İş Dünyası

Viyana İş Kurumu, Türk kökenli işsizleri ve yerel Türk medyasını önemsemiyor mu?

(Bu bir röportaj değildir. Bu makale, AMS Viyana’nın sorularımızı yanıtlamadığı için Brücke Magazin olarak yaptığımız araştırmanın sonuçlarını içermektedir.)

1994 yılından beri iş piyasası idaresi, İş, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bağımsız olduğundan, İş Kurumu bir hizmet şirketi olarak ortaya çıkmıştır. İş Kurumu ülke, eyaletler ve son olarak bölgeler bazında yapılanmıştır. Tüm bu katmanlarda, Avusturyalı sosyal partnerlerle (WKO, AK, ÖGB, IV) işbirliği mevcuttur.

İş Kurumu’nun en önemli işlevi, iş gücünün açık iş pozisyonlarına yerleştirilmesidir. Bunun yanında, kurs biçiminde verilen mesleki eğitimler, iş arayanların girişimlerinin desteklenmesi ve danışmanlık da görev alanına girmektedir.

Soru: Göçmenlerin hızlı ve başarılı bir şekilde işe yerleştirilmeleri için Viyana İş Kurumu’nun faaliyetleri nelerdir?
Cevap: En başta Avusturya Entegrasyon Fonu ile yapılan işbirliği sayesinde sunduğumuz dil kurslarını ve tabii çok sayıdaki meslek kurslarını sayabiliriz. Bildirilenlere göre, Viyana İş Kurumu ile bazı göçmen grupları arasında uyum zorluğu yaşandığı da görülüyor.

Soru: İş Odası farklı eyaletlerde, yeterli seviyede Almanca dil bilgisine sahip olmayan, Avrupa Birliği haricindeki ülke vatandaşlarına çevirmenler ile destek oluyor. AMS bünyesinde de buna benzer bir yardım faaliyeti söz konusu mu? Eğer yoksa Avusturya’ya yeni gelen göçmenler için anadillerinde danışma hizmeti veriliyor mu?
Cevap: Danışma faaliyetlerinin göçmen dernekleri tarafından yürütülmesi gerekir. Tabii hangi derneklerden bahsedildiği ya da Avusturya’da bulunan tüm göçmen grupları için bir dernek ile işbirliği yapılıp yapılmadığı hususu açık değil. Çevirmenler ile ilgili sorunuzun cevabı da belirsiz, çünkü bu bilgilere web sitesinden ulaşılamıyor.

Soru: Viyana’da göçmenlere özel hizmetleriniz var mı?
Cevap: Viyana İş Kurumu, kadın işçi göçmenlerin ve kadın ilticacıların danışma merkezlerine katkıda bulunuyor, verilen danışma hizmetleri özellikle para, boşanma, aile, şiddet ve sağlık konularında oluyor.

Soru: İş Kurumu’nun, Avrupa Birliği üye ülkesi vatandaşı olmayan kişilere özel hizmetleri hangileridir?
Cevap: İş Kurumu, dil desteği haricinde, danışma hizmetlerini yürüten göçmen dernekleri ile de işbirliği halindedir. Tam olarak hangi dernekler ile işbirliği yapıldığı belirsizdir.

Soru: Göç geçmişine sahip işsizler için sunulan dil kursları hakkında sizce bilgilendirme faaliyetleri mi eksik kalıyor yoksa kurslardan yeteri kadar verim mi alınamıyor?
Cevap: Söylentilere göre AMS’nin göçmenlere sunduğu bilgilendirme hizmetleri ve dil kursları yetersiz. İş arayanların, kursun sonunda hala gözle görülür bir ilerleme kaydetmemiş olmaları, sonrasında tabii dil yetersizliği nedeniyle danışma hizmetlerinin ve meslek kurslarının beklenen faydayı sağlayamamasına neden oluyor.

Soru: Viyana İş Kurumu, haberlerin ve yeniliklerin farklı sosyal gruplarda duyurulması için farklı göçmen medya kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapıyor mu?
Cevap: Evet, bilindiği üzere Viyana AMS Bum-Magazin ve Kosmo-Magazin ile birlikte çalışıyor. Bum-Magazin’in Sırpça Hırvatça dillerinde yayın yapan Avusturyalı bir dergi olduğunu belirtmek gerekir. Kosmo-Magazin de aynı dil grubunda yayın yapmaktadır. Görünüşe göre AMS farklı dil gruplarında çalışma yürütmemektedir.

Soru: Avusturyalı Türk yerel medyasında reklam veriliyor mu?
Cevap: Maalesef hayır, 2013 yılından beri Avusturyalı Türk yerel medyası ile herhangi bir görüşme yapılmadı.

Soru: Avusturyalı Türkler için ne gibi kolaylıklar mevcut?
Cevap: Çalışma izinleri alanında bir kolaylık var: 1980 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında imzalanan ortaklık anlaşmasında belirtilen şartları yerine getiren Türk vatandaşlarına çalışma izni verilebilir ya da çalışma izinleri uzatılabilir.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"