Türkçe

Genç mültecilere yönelik „Gelecek.Eğitim.Steiermark“

Eyalet hükümeti, eğitim imkanları için projeyi ek fonlarla devam ettirme kararı aldı.

Toplum departmanı, 2016/17 eğitim yılından bu yana, “Gelecek.Eğitim.Steiermark – Zukunft.Bildung.Steiermark” projesi ile artık okul çağında olmayan 15-18 yaş arası mültecilere eğitim olanakları sağlamaktadır. Projenin amacı, uygun eğitim imkanları veya esas eğitim (okuma-yazma, temel eğitim) kazanımı ile daha ileri bir eğitim yolu (orta/yüksek okula giriş, mesleki eğitim, İş Piyasası Hizmeti [AMS] önlemine geçiş) için bağlantı seçenekleri oluşturmaktır. Kurslar, ilgili sertifika ile tamamlanarak ileri eğitim için ön koşulları sağlamaktadır. Kurslardan önce ISOP GmbH tarafından bir yeterlilik anketi yapılmakta ve kursların uygulanması yine ISOP GmbH tarafından koordine edilmektedir.

Eğitim Eyalet Hükümeti Üyesi Juliane Bogner-Strauß, “Güncel olaylardan bağımsız olarak mülteci sayısında artış görüyoruz. Bu nedenle statüleri ne olursa olsun artık okul çağında olmayan 15 ila 18 yaşlarındaki mülteci gençlere önceki becerilerini baz alan, ihtiyaca uygun bir eğitim imkanı sağlama zorluğu ile karşı karşıyayız. Bu şekilde, okul veya çalışma ağırlıklı mesleki eğitime geçişi sağlıyoruz. ‘Gelecek.Eğitim.Steiermark’ projesine 2022 yaz dönemi için sağlanan ilave 400.000 Euro ile resmi olarak tanınan bir eğitim yeterliliği olmayan gençleri, halihazırda uygulanan ihtiyaca uygun imkanlarla veya eğitim önlemleri ile okuryazarlık ve temel eğitim konularında, bu dönemde de desteklemek mümkün olacaktır.” dedi.
Sosyal Eyalet Hükümeti Üyesi Doris Kampus, “Avusturya’ya uyum sağlamanın başarıyla gerçekleşmesi için dil, eğitim ve iş en önemli üç faktördür ve ‘Gelecek.Eğitim.Steiermark’ projesi de buna dayanmaktadır. Özellikle genç mültecilerin toplumumuzda yer edinmesini istiyorsak dil edinimi ve temel eğitim en önemli etkendir. Üzerine inşa edilen bir sonraki adım ise mesleki eğitim ve iş piyasasına geçiştir. Ukrayna’daki savaş ve özellikle mülteci akını, ülkeye uyumu teşvik eden bu tür önlemlerin yakın gelecekte ne kadar önemli olmaya devam edeceğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"