Türkçe

İLKOKULLARDA BAŞÖRTÜ YASAĞI ANAYASAYA AYKIRI

“Başörtüsü yasağı” din özgürlüğü hakkıyla bağlantılı olarak eşitlik ilkesini ihlal ediyor.

Okul Eğitim Kanunun 43a Bölüm 1. Paragraf 1. Madde 1 uyarınca, okul çağındaki çocukların 10 yaşına bastıkları okul yılının sonunda kadar başlarını örtmeyi içeren ideolojik veya dinsel olarak etkilenmiş giysiler giymeleri yasaktır.

İki çocuk ve ebeveynleri bu düzenlemeye karşı çıktı. Çocuklar, İslam’ın Sünni veya Şii hukuk okulu anlamında dini olarak yetiştiriliyor. Nihayetinde İslam başörtüsünü (başörtüsü) hedefleyen bu hükümle, din özgürlüğü ve dini çocuk yetiştirme hakkına orantısız bir müdahale görüyorsunuz.

Anayasa Mahkemesi (VfGH) bugün açıklanan kararla bu “başörtü yasağını” anayasaya aykırı olarak kaldırdı.

Özetle, bilginin bazı önemli noktaları:

Hukuki materyaller ile ilgili olarak, Anayasa mahkemesi, özellikle başörtüsü aracılığıyla meydana geldiği için, İslam geleneğine göre bir örtü biçimi olarak “başın örtülmesi” gerekliliğini anlamaktadır.

Eşitlik ilkesi, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı ile bağlantılı olarak, devletin dini ve ideolojik tarafsızlığını haklı çıkarır. Okul sistemini tasarlarken yasama organının çeşitli dini ve ideolojik kanaatleri eşitlik ilkesine göre ele alarak bu koşula uyması gerekmektedir. Okul, diğer şeylerin yarı sıra, temel açıklık ve hoşgörü değerlerine dayanmaktadır (Maade 14 para. 5a B-VG).

Bu aynı zamanda, AİHS 9. Madde tarafından tanınan okul kısıtlamaları alanında da olabilir, eğer orantılı ve nesnel olarak yapılandırılmışlarsa haklı çıkar.

Bununla birlikte, Bölüm 43s SchUG ile yasama organı, dini veya ideolojik giyim alışkanlıkları ile bir şekilde karşılaştırılabilir, ancak yasak olmayan dini veya ideolojik çağrışımları olan belirli bir giyim biçimi seçer.

Kaynak : Avusturya Anayasa Mahkemesi

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"