Unkategorisiert

Viyana Aile ve Gençlik Dairesi Müslüman çocuklar için de aileler arıyor

Viyana Çocuk, Aile ve Gençlik Dairesi (MAG ELF), İslam Dinini koruyucu aileler için özel bir faktör olarak düşünmüyor. Fakat evlat edinmek isteyen Müslüman aileler, Müslüman çocuk evlat edinebiliyor.

Viyana Çocuk, Gençlik ve Aile Yardımlaşma Dairesinin faaliyet ve etkinlik alanlarıyla ilgili detaylı bilgileri yazının devamında okuyabilirsiniz.

MA 11 – Viyana Çocuk, Gençlik ve Aile Yardım Dairesi Avusturya’daki en büyük çocuk koruma kurumudur. Çocukları korur ve ailelere çocuklarının uygun ve şiddetsiz bir ortamda yetişmeleri için destek verir.

Görevleri
Önleyici önlemler büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çocuklara ve gençlere uygulanan şiddete müdahale etmek ve onları daha fazla şiddete maruz kalmaktan korumak Viyana Çocuk ve Gençlik Yardım Dairesi’nin sorumluluğu ve kanuni yükümlülüğüdür.

„Çocukları korumak – ebeveynleri desteklemek“ sloganıyla, Viyana Çocuk ve Gençlik Yardım Dairesi, çocuklar, gençler ve aileler için bilgi edinme, danışma, yardım ve destek ile ilgili geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir. Aileleri sorunlarına uygun çözümler geliştirme konusunda da destekler.

Önlemler
Ebeveynler çocuk bakımı ve eğitimi sırasında çeşitli sorumluluklar ve zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Viyana Çocuk ve Gençlik Yardım Dairesi’nin aile merkezlerinde görevli personel sosyal hizmetler, sosyal pedagoji, psikoloji ve hukuk alanlarında bilgi edinme, destek ve danışma hizmetleri sunmaktadır.Konular; doğum, çocuk yetiştirme, çocuklarla iletişim ile ilgili tüm sorular ve ayrılık, boşanma, velayet soruları ile finansal ya da konut sorunlarıdır. Aile merkezlerinde sunulan tüm danışma hizmetleri ücretsizdir!

Aile merkezlerinde, bebek bekleyen ebeveynler doğumdan önce Eltern-Fit programları çerçevesinde bilgi edinebilir, Viyana Şehri’nin hediyesi olan bebek bakım çantasını alabilir, doğumdan sonra ise Babytreff – bebek buluşmasında ya da küçük çocuk gruplarında diğer ebeveynler ile tanışabilirler.

Evlat edinme ve koruyucu aile olma
Evlat edinme ile koruyucu aile olma arasındaki fark iyi anlaşılmalıdır.

Evlat edinmede, öz ebeveynler çocuklarının evlat edinileceğini kabul eder ve çocuğun hayatından çekilirler. Evlat edinen ebeveynler çocuğun tüm hak ve yükümlülüklerini taşırlar.

Koruyucu ebeveynler ise, çeşitli sebeplerden ötürü (ihmal, şiddet, ebeveynlerin kronik hastalıkları…vb.) tehlike altında olan ve öz ebeveynleri ile daha fazla birlikte yaşayamayacak olan çocukların bakımını üstlenirler. Evlat edinmeden farklı olarak, bu durumda bazı haklar (örneğin iletişim kurma hakkı) ve yükümlülükler (örneğin nafaka ödenmesi) öz ebeveynlere aittir. Ebeveynler – karşı bir karar yoksa – çocuklarıyla kişisel iletişim kurmaya devam edebilirler ve etmelidirler. Bu çocukların, kendilerini koruyan ve kollayan, sevgi dolu geçici bir aileye ihtiyaçları vardır: koruyucu aileler belirsiz bir süre boyunca öz ebeveynlerin görevlerini üstlenirler.

Koruyucu aile olma koşulları
Koruyucu anne ve baba olmak için MAG ELF iznine ihtiyaç vardır. Bunun için kişisel, sosyal, sağlık ve ekonomik durum ile ilgili şartların yerine getirilmiş olması gerekir. İzin sürecinde bu şartlara uygunluk incelenecek ve evde yaşayan diğer aile fertleri de sürece dahil olacaklardır. Bunlara ek olarak kişisel görüşmelerde ailenin uygunluğu değerlendirilecektir. Bu süreç altı ay kadar sürebilir.

Koruyucu aile olmaya hazırlık
Aday koruyucu aile için temel eğitimler şartlara uygunluğun incelenmesi aşamasında başlar. Verilen seminer sayesinde kendi motivasyonlarını gözden geçiren aileler, aileye katılacak çocuk ile beraberliği öğrenebilirler. Tüm sorular ve endişeler detaylı bir şekilde ele alınır. Aday koruyucu ailelerin hazırlığı birkaç modülden oluşmaktadır ve 3-6 aylık bir dönemde toplamda 51 saatte tamamlanır.

