Röportaj

Meißl: WAFF’ın sunduğu hizmetlerden 33.500 Viyanalı çalışan faydalanmaktadır.

Brücke: WAFF’ın en temel amacı nedir ve WAFF neden kurulmuştur? Bize açıklayabilir misiniz?

Meißl: WAFF Viyanalıların profesyonel anlamda kendilerini geliştirme fırsatlarını destekler, bunun yanında mesleki durumlarını iyileştirmelerine, işyerlerindeki pozisyonlarını sağlamlaştırmalarına, tekrar işe dönmelerine yardımcı olur. Faaliyet alanı, meslek sahiplerinin desteklenmesinden, iş arayanlara özel programlara, işletmelere özel çözümlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Sosyal kurumlar ve AMS ile yürütülen sıkı işbirliği de kurumumuzda önemli bir rol oynamaktadır.

WAFF 1995 yılında AK ve ÖGB girişimiyle kurulmuş, Viyana Eyalet yönetimi sayesinde geliştirilmiştir. Viyanalı işletmeler için o zamanlar Viyana Ekonomi Teşvik Fonu – şimdiki Ekonomi Ajansı – kurumu zaten vardı. Ana fikir Viyanalı çalışanlar için de benzer bir kurum oluşturmaktı.

İlk projelerimizden olan “Eğitim Hesabı”, hâlâ WAFF’ın en temel hizmetlerinden biridir, bu proje sayesinde WAFF çalışanlara ve iş arayanlara destek sağlar. Hesaba, kişinin şartlarına göre 300 ile 2.000 Avro arasında bir miktar yatırılır.

Brücke: WAFF yürüttüğü faaliyetler için finansal kaynağı nasıl sağlamaktadır?

Meißl: WAFF Viyana şehrine ait bir kurumdur, bu nedenle Viyana kamu kaynakları ile finanse edilmektedir. Bugün ortalama 33.500 Viyanalı çalışan sunulan desteklerden faydalanmaktadır.

Brücke: Göçmenlere yönelik eğitimler için ayrı bir bütçe uygulaması var mıdır? Bunun için Avrupa Birliği’nden teşvik, hibe ya da ödenek alınmakta mıdır?

Meißl: Sunulan tüm WAFF destekleri çeşitlilik ilkesine dayanmaktadır. Viyana şehri tarafından finanse edilen bir kurum olarak biz, eğitim, kişisel gelişim ve iş dünyasına adım atarken fırsat eşitliğine inanıyoruz. Bu nedenle destekler, kökenine bakılmaksızın tüm Viyanalılara eşit şekilde sunulmaktadır.

Danışanlarımızın %55,7’sinin, çalışanlarımızın ise %30’unun göç geçmişi vardır. Göçmenlere özel hizmetler de sunulmaktadır, ülkeye yeni yerleşenler için anadilde mesleki bilgilendirme hizmeti ilk sırada gelmektedir.

Avrupa Birliği teşviklerine gelindiğinde; WAFF Avrupa sosyal fonlarını, Viyana’da, özellikle gençlere, sosyal yardım alan kişilere ve göçmenlere fayda sağlayan, önemli iş piyasası projelerini hayata geçirmek için kullanmaktadır.

Brücke: Genel olarak WAFF’ın bütçesinin ne kadarı göçmenlerin eğitimi için kullanılmaktadır? Bizi bilgilendirebilir misiniz?

Meißl: Daha önce söylediğimiz gibi, WAFF herkese eşit derecede fırsat tanınan çeşitlilik ilkesini kabul eder. Bu nedenle odak noktalarımızdan biri, örneğin resmi bir eğitim diploması olmadığı için, iş dünyasında zorluk çeken Viyanalılara destek olmaktır. Biliyoruz ki kişi ne kadar iyi eğitimli olursa, iş bulma şansı da o kadar yüksek olur. Bunun ana hatları “Viyana Yeterlilik Planı”dır. AMS Viyana ile iş-bölümü yaparak çalışanlara yönelik desteklere de önem veriyoruz.

En fazla zorunlu eğitimi tamamlamış, bir işte çalışan kişiler WAFF’ın “Fırsat Çeki” ile çıraklık eğitimini ücretsiz olarak tamamlayabilirler. (kurs bedeli en fazla 3.000 Avro) Mesleki gelişim eğitimleri ile Almanca dil eğitimleri için de teşvik verilmektedir.

WAFF ayrıca Viyana Göçmenler için Danışma Merkezi’nin sertifikasyon departmanı ile sıkı işbirliği içinde çalışmaktadır. Eğitimin belli bir bölümünün Avusturya’da tamamlan-ması gerekiyorsa, gerekli niteliklerin kazanılması finansal olarak desteklenmektedir.

WAFF ayrıca Viyana’ya yeni gelen kişiler için, “StartWien” projesi kapsamında ana dilde mesleki bilgilendirme hizmeti vermektedir. Katılımcılar ortalama 2 saat süren grup etkinliğinde Viyana iş dünyası, işe başlama ile ilgili hukuki düzenlemeler ve iş ararken ya da işe başlarken alınabilecek yardımlar hakkında bilgilendirilirler. Anadilde mesleki bilgilendirme hizmeti şu anda 20 dilde verilmektedir.

Brücke: WAFF tarafından düzenlenmekte olan eğitim teşvikleri hakkında göçmenleri bilgilendirmek üzere yeterli seviyede reklam, tanıtım, broşür ve seminer gibi uygulamalar yapılmakta mıdır?

Meißl: Bizim açımızdan evet, yapılıyor. Bilgi içerikli dosya ve dokümanlar gibi, web sitemizin de önemli bir bölümü çeşitli dillerde hazırlanmıştır. Ayrıca, WAFF tarafından Viyana’nın birçok bölgesinde düzenlenen “Meslek ve Sürekli Eğitim Haftaları”nda ve öğrencilere yönelik mesleki bilgilendirme günlerinde, MA 17 -Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi ile de yakın işbirliği halindeyiz.

Tekliflerimizi çeşitli toplulukların kurum ve derneklerine de götürüyoruz. 12 Mart’ta 2. ve 20. bölgede başlayacak olan “Meslek ve Sürekli Eğitim Haftaları” bugün Viyana’nın 10 farklı bölgesinde gerçekleştirilmektedir.

2016’dan beri “Fırsat ayağınıza geldi” kampanyasını yürütüyoruz. Viyana’daki belediye konutlarına ve site-lere giderek yerinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Sosyal medyayı etkin kullanarak da özellikle genç göçmenlere ulaşmayı hedefliyoruz.

Brücke: Bildiğiniz üzere, Avusturyalı-Türk çalışanlar içinde maalesef yeterli seviyede Almanca konuşamayanlar da var. WAFF’ın çalışanlar yararına düzenlediği faaliyetlerden Avusturyalı Türkler ne kadar haberdar olmaktadır? Avusturyalı Türk çalışanların WAFF’ın hizmetlerinden faydalanma oranı nedir? Bizi bilgilendirebilir misiniz?

Meißl: Bu konuda tekrar çeşitlilik prensibine atıfta bulunacağım. Desteklerimiz kökeni ne olursa olsun tüm Viyanalılara eşit derecede sunulmaktadır. Danışanlarımızın %55,7’sinin göç geçmişi var. Web sitemizin bazı bölümleri ile bilgi içerikli dosya ve dokümanlar birçok dilde yayımlanmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi – özellikle yerinde danışmanlık ve sosyal medya aktivitelerimizle – WAFF hizmetleri hakkında herkesi, özellikle de en çok ihtiyaç duyanları bilgilendirmek üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"