NeuesteWirtschaft

Aşağı Avusturya Ekonomi Birliği 2025 Programı

Aşağı Avusturya Ticaret Birliği 2025 Kalkınma Planı

2019’un daha ilk yarısında, Aşağı Avusturya Ticaret Birliği Başkanı Wolfgang Ecker, ziyaret programı kapsamında Aşağı Avusturya’nın birçok yerinde 100’den fazla işletmede incelemelerde bulundu. Buna ek olarak, Ticaret Birliği tarafından talep edilen bir IMAS araştırması da işletmecilerin acil sorunları ile ilgili önemli veriler sağladı. Aşağı Avusturya Ticaret Birliği Başkanı Wolfgang Ecker „İşletmeciler tarafından bize iletilen konular için Aşağı Avusturya ekonomik bölgesi için kapsamlı bir program hazırladık“ dedi ve ekledi:  „Şimdi adım adım bu noktalardan başlayıp işletmecilerin yüklerini hafifletmek için çözümler bulacağız “.

Vergiler ve aidatların düşürülmesi

Avusturya vergi oranı yüksek olan bir ülke. Vatandaşlarının ve işletmelerinin bu kadar vergi ödediği ülke sayısı  çok az. Aşağı Avustruya’daki işletmelerin düzenli olarak maliyeye ödediği vergiler, işletmelerin yatırımlarından, yenilik çalışmalarından ve uzman personel yetiştirme eğitimlerinden kesiliyor .

Ticaret Birliği bu nedenle, gelir vergisi ve kurumlar vergisi tarifelerinde indirime gidilmesini, köpüklü şarap vergisi ya da reklam vergisi gibi ikincil vergilerin kaldırılmasını ve şirket araçları için vergi indirimi talep etmektedir.

Daha fazla uzman personel

Uzman personel sıkıntısı işletmelerin %80’i için çok ciddi bir problem haline gelmiştir. İşi yapacak eleman yokluğundan siparişler reddedilmektedir.

Aşağı Avusturya Ticaret Birliği yurtdışından uzman işgücü getirmenin kolaylaştırılmasını, Avusturya’da ihtiyaç duyulan mesleklerin eğitiminin yaygınlaştırılmasını ve emeklilik yaşına kadar ve hatta daha uzun süre iş yaşamında yer almak için teşviklerin arttırılmasını talep etmektedir.

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Avusturya ikili öğretim sistemi konusunda bütün dünyada takdir gören bir ülkedir. Seçtiğimiz yolda devam etmeli ve gençlerimiz için çıraklık eğitimini, iş piyasasında kariyer edinmek için bir adım olarak tekrar çekici hale getirmeliyiz.

Ticaret Birliği bu nedenle, daha fazla uluslararası değişim programı, meslek liselerinde en modern ders metodlarını, iş dünyası ile uyumlu programlar ve işbaşı eğitimi görenler için daha fazla destek talep ediyor.

Bürokrasinin azaltılması

Gerekli evraklar, sertifikalar, veri koruma ve personel hesapları. Bürokrasinin şirketlerimizden talepleri her geçen gün artıyor. İşletmecilerin ise müşterileriyle iletişim, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da personel yönetiminde kullanacakları zaman azalıyor.

Gereksiz, aşırı düzenlemelerin geri çekilmesi, AB hukuku uygulamasındaki Golden-Plating’in kaldırılması ve mevcut düzenlemelerin basitleştirilmesi ve azaltılması, Ticaret Birliği’nin odak noktasındaki konulardır.

Bölgeselliğe öncelik vermek

Aşağı Avusturya’daki ekonomik faaliyetlerimiz, bölgede kök salmış, yerel katma değer sağlayan, personel istihdam eden ve vergi ödeyen küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yürütülmektedir.

Aşağı Avusturya Ticaret Birliği, özellikle kamunun satın alım ihalelerinde bu işletmeler için öncelik talep etmektedir. Belediyelerin bireysel işletmelere açık şartnameler sunmaları, daha küçük partilerle satın alım yapmaları ve bölge ofisleri için yerel tedarik sağlamaları yoluyla bu başarılabilir.

Trafik ağının genişletilmesi

Özellikle Viyana çevresinde günlük trafik sıkışıklığı, trafik kaosu ve gecikmeler. Aşağı Avusturya’daki işletmeciler bunları sadece radyodan dinlemiyorlar, geç gerçekleşen teslimatlar, kısa mesafe taşıtları ve kızgın kamyon şöförleri sayesinde günlük iş akışlarında karşılaşıyorlar.

