MansetTürkçe

GEORG DORNAUER’DEN  Brücke’ye özel röportaj

„Göçmen basını tüm insanların katılımında büyük bir anahtar“

Avusturya’nın en kalabalık beşinci eyaleti olan Tirol, 2022’nin ekim ayından bu yana yeni bir hükümetle yönetiliyor. Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yönetimindeki eyalet, ülkedeki Türk toplumu için de öneme sahip. Çünkü Tirol, yaklaşık 17 binlik Türk nüfusuyla Türklerin en yoğun yaşadığı eyaletlerden. Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler son dönemlerde olumlu yönde gelişiyor. Olumlu gelişmelerin eyalet halkına yansıması da büyük. İkili ilişkileri ve Avusturya hükümetinin göçmen basınına bakışını, Tirol Eyalet Başkan Yardımcısı Georg Dornauer (SPÖ) ile değerlendirdik.

‘HEDEFİMİZ TÜM GRUPLARIN ÇIKARLARINI ORTAKLAŞA SAVUNMAK

Sayın Dornauer, yerel siyasetten taşra siyasetine geçiş size neler hissettiriyor?

Ben canla başla çalışan bir belediye başkanıydım. Ancak Eyalet Başkanı Birinci Yardımcısı olarak yeni görevim çok özel ve eyaletimiz siyasi olarak sorumlu olmak ve Tirol halkı için çalışmak beni büyük bir sevinç ve gururla dolduruyor.

Partiniz uzun süredir hükümette değil. Bu düşüşün nedenlerini nerede görüyorsunuz? SPÖ’nün düşüşünü engelleyebileceğinizi düşünüyor musunuz?

Sosyal demokraside oldukça hareketli geçen haftaların ardından, yeni bir güç ve birlik için birlikte yola çıkacağız. Böylece SPÖ bir kez daha Avusturya’da belirleyici siyasi güç haline gelecektir. Tirol’de izlediğimiz istikrar, ilerleme ve uyum yolunun federal düzeyde de izleneceğini umuyorum. Şimdi hiç zaman kaybetmeden partinin genel olarak iyi bir geleceği ve özellikle de başarılı bir Ulusal Konsey seçimi için kendimizi etkili bir şekilde hazırlamalıyız. 

Türk kökenli insanlar ağırlıklı olarak SPÖ’ye oy veriyor. Bu destek yakın gelecekte de devam edecek mi?

Sosyal demokrasi her zaman farklı sosyal grupların ve çevrelerin ortak idealler ve fikirler etrafında birleştiği bir ittifak olmuştur. Bu nedenle sosyal demokrasinin hedefi her zaman bu grupların çıkarlarını ortaklaşa savunmak olmuştur. Bu da bizi en iyi anlamda bir halk partisi yapmaktadır. Partimizin çeşitliliği, belediye düzeyinden Ulusal Konsey’e kadar göçmen kökenli çok sayıda aday ve vekilden de görülebilir. Bu durumu özgüvenli bir şekilde ele alıyoruz. 

DEPREMDE HALKIN DAYANIŞMASI ÇOK BÜYÜKTÜ

Tirol, Avusturya’da Türk kökenli nüfusun en yoğun olduğu eyaletlerden biri. Son yıllarda iki ülke arasındaki ikili ilişkiler olumlu yönde gelişti. Bu durum Tirol’ü nasıl etkiliyor?

Göç ve göçmenlik tarihi uzun bir geçmişe sahip ve Türk kökenli insanlar uzun süredir Tirol toplumunun bir parçası. İki ülke arasındaki ikili işbirliği de buna bağlı olarak gelişti ve iyi bir temele oturdu. Bu özellikle kriz durumlarında işe yaramaktadır; bu yılın Şubat ayında Türkiye ve Suriye’de meydana gelen korkunç depremin ardından, Tirol’den de hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde acil yardım sağlanmış ve bağışlar hedefe yönelik olarak aktarılmıştır. Halkın dayanışması çok büyük, çünkü uzun ortak geçmiş nedeniyle birçok kişisel temas noktası oluştu.

Avrupa gündeminde en çok tartışılan konulardan biri şu anda göç. Avrupa Birliği yeni göç paketi ile dayanışmaya dayalı daha adil bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlıyor. Eyalet hükümeti olarak bu planları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Avrupa Birliği ülkelerinin kaçış, sığınma ve göç konularında yeni, ortak ve dayanışmaya dayalı bir yaklaşım üzerinde mutabık kalmaları önemlidir. Ancak üye devletlerin pozisyonları çok tartışmalı, bu nedenle 2020’de sunulan göç ve iltica paketi üzerinde bir anlaşmaya varmak henüz mümkün olmadı. Halihazırda tartışılmakta olan Avrupa Ortak İltica Sistemi reformu, kaçış ve iltica seviyelerini yeniden düzenlemelidir. Avrupa’nın koruma arayan insanlara karşı sorumluluğu olduğu kadar, Avrupa’da yaşayan insanlara da yapıları hakkında açıklık getirme sorumluluğu vardır. Bazı taraflarca uygulandığı üzere, korku tellallığı ve sahte tehditler bu sorumluluğu zehirlemektedir. Paketin ayrıntılı tasarımına ilişkin müzakereler halen devam ediyor, ancak Tirol eyalet hükümeti olarak elbette yapılan düzenlemeleri yakından takip edeceğiz. 

