Türkçe

AKNÖ Yabancı kökenli çalışanlar için ne yapmak istiyor?

Dergimizin bu sayısında Aşağı Avusturya İşçi Sendikasının göçmenler ile alakalı çalışmaları ve „Pro International“ derneğinin faaliyetleri üzerine analiz yapacağız. Öncelikle söylemek gerekir ki „Pro International“ derneğinin odak noktaları ve görev alanları açısından net bir bilgi elde edemedik.

Bir yıl önce Aşağı Avusturya İşçi Sendikası, Avusturyadaki göçmen basın temsilcileriyle „Pro International“ derneği hakkında bir toplantı düzenledi. Aşağı Avusturya İşçi Sendikası başkanı Markus Wieser; “Göçmen işçi temsilcileri ve göçmen dernekleri ile Aşağı Avusturya İşçi Sendikası ve diğer sendikalar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, AK üyelerinin iş dünyasına daha iyi entegrasyonunu sağlayacak yeni yaklaşımlar geliştirmek ve ortak politikaları, araçları ve tedbirleri ortaya koymak için, kurum içi ya da kurumlar arası işçi temsilcileri ve bu alanda deneyim sahibi örgütler / dernekler / uzmanlar arasında bir ağ oluşturmayı hedefleyen “İş & Entegrasyon” forumunu etkinleştirmek için “Pro International” derneği ile birlikte çalıştıklarını belirtti.” (Pro International Derneği AKNÖ’ye ait bir kurumdur.)

Pro International derneği’nin genel yaklaşımı, Aşağı Avusturya’nın beş bölgesinde göçmen dernekler ile
göçmen işçi temsilcilerini buluşturan bir ağ oluşturmak.

Pro International Derneğinin amaçları nedir?
Pro International derneği, Aşağı Avusturya İşçi Sendikasının (AKNÖ) göçmen üyelerini, yenilikçi girişimlerle iş yaşamına kazandırmayı amaçlıyor. Bu amaca yönelik olarak Pro International derneği, kendi sunduğu hizmetlerin yanı sıra, iş ortakları tarafından sunulan fırsatların da ilgililerine ulaştırılmasına aracılık ediyor. (Aşağı Avusturya İşçi Sendikası (AKNÖ), Aşağı Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB), iş kolu sendikaları vb.)
Markus Wieser sözlerine; “İşçi temsilcileri, sendika görevlileri ve uluslararası dernekler ile yakın işbirliği, eylemlerimizin başarısı için belirleyici bir faktör. Bu nedenle; bu alanda deneyim sahibi uzmanları ve kurumları, önemli sorunları tartışmak, ortak yaşam ve ortak çalışma gayesiyle çözümler ortaya koymak için, aramıza katılmaya davet ediyoruz.” diyerek devam etti.

AKNÖ ve Pro International Derneğinin hizmetleri nedir?
• AKNÖ ve sendikalarca sunulan hizmetlere aracılık etmek
• Farklı ilgi grupları ile birlikte çalışarak, göçmen işçi temsilcilerinin eğitimini teşvik etmek ve bununla birlikte çalışanların işyerlerindeki entegrasyonlarını sağlamak
• Göçmen çalışanlara (Yetişkin, Genç ve Kadınlara) yönelik gelişim/tamamlayıcı eğitim ve dil kurslarını desteklemek
• Aşağı Avusturya’daki göçmen çalışanlara ana dillerinde tercümanlık hizmeti vermek

AKNÖ ve Pro International Derneğinin hizmetleri hakkında analiz?
• Sunulan hizmetlere örnek olarak, AK Wien (Viyana İşçi Sendikası), yıllık vergi iadesi hakkında göçmen basın ile her sene başında bilgilendirme içerikli çalışmalarda bulunuyor. Maalesef bu ve benzeri göçmen basınını (Türk kökenli basın) bilgilendirme içerikli faaliyetlerde AKNÖ ayrımcılık yapma durumunda kalıyor. Örnek olarak AKNÖ, Aşağı Avusturya yerel basınına senelik belirli bütçe ayırıyor. Fakat AKNÖ, son 2 senedir Avusturya’daki Türk kökenli basına bütçe ayırmamak için iletişim ve çalışma içerisine girmemiştir.
• Pro International derneği ve AKNÖ, iş dünyasındaki Türk kökenli işçi temsilcilerinin son 2 senedir eğitimi ile ilgili faaliyetlerde bulunduğuna dair bilgilere ulaşamıyoruz. Bu detayı, Türk kökenli işçi temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler ile edinebiliyoruz.
• Pro International derneğinin birçok alanda diğer işletmelerle birlikte çalışacağını biliyoruz. Dil kursu
konusunda BFI (Berufsförderungsinstitut – Mesleki Destek Enstitüsü) Aşağı Avusturya ile olan işbirliğini örnek gösterebiliriz. Dil kursları ve gelişim/tamamlayıcı sosyal eğitimlerle ilgili olarak düzenlenen etkinliklerin hangi dernek/işletme ile gerçekleştiği hakkında bilgilere ulaşamıyoruz. Bu konuda AKNÖ bir şeffaflık göstermemekte.
• Tercümanlık hizmetinin ana dilde danışmanlık yerine kurulduğu biliyoruz. Lakin son 2 senedir Aşağı Avusturya’daki yabancı kökenli göçmen çalışanlara verilen Türkçe tercümanlık hizmetinin bir verimlilik içerisinde devam etmediğini gözlemliyoruz. Kısacası, Almanca bilmeyen göçmen bir çalışan nasıl AKNÖ ilçe ofislerinden sorunlarıyla ilgili destek talep edebilir ki? Birçok Türk kökenli işçinin ana dilde destek konusunda yaşadığı bu sorunu, işçilerin kendileriyle ve dernek Başkanlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda tespit etmekteyiz.

Bu oluşumla ilgili olan aşağıdaki kişilere Türk kökenli çalışanları bilgilendirmek için hazırladığımız soruları ilettik ancak yeterli cevapları alamadık. İşçi maaşlarından yapılan kesintilerle kurulan Aşağı Avusturya İşçi Sendikası (AKNÖ) ve Pro International Derneği neden işçilerin sorularını cevapsız bırakıyor?

• Alic Şenol – Pro International üyesi
• Kabakçı Mehmet – AKNÖ seçilmiş işçi temsilcisi
• Çiçek Ali – Pro International üyesi & AKNÖ seçilmiş işçi temsilcisi
• Tohumcu Can – AKNÖ entegrasyon komisyon üyesi & AKNÖ seçilmiş işçi temsilcisi

• Markus Mieser –
AKNÖ Başkanı
• Savic Cergic-Ranka – Pro International Başkanı & AKNÖ seçilmiş işçi temsilcisi
• Akyildiz Ali – AKNÖ
entegrasyon
komisyon başkanı & AKNÖ seçilmiş işçi temsilcisi
• Toraman Fatih – AKNÖ entegrasyon komisyon üyesi & AKNÖ seçilmiş işçi temsilcisi
• Stefan Taibl – AUGE işçi temsilciliği başkanı & AKNÖ entegrasyon
komisyon üyesi &
Pro International genel sekreteri

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"