Türkçe

İşçi odası, bakım meslekleri için daha iyi çalışma koşulları talep ediyor

Bakım meslekleri alanında durum dramatik: Personelin yükü çok ağır, sistem çökmek üzere. Bu nedenle Steiermark İşçi odası, sağlık, bakım ve sosyal alanlardaki mesleklerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı bir önlemler kataloğu sunmuştur.

4 Mayıs 2023’te gerçekleşen İşçi Odası genel kurulu toplantısı, federal ve eyalet hükümetlere iletilmesi için bir talepler kataloğu oluşturmayı kararlaştırdı. Bu katalog, günümüz yaşamına uygun personel sayısı hesaplama modellerinden bakım mesleklerinin ağır iş olarak tanınmasına kadar çok sayıda önlem içermektedir. İşçi odası bakım uzmanı Alexander Gratzer, buradaki en önemli hususun yeterli sayıda bakım personeline sahip olmak olduğunu söylüyor. “Ancak, Steiermark hastanelerindeki personel ihtiyacı hesaplanması neredeyse tamamen 1990’lara göre yapılmaktadır, şeffaf değildir ve günümüz bakım koşullarının değişikliklerine göre düzenlenmemiştir.“

Fazla yüklenme ve eşitsizlik

Bakım meslekleri personelinin çalışma koşulları memnuniyeti için belirleyici olan, erkenden oluşturulmuş ve sadık kalınan vardiya planları ve böylelikle personele tanınan planlama yapabilme olanağıdır. Beklenmedik bir şekilde değişikliğe uğrayan vardiya planları bu çalışma alanına günlük yaşamın bir parçası haline geldiğine özellikle strese sebebiyet vermekte ve aile yaşantısını zorlaştırmaktadır. Gratzer: “Kısa süre öncesinden talep edilen vardiya planları değişikliklerinin yasağını talep ediyoruz,” dedi. Acil durumlar için ücretli nöbetçi çalışanlara ihtiyaç vardır. Halk yardımı Sendika Başkanı Beatrix Eiletz, Kurumun 30 veya 70 yataklı olmasına bakılmaksızın, bir çalışanın geceleri tek başına görevde olması sık karşılaştığımız bir durum olduğunu alana hakim olan biri olarak bildiriyor. “Çalışma saatlerinin nasıl ve ne zaman kararlaştırılacağına ilişkin yasal gerekliliklere neredeyse hiçbir zaman uyulmuyor.” Bakım sektöründe karşılaşılan aşırı zorluk nedeniyle birçok çalışan sektörden ayrılıyor ve yeni çalışanlar neredeyse hiç bu alanı tercih etmiyor. Bakım reformu doğru yönde atılmış önemli bir adımdı, ancak aynı zamanda daha fazla sıkıntıya da neden oldu. Çünkü bakım sektörü çalışanları ikramiyesi ve tüm bakım personeli için ek dinlenme haftasının uygulanması birçok meslek grubunda “unutulmuş” durumda, diye eleştiriyor Eiletz ve engelli bakımından bir örnek veriyor: Bir bakım çalışanı yardımcısı ve bir sosyal hizmet görevlisi aynı işi yaptığı halde sadece bakım çalışanı yardımcısı için ikramiye ve ek dinlenme haftasını geçerli oluyor.

Daha fazla yatırım

İşçi odası Başkanı Josef Pesserl: “Uzun yıllardır daha iyi çalışma koşullarına ve daha iyi bir personel oranına ihtiyaç olduğunun altını çiziyoruz,” diye vurguladı. “Son 20 yılda bakım personeline hep yeni görevler verildi ama arka plandaki personel planlamasında bir düzenleme yapılmadı. Şimdi yine 6. hafta izni ya da çalışma hakları kapsamındaki yetkinliklerde genişleme gibi bakım çalışanlarının yararlanacağı önlemler alındı. Ancak bu yeni düzenlemelerin bedelini çalışanlar yine kendileri ödüyor, çünkü personel sayısı artırılmıyor ve bu önlem iş yükünün tekrar artmasına neden oluyor.” Süreklilik haline gelen personel eksikliği bir an önce sonlandırılmalıdır. Yeni bakım personelinin eğitiminde de acil olarak eyleme geçilmesi gerekmektedir, çünkü mezun düşüşündeki eğilim endişe verici: 2010 yılında yaklaşık 700 kişi diplomalı bakım eğitimi olarak mezun olmuşken bu sayının artık sadece 570 kişi olması bekleniyor. Pesserl: “İyi çalışma koşulları, bir işi her zaman cazip kılar. Bakım çalışanlarının işlerine mutlu bir şekilde gitmeleri için birçok şeyin iyileştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, siyasetçilerden acilen bakım meslekleri alanında çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik önlemleri bir an önce uygulamaya koymalarını için çağrıda bulunuyoruz,” dedi. Pesserl, eyalet ve federal hükümetten daha fazla geniş kapsamlı reformlar ve ek yatırımlar talep ediyor. Araştırmalara göre, bakım alanına yapılan her yatırımın toplum üzerinde de üç ila dört kat olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir: “Bu nedenle bakım sektörü maliyet sorununa indirgenmemelidir. Bakım, Avusturya halkının yaşam kalitesini güvence altına alır.”

İşçi odasının genel talepleri

Steiermark İşçi Odası’nın federal ve eyalet hükümetlerine yönelik talepler kataloğunda aşağıdaki önlemler yer almaktadır:

• Güncel iş koşullarına uygun personel sayısı hesaplanması 

• Uygulanabilir ve ihtiyaca uygun sayıda personel planlaması – gece nöbetleri dahil

• Personel planlamasında eksik çalışanın dikkate alınması

• Nöbetçi çalışan ve yedek çalışanların kısa süre önce göreve çağrılması yasağının koyulması

• Vardiya planları haricindeki çalışmaların mesai saatleri olarak sayılması

• Resmi kilometre ödemelerinin artırılması

• Tüm çalışanlar için bakım çalışanı bonusu ve ek dinlenme haftasının uygulanması

• Daha cazip çalışma saatleri modellerinin oluşturulması

• Çalışma saatlerinde süpervizyonun yasal olarak sabitlenmesi

• Emeklilik sigortası yasası kapsamında bakım mesleklerinin ağır iş olarak daha çok kabul görmesi

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"