Türkçe-1

Kültür Sanat Mayıs 2021

Yaşamın Renkleri
Selma Balkaya

Kitap

Yoksullar Geliyor – Orhan Duru

“Yoksullar Geliyor”, klasik öykünün kalıplarını bozarak yeni bir anlatı dili geliştiren 1950 Kuşağı’nın ele avuca sığmaz yazarı Orhan Duru’nun dördüncü kitabı.

“Orhan Duru’nun “Yoksullar Geliyor” yapıtı da –son yılların en parıltılı kitabı budur– bir gerilim üzerine oturtulmuştur. Öyküler bir bilim-kurgu evreninde geziye çıkarılmışsa da tümü polislik bir gizle sarılıp sarmalanmıştır.” Salâh Birsel

“Olsun… Bu zulüm, baskı ve Orta çağ yönetimi çökecektir bir gün. Onları öğrenciler çökertecektir. Buna inanıyorum. Bugün yüz kadar öğretmeniz. On bin kadar öğrencimiz var gezegenin yüzeyinde. Küçük bir sayı belki, ama giderek artıyor. Güvenlik görevlilerinin yok ettiklerinden daha fazlası öğrenci yazılıyor. Yeni kuşak öğrenmek istiyor. Yönetim istese de istemese de bu böyle. İnsanoğlunun bilime susamışlığı söndürülemez.”

Veba Geceleri – Orhan Pamuk

1901 baharında Osmanlı İmparatorluğu’nun 29’uncu vilayeti Minger Adası’nda veba salgını baş gösterince Sultan Abdülhamit önce Sağlık Başmüfettişi kimyager Bonkowski Paşa’yı, onun arkasından da genç-başarılı Doktor Nuri’yi salgını durdurması için gönderir. Padişah kısa bir süre önce genç doktoru, sarayda hapis hayatı yaşattığı ağabeyi önceki padişah V. Murat’ın kızı Pakize Sultan ile evlendirmiş, Pakize Sultan da bu yolculukta kocasına eşlik etmektedir. Adada ise genç-milliyetçi Osmanlı subayı Kolağası Kâmil, onun âşık olduğu adalı Zeynep ve her şeye yetişmeye çalışan Vali Sami Paşa ile güzel sevgilisi Marika vardır. Karantina yasaklarına itaat edilmesi için çaba harcayan bu insanların veba, adadaki gelenekler, sonunda birbirleriyle-ölüm tehditleriyle savaş ve yaşadıkları aşkların hikâyesidir “Veba Geceleri”.

Bir Serap Günce – Orhun Türkay

Kuşağı arasında kendine özgü bir yere ve biçeme sahip olan Orçun Türkay’dan yeni bir kitap: “Bir Serap Günce”. Gerçeklikle beslenen hayallerin tutulduğu bir yas günlüğü.

“Uzunca bir burnu, genişçe bir ağzı vardı. Ağzını büzerek gülüyor, gözleri doluyordu. “Annem çok güzeldi” dedi.”

Uzak Değil – Özlem Ata Güleç

Eylem Ata Güleç, önceki kitabı “Boşlukta Büyüyen” de olduğu gibi şiddet, çatışma, gerilim izleri; kadın, çocuk, yaşlı günlük yaşamdaki olumsuz etkilerini ustalıkla öyküleştiriyor. Kitapta yer alan on üç öyküde yazar, hep canlı tutulan bir ateşin közlerinde dağlanmış yaşamları güçlü simgeler, soyutlamalar, yer yer de ironiyle yazınsal katlara taşıyor. Toplumsal gerçek, siyasal olay, insani yıkımlar onun şefkatli kaleminde evrensel bir duyarlıkla insani bir boyut kazanıyor.

Fil Kazası- Şiir Erkök Yılmaz Şiir Erkök Yılmaz, bu kitabında da sıra dışı bakış açısı ve sinematografik anlatımını sürdürüyor. Hayatın buhar olup uçan ve katılaşıp kalan yanlarına aynı ustalıkla eğiliyor. İroni gerçekliğin içine ustalıkla yerleşiyor, köpüğü üstünde olaylar ustalıkla öyküye taşınıyor ve sinema perdesine sözcüklerin ışığı düşüyor. “Fil Kazası” nda bir araya gelen öykülerin başını, gerçekten de film gibi iki öykü, “1 Mayıs” ve “Koku” çekiyor.

Galata – Turan Akıncı

İstanbul’un kadim semtlerinden biri olan Galata, Bizans İmparatoru tarafından 1267 yılında Cenevizlilere tahsis edildi. Galata’nın bu özel konumu İstanbul’un fethinden sonra da devam etti. Fatih Sultan Mehmet, fethin hemen ertesi günü 1 Haziran 1453’te bir ahitname ile Galata’nın özerkliğini tanımış oldu. “Magnifica Comunita di Pera” adlı bu oluşum 350 yıl devam etti.

Çeşitli din ve kültürlerin bir arada yaşadığı bu bölge, aynı zamanda ticaret ve finans dünyasının da merkezi oldu. Fetihten tam 400 yıl sonra Osmanlı yönetiminin borçlanma ihtiyacı duymasıyla birlikte Galata bankerleri devreye girdi. Borçlanmalar Galata Dersaadet Tahvil Borsası üzerinden yapıldı. Bu durum Osmanlı Devleti’nin 1875 yılında borçlarını ödeyemeyip iflas etmesine kadar sürdü.

Yakın Tarihin Gerçekleri – İlber Ortaylı

Osmanlı’nın çöküşünün nedenleri, milliyetçilik akımları, Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya Harbi’ni, küllerinden doğan bir cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşları, Türk siyasal hayatında demokrasiye geçiş çabaları, Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu yılları, 1965 yılına doğru giden gelişme, Ortadoğu’nun tarihi, Krallıkların yükseliş-çöküşünü, baskıcı lider ve oğullarını Türk tarihçiliğinin kılavuz ismi İlber Ortaylı’nın derin analizleriyle soluk soluğa okumak için benzersiz bir davet…

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Überprüfen Sie auch
Schließen
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"