UYUM POLİTİKALARI İÇİN SAHADA YAPILAR VE ARAÇLAR OLUŞTURULMALI

Nihayetinde, göç ve entegrasyon politikası eyalet hükümetinin pratik bir görevidir. Burada yerel yönetimlerle işbirliği nasıl? Onlardan ne gibi geri bildirimler alıyorsunuz?

Gerçek entegrasyon çalışmaları, karşılama, varış ve hoş geldin duygusunun iletilmesi eyalet, federal ya da Avrupa düzeyinde değil, belediyelerde gerçekleşir. Bu nedenle doğrudan doğruya sahada yapılar ve araçlar oluşturmak son derece önemli. Örneğin Tirol’de entegrasyon görevlileri son yıllarda belediyelerde kademeli olarak yaygınlaştırılmıştır. Atfedilen sorumlulukların ne kadar önemli ve sürdürülebilir olduğu anlaşılmıştır. Mültecilerin barınması konusunda belediye başkanlarıyla yakın işbirliğine de büyük ölçüde güveniyoruz. 

Dolayısıyla belediye, ilçe ve eyalet düzeyindeki sıkı bağlar, etkili entegrasyon çalışmaları için çok değerli. 

TİROL HÜKÜMETİ İÇİN GÖÇMEN MEDYASININ YERİ

Tirol’de kaç Türk kökenli insan yaşıyor? Türk toplumu ile ilişkileriniz nasıl? Türk toplumunun kendilerine özgü sorunları var mı? Bu konuda ne gibi çözüm önerileriniz var?

Tirol’deki nüfusun %2,2’si Türkiye’de doğmuştur, bu da tam olarak 17.000 kişi demek olmuyor. Bunlardan 8.000’den biraz azı Avusturya vatandaşlığına sahip. Buna ek olarak, Türkiye’den göç ettikten sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşaktan insanlar da var, ancak burada artık istatistiksel olarak ayırt edici bir özellik yok. Her halükarda Tirol’deki Türkiye kökenliler grubu, Almanya’dan gelen göçmenlerden sonra uluslararası geçmişe sahip ikinci en büyük gruptur. Tirol’deki Türk toplumu da çok heterojendir ve tek bir özelliğe ve kesinlikle belirli sorunlara indirgenemez. 

Tirol’de yaşayan tüm insanlar için olduğu gibi sorun durumları karmaşıktır ve bu nedenle çözümler, köken dışında başka parametrelerle de çalışılan bireysel yaklaşımlara ihtiyaç duyar. Ayrıca, dil edinimi veya toplumsal faaliyetler gibi klasik entegrasyon konularında, uluslararası geçmişe sahip diğer gruplara kıyasla önemli farklılıklar görmüyorum. Verilerimize göre önemli olan, kişisel fırsatları ve potansiyeli değerlendirmek için sosyal durumdur. Burada da aidiyet ve dayanışmayı güçlendirmek ve Tirol entegrasyon modeli anlamında fırsat eşitliğini ve bireysel tanınmayı teşvik etmek için gerekli kaldıraçları ve kolları görüyoruz.

Tirol’de Brücke gibi bir „Göçmen Gazetesi“ var. Brücke’nin hedef kitlesi Türkiye kökenli insanlar. Türk toplumu ile iletişim kurmanıza Brücke ve benzeri mecralar hangi ölçüde yardımcı oluyorlar?

Medya, insanlara ulaşmak için önemli bir iletişim faktörüdür. Mümkün olduğunca çok insana ulaşmak için belirli hedef kitle tekliflerine de ihtiyacınız var. Bu nedenle Avusturya ve Tirol’deki medya çeşitliliğinden çok memnunum. Uluslararası geçmişe sahip insanlar için gazeteler, tüm insanları dahil etmek için önemli bir anahtardır. Bu Türk toplumu için olduğu kadar diğer gruplar için de geçerlidir.

‘MEVCUT KAMPANYA İLETİŞİMİNİ SÜRDÜRECEĞİZ’

„Göçmen gazeteleri“ için bir bütçeniz var mı? Yakın gelecekte bunları daha fazla kullanmayı planlıyor musunuz?

Tirol’de her mecranın bir yeri vardır ve kendi başına önemlidir. Kampanyalar ve reklam önlemleri için kamu fonları tahsis edilirken, Tirol eyaletinin bağlı kaldığı çok açık yasal kriterler vardır. Kampanyalar için idaremizin uzmanları her zaman şu analizi yapar: Hangi hedef gruplara hitap edilecek ve bu hangi medya karışımıyla yapılacak? Ve bu analize göre iletişim gerçekleştirilir. Bu elbette diğer tüm medyalar için de geçerlidir.

Tirol eyaletinin „göçmen gazetelerine“ eşit davranmadığını ve kampanyalarında onlara yer vermediğini görüyoruz. Bu tutum yakın gelecekte de devam edecek mi yoksa burada bir şeyler değişecek mi?

Kampanya iletişiminden sorumlu olan uzman departmanımız temel olarak mevcut mali kaynakları verimli bir şekilde kullanmakla görevlidir. Reklam önlemleri her zaman anlaşılabilir karşılaştırma kriterlerine göre ve hedef grup analizi yoluyla alınır, bu nedenle eşit olmayan muamele baştan göz ardı edilebilir. Profesyonel bir analize ve vergi mükelleflerinin parasının verimli ve her şeyden önce şeffaf bir şekilde kullanılmasına dayanan bu kampanya iletişimi devam edecektir.

Ähnliche Artikel

Überprüfen Sie auch
Schließen
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"