Koruyucu aile ve çocuk konularında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
www.wien.gv.at/menschen/kind-familie/pflegefamilie/

Çocukların akrabaları tarafından korumaya alınması
Bir çocuğun, Çocuk ve Gençlik Yardım Dairesi eliyle çekirdek ailesinden ayrılması gerekiyorsa, tabii ki öncelikle yakın akrabalar arasında çocuğun bakımını geçici ya da uzun süreli olarak üstlenecek bir kişinin olup olmadığına bakılır. Kökeni ve dini farketmeksizin, korunmaya ve bakıma muhtaç tüm çocuklar için koruyucu aileler arıyoruz. Bu çocukları sadece şartları uygun olan, eğitimlerini tamamlamış ve çocuğu almaya hazır ailelere yerleştirebiliriz. Müslüman koruyucu ailelerimiz olmadığı için şu anda din konusu dikkate alınamamaktadır. Müslüman koruyucu aile sayısı arttıkça din konusu da göz önüne alınacaktır.

Çocuklar ne zaman korumaya alınırlar
Koruma kelimesi çok geniş bir anlama sahip! Burada da geçici koruma ile kalıcı önlemi (bu, çocuğun ailesinden alınması anlamına gelmektedir) ayırt etmek gerekiyor.

Biz koruma sağlıyoruz
Ailelere destek olmak – çocukları korumak
Aileler için Sosyal Hizmet Bölge Bürolarındaki sosyal hizmet görevlileri ve sosyal pedagoglar çocuklar için varlar; ebeveynler, çocuklar, diğer aile fertleri ve farklı alanlardaki uzmanlar ile işbirliği içindedirler. Biz, şiddet uygulamadan çocuk yetiştirmeleri, çocuklarını dikkate almaları ve desteklemeleri için ailelere yardımcı oluyoruz. Alandaki uzman bilgimiz, tecrübemiz, kişisel çabalarımızla ve aileler ile birlikte, çocukların olumlu gelişimleri için uygun ortamı sağlamak bizim sadece görevimiz değil, aynı zamanda en önemli amacımızdır.

Acil durum müdahalesini önlemek
Ufak problemlerin büyümesini önlemek için:
• Problemlerin daha da derinleşmemesi için, ailelere çocuk yetiştirme ile ilgili her konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz.
• Çocukların güvenli bir şekilde, şiddet görmeden kendi ailelerinin yanında yaşamaya devam etmeleri için de, kriz anlarında ailelere destek oluyoruz.
• Tüm destek çabalarımıza karşın, çocuğun ailesinin yanında güvenliği sağlanamıyorsa, çocuğu acil durum koruyucu ebeveynlerinin yanına yerleştiriyoruz. Sürekli koruyucu aile gerekiyorsa, acil durum merkezlerine ya da ortak yaşam evlerine yerleştirerek güvenliğini sağlıyoruz.

Çocukların kanuni olarak korunmaya ve çocuklara uygun bir şekilde büyümeye hakları vardır. İhmal, ruhsal, bedensel ya da cinsel şiddet kadar, ebeveynler arasındaki şiddete tanık olma da çocukların gelişimini etkilemektedir.

Çocukların korunmasını ciddiye alıyoruz
Olası bir tehlike bize bildirildiğinde, konuyu her zaman ciddiye alıyoruz. Olası bir tehlikenin belirlenmesinde önem taşıyan tüm bilgileri topladıktan sonra, çocukla ve ailesi ile iletişime geçiyoruz. Önemli bilgileri genel olarak çocuğun çevresinden ediniyoruz. (Örneğin anaokulu, okul, doktorları… vb.) Bu kurumlardaki kişiler aşağıdaki durumlarda bize mutlaka haber vermelidirler:
• Ebeveynler çocukları ile yeteri kadar ilgilenmiyorlarsa (yetersiz beslenme ya da bakım, bağırmasına ilgisiz kalmak, özen göstermemek, yalnız bırakmak, çocukla oyun oynamamak, çocuğu desteklememek…)
• Çocuk zarar görmüş, endişeliyse ya da bir şekilde davranışlarında dikkat çeken değişiklik varsa ve/veya ailedeki bir şiddet olayından bahsediyorsa
• Çocuk ebeveynleri tarafından hakir görülüp aşağılanıyorsa.

Tehlike incelemesinin başlaması
Toplanan bilgiler ışığında, ailedeki çocuğun aldığı riskleri değerlendiriyoruz, aynı zamanda da aile ile ortak bir çalışmaya başlıyoruz. Tehlike incelemesi sırasında, çocuk ailesi yanında güvende değilse, onu geçici olarak yakın akrabalarının yanına, acil durum merkezine ya da acil durum koruyucu ebeveynlerin yanına yerleştiriyoruz. Bu durumda çocuğu en az etkileyecek, fakat durumun çözülmesi için de gerekli olan en uygun müdahaleyi seçmeye gayret ediyoruz. (en uygun çözüm ilkesi)

Ebeveynler hemfikir olmasalar da, her zaman bu alanda önceden belirlenmiş kurallara sadık kalarak (4 göz ilkesi), çocuğu korumak için geçici önlemler alabiliriz. Sonrasında, velayetin tekrar değerlendirilmesi için adli yola başvurulur ve mahkeme tarafından alınacak karara kadar, aldığımız önlem geçerli olmaya devam eder.

