Türkçe

Yenilenebilir Enerjiler için 21 Milyon Euro

Yenilenebilir Enerjilerin geliştirilmesi, Paris iklim sözleşmesinin hedeflerine ulaşabilmek için merkezi önlemlerden biridir. İklim ve Enerji fonları bu sebepten dolayı uygun teşvik eylemlerini Federal Tarım ve Ormancılık işletmeleri, Çevre ve Su işletmeleri bakanlığıyla sürdürdüğü işbirliği ile devam ediyor:

• Kişiye özel ve sanayiler için güneş enerjisi tesisleri
• Tarım ve Ormancılık işletmeciliğinde güneş enerjisi tesisleri
• Taşıl ısıtma sistemlerinin karbon nötr ısıtma sistemleri (Ağaç yongası/Pellet) ile takas etme
• Şahıslara özel SolarThermie tesisleri
Bunlar için 21 Milyon Euro kullanıma sunulacak

Çevre Bakanı Andrä Rupprechter:
„İklim korumacılığı toplumsal bir projedir: İklim ve enerji fonlarıyla olan işbirliği ile bugün başlayan yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi için sunulan teşvik programları ile iklim ve doğa için pozitif bir ilham ortaya koyuyoruz. Çünkü en önemli katılımı insanlar kendileri yenilenebilir enerjiye geçerek ve bunun için yatırımlar yaparak yerine getirebilirler. Biz onlara bu konuda destek olacağız.“

Ingmar Höbarth, iklim ve enerji fonları genel müdürü: „Teşvik programlarımızla enerji sistemleri sürdürülebilir ve geleceğe uygun tasarlanması için başarılı atılımlar gerçekleştiriyoruz. Avusturya’daki güneş enerjisi tesislerinin yaklaşık üçte biri iklim ve enerji fonlarının desteği ile yapıldı. Yerli tesisatçılar ve kazan imalatçıları inisiyatiflerden aynı şekilde yararlanıyorlar – bölgedeki değer artışı yerinde kalıyor ve böylelikle işyerleri oluşturuluyor.“

Teşvik kampanyası

Kişiye özel ve işletmeler için güneş enerjisi sistemleri
2008 yılından bu yana en fazla 5kWp gücündeki güneş enerjisi tesisleri iklim ve enerji fonları tarafından destekleniyor – toplamda Avusturya’da bulunan yaklaşık 51.000 tesis bu şekilde yapılmıştır. 2017 yılında toplamda 8 Milyon Euro teşvik bütçesi kullanıma sunuldu. Sivil şahısların yanı sıra işletmeler, dernekler veya kuruluşlar da yeni yapılan tesisleri için teşvik talep edebilirler. 275 Euro/kWp gücündeki ve dışarıda veya çatıda bulunan güneş enerji tesislerine, 275 Euro/kWp gücündeki bina içi tesislere ve aynı zamanda en fazla 30 kWp (200 Euro /kWp veya 300 Euro kWp) gücündeki ortak kullanılan tesislere teşvik imkânı sunuluyor.

Başvuru: www.pv.klimafonds.gv.at
Süre: 1.3. – 14.12. 2017
Bilgi: Serviceteam PV, Tel.: 01/316 31-730 E-Posta: pv@kommunalkredit.at

Tarım ve Ormancılıkta güneş enerjisi
Tarım ve Ormancılık işletmeleri büyük çatı alanına ve yüksek elektrik kullanımına sahipler – güneş enerjisinin kullanımı için en ideal koşullar. Yeni kurulmuş, paralel şebeke işletiminde sürülen güneş enerjisi tesisleri destekleniyor. Bütün Avusturyalı Tarım ve orman işletmeleri başvurabilir. Teşvik bir defalığa mahsus bir yatırım sübvansiyonu ile ödeniyor. Teşvikle ilgili detaylar muhtemelen Nisan 2017’de belli olacaktır.

