MansetRöportajTürkçe

Mavi Kart’tan çifte vatandaşlık sorununa…Avusturyalı Türklerin sorunlarını YTB ile konuştuk

YTB Avusturya’daki desteklediği projeleri gizli tutuyor!

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilere yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini yerine getirmekle yükümlü kuruluştur. Peki YTB’nin Avusturya’da yaşayan vatandaşların yaşadıkları sorunlara yönelik tutumu ne? Köprü/Brücke olarak YTB Uzmanı Mehmet ÇOLAK’a sorularımızı yönelttik.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yurt dışında yaşayan vatandaşların yıllardır süregelen sorunlarına ve girişimlerine cevap vermek, onlara yardımcı olacak bir kurumun büyük eksikliğini çekmelerinden dolayı, yurt dışında yaşayan Türk ve soydaşların sorunlarına çözüm üretmek, akraba topluluklarda olan sosyokültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. TBMM tarafından 24 Mart 2010 tarihinde kanunlaştırılmış olan 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6 Nisan 2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuş olan kuruluştur. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve Mavi Kartlılar olarak gözlerimiz YTB çalışmalarını özellikle takip ediyor, çünkü anavatanımızda yaşadığımız çok sayıda sorun çözüm bekliyor. Yetkililerin bu sorunlardan haberdar olmalarına rağmen yurt dışında yaşayan ve Mavi Karta sahip vatandaşlarımız için birçok çözümün hâlâ çözülemediğini üzülerek görüyoruz. Bu durumda özellikle YTB’ye önemli işler düşüyor. Köprü/Brüc-                                                                      ke olarak, YTB Uzmanı Mehmet ÇOLAK ile yaşanılan sorunları ve çalışmalardaki son durumu sorduk. Söyleşimizi okurlarımıza sunuyoruz.

Sayın ÇOLAK, öncelikle bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sormak istediğimiz soru, desteklediğiniz projelerle ilgili. Avusturya’daki sivil toplum örgütleri tarafınıza emeklilik, bağımlılık, sağlık ve eğitim konularında proje sunumu gerçekleştirdi mi ?

Bu konuda şu an bilgi veremeyeceğiz. Biz uygun gördüğümüz projeleri sayfalarımızda yayınlıyoruz.

Biz bu konuda sizleri araştırdık ve Avusturya’da desteklediğiniz hiçbir projeye ulaşamadık. Bu durum nereden kaynaklanıyor?

Uygun gördüklerimizi birimlerimiz uygun görürse yayınlıyoruz.

Bu projeler neden gizli tutuluyor, bu konuda neden şeffaf değilsiniz? Yurt dışında yaşayan Türkleri ilgilendirmiyor mu?

Bunları açıklamamız için Başkan’dan izin almamız gerekiyor.

Sayın ÇOLAK, söylediklerinizden kurumunuz bünyesinde sizinle çok yakın akraba olan sivil toplum projelerini desteklediğinizi ve bunu gizlediğinizi anlıyorum. Doğru mu bu?

Bu tutumunuz doğru değildir.

Doğru değilse neden projeler açıkça yayınlanmıyor?

Kurumumuz böyle uygun görmüştür.

Araştırmalarımıza göre 

YTB’nin Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan Türkiye’ye öğrenci transferi konusundaki işleriniz çok güzel gözüküyor. Bunların doğruluğu nedir?

Evet doğrudur, bu işlemleri yaptık.

2018 yılında Avusturya’da yaptığınız basın toplantısında Başkan Abdullah EREN ve siz, çifte vatandaşlık ve yasalara aykırı olan çifte vatandaşlık sorunlarına bir çözüm bulacağınızı ifade etmiştiniz. Aradan 5 yıl geçti ve herhangi bir adım atılmadı. Bu konuda neler söylersiniz?

Biz ilgili bakanlıklara durumu ilettik. Bundan sonrası bakanlığın işidir.

Çifte vatandaşlık konusunda 18 binden fazla kişi vatandaşlıktan atıldı ve Viyana Belediyesi’nde 10 bin-15 bin kişi atılmayı bekliyor. Vatandaşlar, “Bu insanlara yapılan haksızlık değil mi? Neden bu sorunlara bir çözüm getirilmiyor?” diye soruyor.

Biz bakanlık tarafına ilgili yazılarımızı sunduk. Bakanlıkta sorun var.

Sayın ÇOLAK, sorun yaşayan vatandaşların dertlerini söylemek istiyoruz. Türkiye’de değişen kanun ve sorunlardan vatandaşın haberi olmuyor. Sizin tanıtımlarınızın, projelerinizin eksik bir şekilde yapıldığı gözlemleniyor. Bu sorunlar nereden kaynaklanıyor?

Biz YTB olarak ilgili bakanlıklara sorunları ilettik. Çözüme kavuşturma bakanlığın işidir. Bizim bu konuda yetkimiz yok.

2018’de yerel basına bu sorunlarla alakalı daha çok ilgili davranacağınızı belirtmiştiniz. Neden sizin tarafınızdan bugüne kadar herhangi bir bilgilendirici yazı ve haber gelmedi?

Bu konuda bilgi sahibi değilim. Bu konuyu araştıracağım.

Avusturya’dan Türkiye’ye giden Mavi Kart sahipleri olanlar tüm ilgili kurumlarda, özel şirketlerde sorunlar yaşıyor ve tanınmıyor. Nüfus Dairesi ve İçişleri Bakanlığı bu konulara yoğunlaşmıyor mı? Yasa haricinde bunu tanıtacak herhangi bir girişim var mıdır?

