Unkategorisiert

Yurtdışındaki boşanma kararları artık Türkiye’de de tanınacak

Kanun değişiklik sonrası artık yabancı ülkede verilen boşanma kararları aranan şartları da sağlıyorsa dava açılmasına gerek kalmaksızın nüfus kütüğüne tescil edilebilecekler.

29 Nisan 2017 tarihli KHK ile yapılan kanun değişikliğiyle yurtdışında verilen boşanma kararlarının dava açılmaksızın nüfus kütüğüne tescili kabul edilmiştir. 7 Şubat 2018 tarihinde bu değişikliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayımlanmıştır.

Kanun değişikliği öncesinde yurtdışındaki boşanma kararlarının tanınması için Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açılması gerekiyordu. Değişiklik sonrası artık yabancı ülkede verilen boşanma kararları aranan şartları da sağlıyorsa dava açılmasına gerek kalmaksızın nüfus kütüğüne tescil edilebilecekler.

Yabancı Ülkede Verilen Boşanma Kararının Nüfus Kütüğüne Tescili İçin Gereken Zorunlu Şartlar:

• Taraflar bunun için birlikte başvurmalıdır. Bunu bizzat yapabilecekleri gibi vekilleri aracılığıyla da yapabilirler.

• Kararın verildiği devlet kanunlarına göre yetkili adli ve idari makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ge-rekmektedir.

• Verilen kararın Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekmektedir.

• Bu şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle tescil talebiniz reddedilirse kararın Türkiye’de tanınması için de Türk Mahkemelerinde dava açılması gerekir.

Başvuruların Yapılabileceği Yerler
Aile kütüğüne tescil için başvurular taraflarca Yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklere (Büyükelçilik veya Başkonsolosluk) Yurt İçinde ise taraflardan birinin yerleşim yeri il müdürlüğüne yapılır.

Başvuru Kim Tarafından Nasıl Yapılacak?
Başvurular, taraflarca bizzat ya da avukatları aracılığıyla yapılabilir. Kararın nüfus kayıtlarına işlenmesi için her iki tarafın da talepte bulunması zorunlu olsa da tarafların aynı anda yetkili merci önünde başvuru yapması zorunlu değildir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
• Başvuru Formu- Bu işlem için hazırlanmış olan form dilekçe kullanılarak başvuru yapılmalıdır.

• Aile kütüğüne tescil talep edilen usulüne göre onaylanmış kararın aslı ile onaylı Türkçe tercümesi

• Kimlik veya Pasaport fotokopileri

T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan edindiğimiz bilgiye göre boşanmanın dava açılmaksızın tanınması uygulamasına daha geçilmemiştir. Bakanlıktan gelecek talimatı takiben yönetmelik uygulamaya geçecektir. Başkonsolosluklarda uygulama başladığında kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Yazar: Hanife Savaş

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"