Türkçe

Yeni kurulan işletmeler için vergi kolaylığı

Yeni kurulan işletmelere (veya devirlere) yardım edebilmek için Yeni Kuruluşlar Teşvik Kanunu kararlaştırıldı. Dikkat: Bir şirketin sadece yasal yapısını değiştirmesi teşvike değer değildir. Yeni kuruluşun beyanı veya devri, teşviki kullanmadan önce veya eş zamanlı sunulmalıdır (örneğin iş yapma ruhsatı için verilen dilekçeyle aynı zamanda). Formun sonradan sunulması önceden ödenen harçların, vergilerin ve katkı paylarının geri verilmesine yol açmamaktadır. Teşviki kullanmak için birçok makam uygunsa (örneğin ticaret dairesi, vergi dairesi, firma sicil mahkemesi, tapu sicil mahkemesi), o zaman hepsine birer orijinal beyan sunulmalıdır. Eğer eGründung (ekuruluş) çerçevesinde beyan şirket servis portalı üzerinden yapıldıysa, beyanın imzalanmış çıktısı ilgili makamlara veya eGründung esnasında elektronik olarak sunulabilir (örneğin formdaki pdf-beyanın yüklenmesi). NeuFöG nezdinde vergi kolaylığından yararlanabilmek için belirli şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. Bunlar, Federal Maliye Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen şekilde özetlendi:

Yeni şirket kurmak için şartlar
• Daha önce olmayan işletme ile ilgili bir yapının oluşturulmasıyla bir şirket yeniden açılmakta ve 1988 Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinin 3.fıkrasının 1 – 3 satırlarına göre kâr geliri elde etmektedir. Yeniden kurulduktan sonra iki yıl içerisinde işletmenin idaresine hâkim olan kişi, daha önce karşılaştırabilir bir şekilde bir işletme ile ilgili hâkim olduğu bir işte bulunmaması.

• Önceden mevcut bir işletmeye dair işletme sahibi kişinin yalın bir değişikliği veya önceden mevcut bir işletmeye dair sadece yasal yapının değişikliği söz konusu değildir.

• Yeni kuruluşun gerçekleştiği takvim ayında ve akabindeki on bir takvim ayında oluşturulan işletme ile ilgili yapı, önceden başka bir mevcut olan işletme veya kısım işletmenin genişletilmesiyle değiştirilmediyse.

Yeni kuruluşlarda harç muafiyeti aşağıda sıralanan giderler için geçerlidir:
• Damga ücretleri ve federal idare harçları
• Toplumsal sözleşmenin temeline dayalı gayrimenkullerin kullanımına gayrimenkul alım vergisi
• Firma sicil kaydı için mahkeme harçları veya toplumsal sözleşmeye dayalı gayrimenkullerin kullanımı için mülkiyetin ediniminde yapılan tapu sicil kaydının mahkeme harçları
• Doğrudan olarak şirketin ilk alan tarafından kurulmasıyla ilişkin şirket hakkı kazanımı için kurumlar vergisi
• Şirket hakları veya şirketin servetinden pay karşılık olarak verilirse, doğrudan şirketin kurulması ile ilişkin toplum sözleşmesinin temeline dayalı hisse senedi kullanımı için verilen borsa işlem vergisi
• İstihdam edilen çalışanlar için en fazla 12 ay süresince tahakkuk eden belirli gelir harçları

Ücretsiz kişiye özel danışma randevuları, WKO’nun 90’dan fazla ilçe ve bölgesel yerlerinde sunulmakta ve sektör kayıt servisi çerçevesinde NeuFöG’a göre bir kurucunun harç muafiyeti hakkı olup olmadığı araştırılmaktadır. Ayrıca, kurucu servis-portalı yeni işletme kuruşları için gerekli bütün bilgileri sunmaktadır.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"