Tabi ki yaşanan sorunlardan haberim var. İlgili bakanlıklara gereken bilgileri verdik. İlgili bakanlıklar bu konudan sorumludur.

Mavi Kart konusunu Avusturya’ya gelen Bakanlara, Milletvekillerine ve en son Meclis Başkanı Mustafa ŞENTOP’a ilettik ve 6 senedir de konu hakkında basın olarak yazıyoruz. Bu sorunlar neden hâlâ çözülmüyor?

İlgili bakanlıklara sorunlar dile getiriliyor. Çözülemeyecek bir sorun halde olduğu doğrudur. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor.

Çifte vatandaşlık konusunda 2019 yılında, erkek çocuklarımıza 18 yaşına girdiğinde askerlik yapma zorunluluğu getirildi. Halbuki 1993 yılında Tansu ÇİLLER yurt dışında askerliğini yapan birinin Türkiye’de askerlik yapma zorunluluğunu kaldırmıştı. Bu durum neden değişti?

Bu konuyu Savunma Bakanlığına sormanız gerekir.

Peki Askerlik konusunu siz sordunuz mu?

Hayır.

Zorunlu askerlik neden bedelli askerlik olarak da yapılıyor? Vatan ve milliyetçilik daha önemli değil midir?

Bu konuyu ilgili bakanlıklara ulaştırdık.

Avusturya’dan Türkiye’ye gelen vatandaşlarımız büyük sorunlarla karşılaşıyor. Bunlardan bazıları, araç kiralama işlemlerinin olumsuz sonuçlanması, özel hastaneler, oteller, nüfus daireleri, evlenme daireleri, tapu işlemleri ve daha da devam ettirebiliriz. Sistemde mavi kartlı oldukları göremedikleri için büyük sorunlarla karşılaşıyorlar.

Bu konuların çoğunu biliyoruz, ilgili bakanlıklara durumu ilettik.

Avusturya’dan emekli olan yurtdışı kökenli çifte vatandaşlar, Türkiye’ye temelli geldiklerinde 6 ay sigortadan yaralanamıyorlar. Mavi kartlı olmalarına rağmen 6 aydan sonra sigortaları başlıyor. Neden sigorta konusunda bir çalışma yapılmamış?

Bu konu ile ilgili herhangi bir bilgimiz yoktur. Ama ilgileneceğiz.

Çalışma konusunda Avusturya’da 30 senedir yeni bir anlaşma yapılmamış. Aile birleşimi ve turist öğrenci vizelerinde çok büyük sorunlar yaşanıyor.  Bu konu ile alakalı çalışmanız var mı?

Bu konu ile ilgili çalışmamız yoktur.

Kesin dönüş yapan Mavi Kartlılara ne zaman eşit haklar sağlanacak?

YTB Uzmanı Sayın Mehmet ÇOLAK’a sorduğumuz sorulardan biri de Mavi Kart ile ilgiliydi. Yasaya göre Mavi Kart kanunu şu şekilde düzenlenmiştir: “Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

• Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

• Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.” 

Mehmet beye sorduğumuz soru ve aldığımız yanıt ise şu şekilde:

Burada araba ve eşya haricinde, Mavi kartlı emekli olmuş ya da temelli giden vatandaşlara aynı koşullar neden geçerli değil? Neden ayrımcılık yapılmıştır? Bu konuda çalışmamız oldu mu?

Böyle bir çalışmamız mevcut değildir.

Yetkililere sorunlarımızı hatırlatıyoruz!

Özellikle Avusturya’da yaşayan Türklerin yaşadıkları birçok sıkıntının sebebinin iki ülke arasındaki önemli anlaşmaların 30-40 senedir yenilenmemiş olmasından kaynaklandığından biliyoruz. Mevcut hükûmet ve ilerideki hükûmetlerin sorunları ivedilikle çözmelerini umuyoruz. Yeni yılda gündeme almalarını bekleyerek, maalesef hâlâ süren bu sorunları aşağıda yetkililer için yeniden listeledik:

1.  Mavi kart Türkiye’de ilgili resmi makamlarda ve özel kuruluşlarda böyle bir kartın olup olmadığı istişare edilip tanıtımı yeterince yapılmamıştır.

2.  2004’te çıkan Mavi Kart Kanunu, Türk vatandaşlarına verilen eşya ve araba hakkını temelli dönüşlerde Mavi Kartlı vatandaşlara tanınmamıştır.

3.  Avusturya Kanununa uymayanların çifte vatandaşlığı konusu 30-40 seneden beri hâlâ çözüm bekliyor.

4.  Çifte vatandaşlığa sahip erkek çocuklarımız için de 18 yaşına girdikleri zaman askerlik yapma zorunluluğu getirildi. 

5.  Mavi Kartlı Türk kökenli vatandaşlar, temelli dönüş yaptıkları zaman ilk 6 ay sigortadan faydalanamıyor.

6. Türk kökenli vatandaşların aile birleşimi, turistik ve öğrenci vizesi konusunda Avusturya büyük sorunlar yaratıyor. Bu sorunlara çözümler hâlâ bulunabilmiş değil.

7. YTB’nin Avusturya’daki sivil toplum örgütlerine verdiği destekleri kendilerine, yani hükûmete yakın olan projelere yönlendirdiklerini ve bu projeler sayesinde iş imkânları yarattıklarını gözlemliyoruz.

8. YTB’nin Avusturya’da yürüttüğü projeleri gizli tuttuğunu ve açıklamadığını görüyoruz. Bu durum, YTB’nin Avusturya’da gizli ajandası olduğu izlenimini yaratıyor.

Yaşanılan sıkıntılardan bazı örnekler

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"