ArbeitTürkçe

Korona; İşçi Olarak Haklarınız

Ulusal hükümet ve sosyal ortaklar, okullar ve çocuk yuvaları için şu koruma önlemlerini kararlaştırdılar: Lise üst sınıfları ve meslek okulları pazartesiden itibaren kapalı kalacaklar. 14/15 yaş ve üzeri tüm öğrenciler evde kalmalılar ve öğrenmek için online servislerini kullanmalılar. Önümüzdeki çarşambadan itibaren lise alt sınıfları, ilkokullar ve çocuk yuvalarında da ders olmayacak, ancak bakım hizmetleri olacak. Bu imkândan, başka seçenek kalmadığında, yararlanılmalıdır.

Çocuklarımın okulları ve çocuk yuvaları kapanınca benim de hizmetten muaf tutulma hakkım var mı?

3 Nisana kadar şu tedbirler geçerli olacak:

» Bütün okullar 9. Sınıftan itibaren (orta ve yüksek meslek okulları, lise üst sınıfları, meslek okulları) 16.03.2020 den itibaren uzaktan eğitime geçecekler ve okullarda dersler olmayacak.

» 8. Sınıfa kadar olan bütün okullar ve bakım mekanları (kreş ve çocuk yuvaları, ilkokullar, ortaokullar ve lise alt sınıfları) Çarşamba 18.03.2020‘den itibaren değişikliğe gidecekler:

» Okula gönderme zorunluluğu kalkacak.

» Evde çocuklarına bakabilecekler baksınlar, böylece sosyal ilişkiler mümkün olduğunca sınırlanacak.

» 0- ile 14 yaş arası için günlük bakım kurumları yoğunluğu mümkün olan en yüksek düzeyde düşürmeliler. Bu kurumlar özel imkânı olmayan, ebeveynleri çalışan ve bakım imkânı bulamayan çocuklar için açık kalacaklar.

Bu kararlar çalışan ebeveynlerin çocuklarının bakımının tüm bu kapsamlı kararlara rağmen temin edildiği anlamına gelir. Bu durumda çalışan ebeveynlerin çalışmalarının önünde engel kalmamış olacak. İşveren ve çalışanlar arasında çözüm imkânlarının konuşulması özellikle tavsiye olunur.

Dikkat: Buna paralel olarak ulusal hükümet 12.03.2020 tarihinde 14 yaşından küçük çocuğuna bakmakla yükümlü olup çalışan ebeveynler için üç haftaya kadar paralı extra bakım süresi imkânı olabileceğini açıkladı. Bu konudaki kararın uygulanıp uygulanmayacağına sadece işveren karar verebilecek.

Koronavirüs’ten korktuğum için evde kalmaya kendi başıma karar verebilir miyim?

Aslında hayır, ancak gerçekten somut bulaşma tehlikesi varsa.

Hamileler için özel kurallar geçerli mi?

An itibarıyla merkezi iş müfettişliğinin görüşüne göre hamileler için yüksek derecede bir tehlike söz konusu değildir. Bu yüzden her iş yerinde anneyi koruma araştırması yapılıp hamile olanların nerelerde çalıştırılacağı belirlenecek. Bundan dolayı hamile olanlar derhal iş yeri temsilciliğiyle ve iş doktoruyla temasa geçmelidir. İş yerinde iş doktoru yoksa, durumun açıklığa kavuşturulması için sorumlu iş müfettişliğiyle görüşülmesi tavsiye olunur:

Merkezi iş müfettişliğinin görüşüne göre hamileler her hâlükârda müşteriyle temastan çekinmelidir. Ayrıca hastanelerde çalışmak da sorunlu olduğu için bu tür durumların tek tek iş yeri doktoru veya iş müfettişliği ile açıklığa kavuşturulmalıdır.

Firmam veya oturduğum yöre hastalık bulaşma tehlikesine karşı karantinaya alınırsa ne yapmalıyım?