Tehlike incelemesi sonucunda, çocuğun ailesi yanında yeteri kadar güvende olmadığına kanaat getirilirse, “en uygun çözüm ilkesi” gereği çocuğun yetiştirilmesi için aşağıdaki yardım seçeneklerini sunuyoruz:

Çocuk yetiştirmeye destek
Bu durumda çocuğun ebeveynleri ile birlikte bir yardım planı hazırlanarak gerekli yardımları konu alan yazılı bir anlaşma yapılır. Bu anlaşmada, ailedeki durumun değişmesi ve çocuğu etkileyen tehlike faktörlerinin ortadan kaldırılması için gerekli amaçlar ve takip edilecek adımlar belirlenir. Son olarak ebeveynlere, yardım planını hayata geçirmede destek olunur, gerekirse ilave yardımlar ayarlanır (terapi, danışmanlık…) ve anlaşmaya ne kadar uydukları kontrol edilir.

Tam koruma
Tam koruma, çocuğun koruyucu aile yanında ya da ortak yaşam evlerinde yaşaması anlamına gelmektedir. Buna paralel olarak, çocuğun ailesine dönebilmesi ve sağlıklı, şiddetsiz bir ortamda büyümesi için, ailenin çocuk yetiştirme becerilerinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalara devam edilir. Başarılı olunamazsa, çocuk kendi ayakları üzerinde durana kadar koruyucu aile yanında ya da ortak yaşam evlerinde kalır.

Şiddetsiz bir eğitim için
Çocukların şehrimizde iyi, güvenli ve şiddetten uzak bir şekilde büyümeleri için Viyanalı tüm yetişkinler olarak sorumluluk taşıyoruz. MAGELF sosyal hizmet görevlileri ancak bir çocuğun olası bir tehlike ile karşı karşıya kaldığından haberdar olurlarsa, çocuğun iyiliği için müdahale edebilirler.

Aileye dönüş
Aileye dönüş sadece, ebeveynlerin tehlikeli bulunan yetiştirme davranışlarını gözden geçirerek bunlardan vazgeçmeleri halinde ve gelecekte de şiddet ve ihmal söz konusu olmadan çocuğun iyi bir şekilde yetişmesine önem vereceklerine kanaat getirilirse mümkündür. Bu, ebeveynlerin uzman yardımıyla, çocuk yetiştirme davranışları üzerinde çalışmaya istekli olmaları anlamına gelmektedir.

Çocukların ailelerinden alınma sebepleri
Biz, çocukları sadece evlerinde tehlikede olduklarında – bizdeki adıyla – „tam korumaya“ alıyoruz. Tehlikeden kasıt ihmal, bedensel, ruhsal ya da cinsel şiddettir.

Kısaca ilkelerimiz ve görevlerimiz
• Çocuk ve Gençlik Yardım’ın tüm karar ve eylemlerinin odağında çocuk yer alır.
• Çocuk ve Gençlik Yardım’ın görevi, çocukların aileleri ile birlikte en iyi şekilde büyümeleri için ailelere destek olmaktır. Bu konuda ailelerin gösterdiği işbirliği büyük öneme sahiptir.
• Çocuk ve Gençlik Yardım, ebeveynlere müdahale etmeden önce, çocuğun güvenliği için kesinlikle gerekli eylemleri net bir şekilde belirler. (en uygun çözüm ilkesi)

Çocukların refahının ölçülmesindeki kriterler:
• Özellikle beslenme, sağlık ve hijyen, yaşam alanı konularında uygun bir bakım ve çocuğun yetiştirilmesinde gösterilen özen
• Konfor, güvenlik, çocuğun bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunması
• Çocuğun tehlikeden uzak tutulması, şiddete maruz kalmaması, en yakınındaki kişilerin uğradığı şiddete tanık olmaması
• Ebeveynleri tarafından çocuğa değer verilmesi ve çocuğun kabul görmesi
• Çocuğun yetenekleri, eğilimleri ve gelişim imkanlarının teşvik edilmesi
• Çocuğun algısına bağlı olarak fikrinin dikkate alınması ve fikirlerinin geliştirilmesi
• Çocuğun kanuni haklarının ve çıkarlarının korunması

Ebeveynlerin bu konularda büyük sorumluluğu vardır. Eğer sorumluluğunuzu yeteri kadar ya da hiç yerine getiremiyorsanız MAG ELF Viyanalı çocuk ve gençleri korur, gereken durumlarda, ebeveynlere müdahale eder.

 

Kaynak ve İçerik: MAG ELF

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"