Politik

VİYANA Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Daha Modern Bir Vatandaşlık Yasası Talep Ediyor!

• Ebeveynlerinden biri en az beş yıldır yasal olarak Avusturya topraklarında yaşıyor ise, Avusturya topraklarında doğan bir çocuk otomatik olarak Avusturya vatandaşlığını alabilmeli.

• Avusturya vatandaşlığına başvuru için ülkede minimum kalma süresi en fazla beş yıl olarak belirlenmelidir. 

• Son beş yılda en az otuz altı ay boyunca yasal sağlık sigortası primlerini ödeyen herkese vatandaşlığa başvuru izni verilmelidir. Buna sosyal yardımların büyük kısmının yapıldığı aylar buna dâhil edilmeyebilir. Bu noktada başvuru için ön koşul olarak gelir belgesi sunulması şartı kaldırılmalıdır.

• Avusturya vatandaşlığına başvuru için alınan federal ücretler kaldırılmalı ve eyalet harçları düzenlenerek en alt sınırdan belirlenmelidir: Ücret en fazla pasaport başvurularında talep edilen tutar kadar (Ekim 2022 itibariyle 75.90 avro) olmalıdır.

• Vatandaşlık başvurularını değerlendiren resmî kurumların başvuruları daha hızlı bir biçimde işleme koymalarını sağlamak için, gerekiyorsa ek finansman ve çalışan kaynağı sağlanmalıdır. 

• Vatandaşlık sınavının yerini, Avusturya demokrasisinin, hukukun üstünlüğünün, temel sosyal değerlerin öğretildiği etkileşimli vatandaşlık kursları almalıdır.

• Cumhuriyetin çıkarları için özel vatandaşlık sunulduğunda, bunun neden Avusturya halkına fayda sağlayacağının detaylı ve açık bir biçimde anlatılması ve yalnızca ilgili kişinin mal varlığına bakılmasının önüne geçilmesi adına bu noktada gözetilen şartların listesi dikkatle yeniden düzenlenmelidir. En önemli kriter, yeterli düzeyde Almanca bilgisine sahip olunması olmalıdır.

• Tüm bunların haricinde, kapsamlı değişiklikler yapılabilmesi adına yasa değişikliği için de çağrıda bulunuyoruz: Dil becerisi doğrudan yetkililerce yapılan görüşmelerle kanıtlanmalı, bir kez sunulan belgeler süreç tamamlanana kadar geçerliliğini korumalı, tekrar tekrar temin edilmesine gerek olmamalı ve idare hukuku kapsamında trafik cezaları vatandaşlık başvurusunun önünde engel teşkil etmemelidir.

• Çoklu vatandaşlık koşulları net ve anlaşılır şekilde düzenlenmelidir. Bu hususta şartlar istisnai olmalıdır ancak birincil amaç, tek milliyet olarak Avusturya vatandaşlığına geçişi kolaylaştırıp sadeleştirmek olmalıdır. 

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"