Kişilere veya firmalara karantina kararını sağlık kurumları verir. Bütün bir yöre de kapatılabilir. Örneğin, bu durum güncel olarak Kuzey İtalya‘da var  ama Avusturya‘da henüz yok. Şayet siz böyle bir yerde oturuyorsanız bu durum işe gitmenin önünde bir engel teşkil eder. Siz böyle bir bölgeyi terkedemezsiniz. Bu durumda hemen firmanızı haberdar edip işe gidemiyeceğinizi bildirmeniz gerek. Firmanız da kapatılmış bir bölgede ise ve siz dışında oturuyorsanız, işe gitmemeniz gerekir. Bu durumda da firmanızı arayıp haberdar etmeniz gerekir.

İşverenim tek taraflı beni eve gönderebilir mi?

Aslında sizi, hasta olmadığınız halde, eve gönderip göndermemek şefinizin bileceği bir şey. Böyle bir durumda tabii ki işten muaf olmanız gerekir. Bundan dolayı sağlıklı çalışanların, iş yerine hastalık raporu (Krankenstandsbestaetigung) getirmeleri gerekmez. Şefiniz sizi çalışma isteğinize rağmen eve göndermek istiyorsa, karantina olmadığı halde, firmanın paranızı ödemesi gerekir.

Karantinadan dolayı çalışamazsam, param ödenir mi?

Evet, eğer karantinadan (Coronavirus 2019-nCoV) dolayı çalışamıyorsanız, işvereniniz paranızı ödemeye devam etmek zorundadır. Firma bu paraları başka yerden tazmin eder. Zira Koronavirüs bu arada bulaşıcılığından dolayı bildirim yapılması zorunlu hastalıklar sınıfına alındı. Ulusal hükümet bu arada bu paranın ödeneceğini taahhüt etti. Bu hak serbest meslek sahipleri için de geçerlidir.

İşverene bize ödediği bu para gerçekten de ödenecek mi?

Evet, devletin ona bu parayı ödemesi gerekir:

İşveren karantinanın uygulandığı bölge idaresi kurumundan size ödediği bu parayı ve bun unla bağlantılı sosyal sigorta primlerinin işveren payını devletten geri talep edebilir. Dilekçenin karantina kaldırıldıktan en geç altı hafta içinde bölge idaresi kurumuna verilmesi gerekir. Viyanada MA-40 bundan sorumlu kurumdur.

İşverenim tek taraflı olarak

Homeoffice çalışmamı talep edebilir mi?

Evet, şayet iş mukavelesinde böyle bir anlaşma varsa. İş mukavelesinde işverenin sizi her zamanki işyerinizden farklı bir yere çalışmaya gönderebileceğine dair madde varsa da bu durum mümkündür. Böyle bir madde yoksa işverenin bu konuda sizinle anlaşması gerekir. İşverenin bu durumda oluşabilecek fazladan harcamalar için sizinle anlaşma yapması gerekecektir (örneğin, götürü bir meblağ).

Dikkat: İstisnai durumlarda, eğer firmanız karşılayamayacağı derecede bir zararla karşı karşıyaysa, iş yasasından kaynaklanan vefa sorumluluğunuz gereği bazı işleri evden de yapmanız gerekebilir. Bulaşıcılığı önlemek için işçi odalarının belirttiği gibi özel koşullar söz konusu olabilir. Firmanızla anlaşmaya çalışın. Firmanın da gerekli teknik donanımı sağlaması gerekir.

Homeoffice, karantina esnasında da talep edilebilir mi?

Evet, şu koşullarda:

» İşçi çalışabilir durumdadır, hasta değildir. Hastalığın bulaşması veya hastalanma şüphesi ile karantinadadır. (Salgın Yasası paragraf 7)

» Homeoffice için bahsi geçen koşullar söz konusu ise (daha önceki sorunun cevabında olduğu gibi)

Firmanızdan hangi firma içi tedbirleri bekleyebilirsiniz?

