İş Dünyası

AMS Viyana Genel Müdürü Mag.a Petra Draxl, “Ayrımcılık yapıyor” iddialarını cevapsız bıraktı

AMS Viyana Avusturyalı-Türklerin işsizlik oranlarını azaltmak için ek çalışmalar yapmak istemiyor.

Avusturya’daki işsizlik oranları son dönemlerde pek fazla düşüş eğilimi göstermiyor. İşsizlik konusunda çalışanlara etkin danışmanlık sunan AMS, özellikle Viyana’da birçok göçmen grubu ile iletişim içerisinde. Avusturyalı-Türklerin işsizlik konusunda ilk sırada olması bizleri mutsuz etse de bu durumu düzeltmek adına Brücke Magazin olarak AMS ile verimli faaliyetlerde bulunarak işsizlik oranlarının azaltılabileceğini savunmaktayız. Fakat AMS Viyana ile yaptığımız görüşmelerde Avusturyalı-Sırplara tanıdıkları hoş görü ve imtiyazları aynı oranda Türk ve Müslümanlar için uygulamadığını tecrübe ettik. Bizlerin dini ve etnik kimlik olarak hiçbir kesime karşı ön yargımız bulunmamakla birlikte Avusturya’da toplum huzurunu sağlamak adına kültürel değerlere saygı göstererek dostça yaşamayı savunuyoruz. AMS Viyana gibi kuruluşlar maalesef yaptıkları yanlış faaliyetlerle topluluklar arasında suni ayrımcılığa sebep olmaktadır.İşsizlik rakamlarındaki son durum göz önüne alındığında örneğin; Avusturyalı-Göçmen medyalar içerisinde AMS’in Sırpça ve Hırvatça faaliyet gösteren bir dergiyle etkin çalışmaları yaptığını görmekteyiz.

Avusturya’daki işsizliği azaltmak için bir göçmen medyası ile iletişimde olunmasını tabi ki doğru buluyoruz. Fakat Avusturyalı-Türk göçmen kitlesinin günlük hayatta çoğunlukta bulunduğu alanlarda yer almayan ve AMS Viyana’ya Türkçe içerikli dergi çıkararak Türk kesimine hitap ettiğini öne süren Sırp ve Hırvat medyasına ait bir derginin senelik 60bin Avro’luk AMS Viyana ile reklam anlaşmaları yaptığını duyuyoruz.

Bu durumun hem AMS hem de Sırp ve Hırvat medya açısından ne kadar etik olduğu tartışılır. Çünkü AMS Viyana, Avusturyalı-Türk göçmen kitlesi içerisindeki işsizliği azaltabilecek güce sahip olan Avusturyalı-Türk yerel medyalarıyla çalışmak yerine Avusturyalı-Türk göçmen kitlesinin günlük hayatında yer almayan bir Sırp ve Hırvat medyası uzantısını tercih etmektedir. Anlaşılan o ki AMS Viyana Avusturyalı-Türk kesim içerisindeki işsizliği azaltma taraftarı değil. Yani AMS Viyana işsizlikten beslenen bir kurum halini almış durumda.

Konu özelinde AMS Viyana ile yaptığımız röportaj taleplerimiz olumsuz sonuçlanmış durumda. Cevaplanmayan röportaj sorularını bilgiye ulaşma özgürlüğü adına aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Değerlendirme: Mustafa Delice

Röportaj Soruları
• Son 3 yıl içerisinde Avusturya genelindeki işsizlik maaşı başvurularında artış veya azalma gerçekleşti mi? İşsizlik rakamlarındaki son durum nedir? Bizleri bilgilendirebilir misiniz?

• Avusturya’da genelinde Almancası yeterli olmayan ve mesleki yeterlilikleri bulunmayan göçmenlerin iş piyasasına hızlıca adapte olabilmeleri için AMS olarak nasıl çözümler üretiyorsunuz?

• İşçi sendikası (AK) eyaletlerde Almancası yeterli olmayan çalışanlar için tercüman desteği vermektedir. AMS bünyesinde aynı şekilde tercüman desteği var mıdır? Eğer yoksa Avusturya’ya yeni gelmiş göçmenler için ana dilde bilgilendirme hizmetleri verilmekte midir?

• İşsizliği azaltmak ve istihdamı arttırmak için tüm kesimlerden insanlara faydalı olacak teşvik, hibe vb. uygulamalarınız var mıdır?

• AMS olarak kadınlar ve gençler için özel çalışmalar yürütüyor musunuz? Bu özel çalışmalarınızı hangi medya araçlarıyla ilgili kitlelere duyuruyorsunuz?

• 2016 yılı içerisinde AMS, Avusturya geneli bütün medya organları ile birlikte çalışmayı detaylandıracak bir faaliyet planlıyordu. 2018 yılı için böyle bir uygulama planlamanız var mıdır?

• Avusturyalı-Türk göçmen kitlesinin AMS’in güncel faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlamak adına Avusturyalı-Türk medyası ile çalışmayı planlıyor musunuz?

• Ulusal basında “AMS’in kendi bünyesinde başörtülü personel çalıştırmaya karşı” olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Yorumlarınız nelerdir? Ayrıca Kurumunuzda başörtülü çalışanlarınız var mıdır? Personel alımlarında başörtüsü AMS için bir kriter olarak kullanılmakta mıdır?

• AMS Viyana olarak Avusturyalı-Göçmen medyalar içerisinde ´gazete bum´ ile röportaj ve reklam çalışmaları yaptığınızı görmekteyiz. Avusturya’daki işsizliği azaltmak için bir göçmen medyası ile iletişimde olmanızı doğru buluyoruz. Fakat Avusturyalı-Türk göçmen kitlesinin günlük hayatta çoğunlukta bulunduğu alanlarda yer almayan tek bir göçmen medyasıyla senelik 60bin Avro’luk anlaşmalar yapıyorsunuz. Avusturyalı-Türk göçmen kitlesi içerisindeki işsizliği azaltabilecek güce sahip olan Avusturyalı-Türk yerel medyalarıyla AMS olarak neden iletişim içerisinde değilsiniz? Bu iletişim eksikliği yıllardır neden kaynaklanıyor?

• Üzülerek söylemek isteriz ki AMS’in yaptığı faaliyetleri duyurmak için yıllardır süre gelen Avusturyalı-Türk yerel medyaları tercih etmeyen duruşu, Avusturyalı-Türk kitle üzerinde AMS; “Müslümanlar ve Avusturyalı-Türk göçmenlere karşı ayrımcılık uygulamaktadır.” gibi bir algının oluşmasına sebep olmuştur. Bize göre bütün toplulukların, kendilerini değerli hissederek daha verimli çalışabilmeleri için herkesi eşitçe kapsayacak çözümlere her zaman ihtiyaçları vardır. Etnik yapısı ne olursa olsun Avusturya’daki her bireyin eşit haklara sahip olduğunu göz önünde bulundurarak AMS ile alakalı oluşan bu olumsuz algıyı düzeltmek için bir çözüm projeniz var mıdır?

Foto Credit – Spiola / AMS

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"