet hükümetinin pratik bir görevidir. Burada yerel yönetimlerle işbirliği nasıl? Onlardan ne gibi geri bildirimler alıyorsunuz?

Özellikle son yıllarda kaçan insanlara yardım söz konusu olduğunda, birçok kişi ve belediye sorumluluk aldı ve dahil oldu. Bu vesileyle özellikle bu özverili insanlara ve belediyelere de teşekkür etmek isterim. Uzun süre belediye başkanlığı yaptım ve bir sonraki adımın her zaman entegrasyonla ilgili olduğunu biliyorum. Ve bu, ilgili herkesin üzerinde çalışması gereken bir konudur. Entegrasyon, insanlar kendilerini bizimle rahat hissettiklerinde ve toplum da onlarla rahat hissettiğinde başarılı olur. Bu nedenle entegrasyon asla tek yönlü bir yol olamaz; her zaman tüm tarafların birbirine yaklaşmasını ve iyi bir işbirliği için her gün çalışmasını gerektirir.

BRÜCKE DERGİSİ HEYECAN VERİCİ İÇERİĞİYLE İKNA EDİYOR

Tirol’de kaç Türk kökenli insan yaşıyor? Türk toplumu ile ilişkileriniz nasıl? Türk toplumunun kendilerine özgü sorunları var mı? Bu konuda ne gibi çözüm önerileriniz var?

Tirol’de Türk vatandaşlığına sahip toplam yaklaşık 11.350 kişi yaşıyor. Tirol’de yaşayan yaklaşık 17.000 kişi Türkiye’de doğdu. Bu da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 2,2’sine tekabül ediyor. Bu da Türk toplumunu, Almanya’dan gelen göçmenlerden sonra Tirol’deki en büyük ikinci uluslararası kökenli grup haline getiriyor. Türk toplumuyla, özellikle de Türk kökenli girişimcilerle ilişkilerim çok iyi. Benim politikam, nereden gelmiş olurlarsa olsunlar tüm Tirollülerin yanında olmaktır. İnsanlar ister Türkiye’den gelsin ister burada doğmuş olsun, hepsi aynı zorluklardan etkileniyor: Enflasyon, iklim değişikliği ve işgücü açığı. Tirol’de yaşayan tüm insanlar için her gün bu zorluklara çözüm bulmaya kararlıyım.

Tirol’de iki „göçmen gazetesi“ var. Her ikisinin de hedef kitlesi Türkiye kökenli insanlar. Bu gazeteler Türk toplumu ile iletişim kurmanıza ne ölçüde yardımcı oluyor?

Siyasette iletişim önemlidir. Halka ulaşabilecek her mecra önemlidir. Benim yaklaşımım şu: iyi şeyler yap ve bunun hakkında konuş. Şahsen, medya ortamını göçmen gazeteleri ve göçmen olmayan gazeteler olarak ikiye ayırmanın biraz fazla dar görüşlü olduğunu düşünüyorum. Tirol’de her mecranın bir yeri olmalı ve hepsi kendi başına çok önemli. Brücke Dergisi heyecan verici içeriğiyle ikna ediyor ve medya dünyasında en önemli şey de bu.

„Göçmen gazeteleri“ için bir bütçeniz var mı? Yakın gelecekte bunu daha fazla kullanmayı planlıyor musunuz?

Reklam önlemleri için kamu fonları tahsis edilirken, Tirol eyaletinin şeffaf ve harfiyen uyduğu çok açık yasal kriterler vardır. Kampanyalar için idaremizdeki uzmanlar her zaman hangi hedef gruplara hitap edileceğini ve bunun hangi medya karışımıyla uygulanacağını analiz eder. Ve iletişim bu profesyonel kriterlere göre yürütülür. Bu elbette eyaletimizdeki tüm göçmen gazeteleri için de geçerlidir. Eyalet Başkanı olarak benim burada bir etkim yok.

Ähnliche Artikel

Überprüfen Sie auch
Schließen
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"