Firmanızın tüm çalışanlarının sağlığıyla ilgili sorumluluğu bulunur. Bu, şu demektir: Firma, çalışanların bulaşıcı hastalıktan korunması için gerekli zaruri ve mümkün tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu, çok kolay ulaşılabilir dezenfekte imkânı, çalışanları hijyen konusunda aydınlatmak veya bulaşma tehlikesine karşı önlem alınmış iş seyahatlerinin planlanması olabilir. Birçok firma bu aralar iş seyahatlerini mümkün olduğunca azaltıyor. Gerekli önlem ve korunma tedbirleri sürekli somut bulaşma riskine göre belirleniyor.

Hastalarla doğrudan temas (örneğin, sağlık hizmetleri) şahsi koruma teçhizatının hizmete sunulması gerekir (tek kullanımlık eldivenler, gerekli koruma elbisesi, solunum maskesi, göz ve yüz koruması) ve çalışanların aydınlatılması gerekir.

Firmam bana koruma maskesi vermek zorunda mı?

Aslında hayır, sadece özellikle riskli durumlarda, hastanelerde çalışıldığında ya da riskli bölgelere iş seyahatlerinde.

Bu maskelerin koruyuculuğu da tartışmalı. Avusturya ulusal ordusunun savunma okulu ABC, muzdarip olan işletmelere risklerle mücadele tedbirleri konusunda amaca yönelik danışmanlık hizmeti sunuyor.

İş esnasında kendi başıma koruma maskesi takabilir miyim?

Duruma göre değişir, işyerinizde veya işinizle ilgili yüksek derecede bulaşma tehlikesi bulunup bulunmadığına bağlı. Böyle bir tehlike söz konusu değilse, işvereniniz size maske takmayı yasaklayabilir. İşverenin çıkarı, müşterileri maskeyle ürkütmemek veya sosyal sorumluluk arasındaki seçime bağlı. Ayrıca birçok durumda maskenin korumadığını da düşünmelisiniz. Bu çıkar ölçümü ve duruma bağlı tekil değerlendirilmesi gereken bir şeydir.

Riskli bölgelere yapılması gereken iş seyahatini reddedebilir miyim?

Evet, şayet çalışanın sağlığı bu seyahatle ortalamanın üstünde tehlikeye girerse, çalışan böyle bir iş seyahatini reddedebilir. Bu tabii ki dışişleri bakanlığının seyahat uyarısı varsa mümkün. Bu koşullar güncel duruma göre hızla değişebilir. Güncel seyahat uyarılarını dışişleri bakanlığının internet sayfasında bulabilirsiniz.

…peki başka bir yere iş seyahati?

Başka bir yere iş seyahatini reddetmek ancak gidilecek yerde bulaşma riski özellikle yüksekse mümkün. Öncesinde riski arttıracak türden bir hastalık geçirmişseniz, bunu önceden bildirmeniz gerek. Eğer seyahat bölgesine ilişkin bir uyarı söz konusu değilse, olası bir salgın durumunda da gitmeniz gerek.

Tekli durumlarda tıbbi tehlike konusunda (örneğin, kronik hastalıklar) doktorunuz karar verir. Sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa, bu durumda doktorunuzla ve firmanızla başka bir alternatif olup olmadığını konuşun. Bir çok firma bunun yerine videokonferans veya telekonferansı tercih ediyor.

Sivil hizmet yapanlar için neler geçerlidir?

Sivil hizmet hukuksal olarak iş ilişkisi değildir. Bundan dolayı sivil hizmet yapanlar için iş hukukunun kuralları geçmez. Sivil hizmet yasası hizmet yerini belirler ama tam olarak değil. Sivil hizmetli kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmek için tüm direktiflere uymakla yükümlüdür. Bu direktifler hizmet yapacağı kurum tarafından sivil hizmet ajansı ile konuşularak belirlenir.

Quelle: www.oegb.at

 

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"