Ticaret Birliği bu nedenle, Wald- ve Weinviertel‘deki Europaspange ve havalimanı 3. pist projelerinin uygulamaya geçirilmesini, ayrıca Bruck ve Schwechat bölgesindeki A4’ün hızlı bir şekilde genişletilmesini ve Gänserndorf bölgesindeki S7‘nin inşa edilmesini talep ediyor.

Taşımacılıkta uygulanabilir kurallar

Katı dinlenme kuralları, yüksek cezalar ve kuralları ihlal halinde taşıtlara el konması… Bütün bunlar her gün daha fazla kamyon sürücüsünün havlu atıp iş bırakmasına sebep oluyor. Bu da lojistik alanında vasıflı çalışan açığını önemli ölçüde arttırıyor. Buna ilave olarak uluslararası trafikte, idaresi neredeyse mümkün olmayan, karmaşık ve pahalı bir ücretlendirme sistemi mevcut. Biz, taşımacılıkta gerekli kuralların netleştirilmesini istiyoruz, tabii bu kurallar aynı zamanda uygulanabilir olmalıdır.

Kamyon şöförleri için ücretlendirme sistemi basitleştirilmeli, B ehliyeti 4,5 tona genişletilmeli ve dinlenme sürelerine uymama ve ilgili ceza arasında daha makul bir oran olmalıdır.

Adil rekabet

İşletmecilerimiz pazarda rekabet etmeye alışkındır. Rekabetten de korkmayız, fakat rekabet adil olmalıdır. Yabancı firmalar aramıza katıldıklarında, maaş ve sosyal sigorta primlerinde indirim teşviği alıyorlar, dev online şirketler neredeyse hiç vergi ödemiyor ve yerli işletmelerin önüne geçiyorlar ya da büyük ticaret şirketleri ve üreticileri kendi iş ortakları olan küçük distribütörleri baskı altına alıyorlar ve böylelikle adil rekabet şartları ortadan kalkıyor.

Ticaret Birliği pazardaki dev güçler nedeniyle baskı altında olan küçük işletmelere destek verilmesi için uğraşıyor ve yabancı firmaların Avusturya pazarına girişlerinde etkili bir kontrol sürecinin işletilmesini ve büyük online şirketlerin etkili bir şekilde vergilendirilmesini talep ediyor.

Yetkili makamlarla işbirliği

Ekonominin rekabete ihtiyacı vardır, rekabetin de kurallara, kuralların ise kontrol edilmeye. Biz resmi makamları, rekabet kurallarını güvence altına alan bir merci, ekonominin partnerleri olarak değerlendiriyoruz. Tabii işletmelerle resmi makamlar arasındaki bu işbirliğinin pratikte de hissedilmesi gerekiyor.

Ticaret Birliği bu nedenle, özellikle kontroller sırasında tüm işletmelere eşit muamele uygulanmasına, „cezalandırma yerine tavsiye verme“ ilkesine ve çok sayıda rapor ile çelişkili kararların önüne geçilmesi için farklı resmi makamlar arasında daha etkili bir iletişim ağı kurulmasına büyük önem vermektedir.

Maaş ek maliyetlerinin düşülmesi

Büyük bir şirket ya da 5 çalışanlı bir işyeri olmasından bağımsız, Aşağı Avusturya’da çalışan maliyeti her işletme için en büyük gider kalemidir. Bu nedenle işletmeciler için, her gün gösterdikleri performansın buna değmesi gerekir. İşverenler, çalışanların maaşlarını yükseltirlerse, devlet aradaki farkın 2/3’ünü tahsil etmektedir.

Ticaret Birliği bu nedenle maaş ek giderlerinin azaltılmasını, böylelikle gelecekte çalışanların daha fazla para alabilmesini talep etmektedir.

Herkes için hızlı internet

Dijitalleşme her geçen gün ekonomimizin farklı alanlarında ve günlük işlerimizde yer almaktadır. Giderek artan miktarda veri, yüksek veri hızına sahip internet bağlantısı gerektirir. Buna ek olarak, çalışanların kısmen evden çalışabilme arzusu da artmaktadır.

Aşağı Avusturya Ticaret Birliği bu nedenle, şehir merkezlerinden küçük köylere kadar tüm Aşağı Avusturya’da fiber optik ağın ve 5G internetin hızlı bir şekilde genişletilmesi için kararlıdır. Böylece Aşağı Avusturya işletmeleri her yerde iyi bir bağlantıya sahip olacak, dijital ekonomideki rekabette yer alacak ve dijitalleşme şansını aktif olarak kullanabileceklerdir.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"