Başvuru: www.pv-lw.klimafonds.gv.at
Süre: Nisan 2017’den itibaren
Bilgi: Serviceteam PV, Tel: 01/316 31-713 E-Posta: umwelt@kommunalkredit.at

Sivil şahıslar için ahşap ısıtma sistemleri
Bu yılda sivil şahıslar eski, fosil ısıtma sistemlerinde ayrılmaya ve gelecekte karbon nötr ısıtma sistemlerine geçmeye davet ediliyor. Pellet ve sıkıştırılmış ahşap merkezi sobalardan tam otomatik doğa simgeli pellet şöminelere kadar olan ürünler destekleniyor. Klasik kesilmiş odunların kullanıldığı sobalar sunulan teşvikin dışında bulunmaktadırlar. Fosil yakıtlarla ateşlenen merkezi ısıtma sistemlerinin veya sıkıştırılmış ahşapla veya pellet ile çalışan elektrikli gece veya direkt depolama ısıtıcı kazanlarının bedelini iklim ve enerji fonu 2017’de ısıtma tesisi başına 2.000 Euro ile destekliyor. Eski ahşap ısıtma teksilerinin takası 800 Euro ile destekleniyor ve pellet şöminelere 500 Euro veriliyor.

Başvuru: www.holzheizungen.klimafonds.gv.at Süre:1.3.-14.12.2017
Bilgi: Serviceteam Holzheizungen, Telefon: 01/316 31-740 E-Posta: holzheizungen@kommunalkredit.at

Sivil şahıslar için güneş kolektörü
Destek kampanyası binaların ısıtılmasında ve/veya sıcak su şofbenlerinin yapılmasında güneş kolektörüne ihtiyaç duyan sivil şahıslara yöneliktir. Binanın 15 yaşından büyük (2003’den önce çıkarılan planlama izni) olması gerekmektedir. Var olan güneş kolektörlerinin artırılması ve kullanılmış kolektörlerin tekrardan kullanımı desteklenmiyor. Tesislere 700 Euro destek sunuluyor.

Başvuru: www.solaranlagen.klimafonds.gv.at
Süre: 1.3.-14.12.2017
Bilgi: Serviceteam Solaranlagen, Telefon: 01/316 31-737 E-Posta: solaranlagen@kommunalkredit.at

Kayıt ve Başvuru:

Kayıt ve Başvuru şu andan itibaren ilgili Programın son kayıt tarihine kadar gerçekleşebilir. Sivil şahıslar ve işletmelerin güneş enerjisi sistemleri için başvurusu, güneş kolektörleri ve ahşap ısıtma sistemleri için iki basamaklı prosedürle online olarak gerçekleşmektedir. Teşvik bütçesinin tükenmesi durumunda başvuru platformları kapanacaktır. Fakat bunlar iptaller oldukça tekrardan açılacaktır. Tarım ve Ormancılık işletmeciliğindeki güneş enerjisi tesislerinin teşvik talebi AB’nin desteği sebebiyle biraz farklı geliştirildi.
Daha fazla bilgiyi www.pv-lw.klimafonds.gv.at adresinden temin edebilirsiniz.

Kayıt (1. Adım)
Teşvik başvurusunda bulunmak için planlanan Projeye kayıt gerekmektedir. Kayıt sadece online olarak gerçekleşir. Yapılan kayıt işleminin akabinde projeniz için teşvik araçları otomatik olarak 12 hafta boyunca rezerve edilir ve size online platform için sahsınıza ait linki içeren bir onay e-postası gönderilir. Bu kayıttan 12 hafta sonra geçerliliğini kaybeder – bu da başvurunuzun 12 hafta içerisinde gerçekleşmesi, tesisin tamamlanması ve ücretlendirilmesi gerektiği anlamına gelir. Destek kampanyası çerçevesi içerisinde ikinci bir kayıt mümkün değildir.

Başvuru (2. Adım)
Tesisin yapılmasından itibaren ve en geç kayıttan 12 hafta sonraya kadar bütün gerekli dokümanlarla birlikte online-platform üzerinden başvurunun gerçekleşmesi gerekir. Online-Platforma giriş adresi kayıt esnasında gönderilen onay e-postası ile iletilir. Eğer tesis önceden yapılmış ve tüm gerekli evraklar mevcut ise, kayıt ve başvuru direkt ardı ardına da gerçekleşebilir.

Ödeme
Pozitif denetleme ve projenin onayından sonra iklim ve enerji fonundan fon talebi gerçekleşir ve akabinde sizin hesabınıza aktarılır.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"