Politik

Eyalet Başkanı Platter: “Tirol yoluna devam edecek, 2020 ve 2021’de yeni borçlanma öngörülmüyor”

Finan sorumlusu, Eyalet Başkanı Günther Platter Salı günü, 2020 ve 2021 bütçelerini Tirol Eyalet Hükümeti’ne sundu. Bütçe önerisi, aralık ayında yapılacak bütçe görüşmeleri için Eyalet Meclisi’ne iletilecek. Eyalet Başkanı, bütçe önerisine göre Tirol eyaletinin önümüzdeki iki yıl boyunca dengeli bir bilançoya sahip olacağını ve yeni borca girmeyeceğini açıkladı ve ekledi: “Kararlaştırılmış yeni vergi reformunun, mevcut standartlar dahilinde uygulamaya geçirilmesi gerektiğinden bu sene, bütçenin hazırlık süreci oldukça zorlu geçti. Yine de, yeni herhangi bir borca girmeden, Tirol Eyaleti için iki yıllık, dengeli bir bütçe hazırlamayı başardık. Tirol yoluna devam edecek”.  Eyalet Başkanı Platter aynı zamanda, iki yıllık bütçede yer alan ve Tirol Eyaleti’nin kalkınmasında rol oynayacak yatırımlara dikkat çekerek sözlerine devam etti: “İki yıllık 2020/2021 bütçesinde üç hedefimiz var: istihdam ve geliri desteklemek için, iş ve bilim merkezi Tirol’ü daha da güçlendirmek, kamu hizmetlerinin en iyi şekilde sürdürülmesini güvence altına almak ve gelecek nesillerin sırtına yeni borçlar yüklemeyerek sürdürülebilirliği sağlamak”.

Odak noktaları: Konum, sağlık, sosyal güvence, eğitim ve konut

Tirol eyaleti, sadece konumunu güçlendirmek için 2020 ve 2021 yıllarında altyapı yatırımlarına ve teşviklere 445 milyon Avro ayırdı. 2021 için öngörülen harcamaların dörtte üçünden fazlası ise, yani 2,7 milyon Avro, sağlık, sosyal güvence, eğitim ve konut alanları için ayrıldı. Buna göre 2020 bütçe önerisinde öngörülen harcamalar toplamı, 2020 yılı için 3,923 milyar Avro, 2021 yılı için ise 4,005 milyar Avro. Tirol yeni borca girmiyor. Tirol’de, her iki yılda da kişi başına düşen borç miktarı 335 Avro, kamu borcu ise toplam 253 milyon Avro tutarında.

Başkan Yardımcısı İngrid Felipe ise yaptığı açıklamada : “Tirol, finansal açıdan oldukça kuvvetli bir eyalet, bu da sosyal güvenceden eğitime, ulaşılabilir konutlardan iklim değişikliği ile ilgili önlemlere kadar geleceğe dair birçok önemli alanda yatırım yapılabilmemize olanak sağlıyor. Belirtmeliyim ki, mobilite ve toplu taşıma konularının dikkate alınarak bu alanlarda bütçe artırımına gidilmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyorum. 2020 yılında 102 milyon Avro, 2021 yılında ise 106,7 milyon Avro bütçe ile hem altyapı hem de hizmetlerin iyileştirilmesi anlamında toplu taşımayı geliştireceğiz.” sözlerine yer verdi ve ekledi: “Daha yüksek bütçe ile iklim değişikliği ile ilgili hedeflerimize de daha kolay ulaşabiliriz, her yıl artan trafik sorunu göz önüne alındığında, toplu taşımanın yaygınlaştırılması bu bağlamda olmazsa olmazlarımızdandır”. 2012 yılından beri toplu taşıma için ayrılan finansal kaynaklar ortalama %74 oranında artmıştır.

Hedefimiz sosyal güvence

Eyalet hükümetinin en önem verdiği konulardan biri de sosyal güvence. Eyalet Başkanı Platter: “Sosyal anlamda dezavantajlı durumda olanlar, eyalet hükümetinin en önemli meselelerindendir. Sosyal İşler ve Gençlik Dairesi için, diğer bazı bütçe kalemlerine oranla daha fazla artış öngörüldü” dedi. Tirol asgari güvence yasaları temel alınarak bu alanda 2020 yılında 83,7 milyon Avro, 2021 yılında ise 85,9 Avro bütçe ayrıldı. Ayrıca, iki yılda sırasıyla 321,3 ve 335,5 milyon Avro bütçe, bakım alanındaki yapısal planlama için, 68,7 milyon Avro da eyalet hastaneleri inşaat projeleri için ayrıldı.

Diğer bir önemli nokta da aile ve meslek hayatı arasındaki uyum ve çocuk bakımı alanındaki iyileştirmeler, bu alanda ayrılan bütçe sırasıyla 94,7 milyon Avro ve 97 milyon Avro. Aile desteği ve çocuk bakımı alanlarına 2008 yılında 41 milyon Avro kaynak ayrılırken 2021 yılında bu rakam 112 milyon Avro’ya çıkarıldı.

Gelecek için ilkemiz, bütçede disiplin

Eyalet Başkanı 2020/2021 bütçesini gönül rahatlığıyla Tirol Eyalet Meclisi’ne sunuyor. Eyalet hükümetinden de bütçeyi kararlılıkla uygulamalarını talep ediyor: “ Şu anda hala sağlam bir ekonomiye sahip olsak da, bunun değişebileceği göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle tüm hükümet üyelerinden, öngörülen bütçeye kararlılıkla bağlı kalmalarını , aynı zamanda da ekonomik gelişmelere uyum sağlamalarını talep ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, Tirol’de biz, kazandığımızdan daha fazla para harcamayacağız”.

Quelle: www.tirol.gv.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"