Unkategorisiert

T.C. Pasaportu ve Mavi Kartı ile alakalı bilmeniz gerekenler neler?

Soru cevaplar ile Pasaport, Mavi Kart ve Çifte Vatandaşlıkla alakalı bizleri ilgilendiren tüm önemli hususlar;

Yeni e-Pasaport başvurusu
2 Nisan 2018 tarihinden itibaren e-pasaportların müracaat, tanzim ve teslim işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmeye başlanmıştır.

Yurt içinde www.nvi.gov.tr internet sitesinden, yurt dışında ise www.konsolosluk.gov.tr adresinden alınacak randevu neticesinde;

• Yurt içinde; umuma mahsus pasaport müracaatları için yetki verilmiş ilçe nüfus müdürlüklerine, hususi damgalı pasaport ve hizmet damgalı pasaport müracaatları için il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine,
• Yurt dışında ise Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklara şahsen yapılması zorunludur.

İkinci nesil e-Pasaport (çipli pasaport) nedir?
Kimlik ve pasaport bilgilerinin yanı sıra içinde parmak izi, imza gibi biyometrik verilerin saklanabildiği çipli pasaportlardır.

Pasaportum yurt dışında kaybolur veya çalınırsa ne yapmalıyım?
Bunun için; fotoğraf ve nüfus cüzdanınız ile birlikte, bulunduğunuz yerdeki en yakın konsolosluğa şahsen başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuzun kabulünün ardından ilgili Türk makamlarıyla yazışma yapılacak ve olumlu yanıt alındığı takdirde adınıza yeni bir pasaport düzenlenebilecektir. Bu işlemler birkaç hafta sürebilmektedir. Kayıp pasaport 18 yaşından küçük kişiye aitse, yeni pasaport başvurusundan önce yetkili makamlardan detaylı bilgi alınız.

Pasaportum yurt içinde kaybolur veya çalınırsa ne yapmalıyım?
Pasaportunuzun kaybolması halinde vakit geçirmeden nüfus müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekmektedir. Böylece kaybolan pasaportunuzun ilgisiz kişilerce kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, sınır kapılarımızda bulunan bilgisayarlara kaydedilmesi sağlanacaktır. Aksi durumda, kötü niyetli kişilerce kullanılan pasaportun gerçek sahibi de adli işleme konu olacaktır.

Çifte vatandaşlığa sahibim, Türk pasaportu haricinde diğer pasaportumla giriş yapabilir miyim?
Evet yapabilirsiniz. Ancak, çifte vatandaşlığa sahipseniz ve yabancı pasaportunuz ile giriş yapacaksanız girişte T.C. Kimlik Numaranızı veya Mavi Kartınızı ibraz etmeniz vize sorunu yaşamanızı önleyecektir.

Öğrenciyim pasaportumu harç ödemeden alabilir miyim?
Evet. 25 yaşından küçük ve bulunduğunuz ülkede kayıtlı öğrenci (Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim) olduğunuzu belgelendirmeniz halinde pasaport defter bedelini ödeyerek harçsız pasaport alınabilmektedir.

Yurt içinde de pasaportumu yeniletebilir miyim?
Evet. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız yurt içinde de herhangi bir başvuru merke-zinden pasaport başvurusu yapabilirler.

İkinci nesil e-Pasaportumun süresini uzattırabilir miyim?
Hayır. e-Pasaportunuzun süresi dolduğu takdirde yeni bir ikinci nesil e-Pasaport başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Eski pasaportumdaki geçerli vizeleri ikinci nesil e-Pasaport aldığımda da kullanabilecek miyim?
Genel olarak ifade etmek gere-kirse, süresi dolmuş bir eski tip pasaportta bulunan geçerli bir vize, üzerine iptal damgası vs. basılarak geçersiz kılınmadığı müddetçe geçerlidir ve ikinci nesil e-Pasaportla birlikte ibraz edilebilir. Ancak, vize rejimleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu nedenle, seyahatlerinizden önce vize konusunda ilgili ülke temsilciliklerine danışarak bilgi almanız en doğru yöntem olacaktır.

Yeni aldığım ikinci nesil e-Pasa-portuma eski pasaportumun geçerlilik süresi eklenecek mi?
Evet. Eski tip pasaportlar geçerlilik sürelerinin sonuna kadar kullanılabileceği gibi, ikinci nesil e-pasaport başvurusunda bulunmanız halinde, başvuru tarihi itibariyle geçerli olan umuma mahsus pasaportlardaki süreleriniz yeni pasaportunuza harçsız olarak aktarılacaktır.

İkinci nesil e-pasaport alırken eski pasaportum bana iade edilecek mi?
Evet. Eski pasaportunuz, Türk makamlarınca işlem yapılan sayfalarının bir kısmı usulüne uygun bir şekilde iptal edildikten sonra, tarafınıza iade edilecektir.

Ayrıntılı bilgiyi nereden alabilirim?
www.nvi.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilir, burada www.nvi.gov.tr/hakkimizda/projeler/pasaportbilgi/pasaport-sss kısmından sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo190 Çağrı Merkezi hattı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı çağrı merkezinin +90 312 292 29 29 numaralı telefonundan hizmet alabilirsiniz.

Mavi Kart nedir?
Mavi Kart, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlere ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren belgedir.

2013 yılından beri verilen yeni Mavi Kart, değerli kâğıt statüsünde olup kimlik belgesi olarak kullanılabilir.

Mavi Kart’ın Çıkış Amacı
Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen vatandaşlarımız, bulundukları ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak amacı ile başka bir devlet vatandaşlığına geçmek istemektedirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin nüfus kütüklerindeki kayıtları kapatılmakta ve yabancı muamelesine tabi tutulmakta, dolayısıyla sadece Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilmekteydiler. Bu durum da vatandaşlarımızın Türkiye’de kazanmış oldukları müktesep haklarını yitirmelerine neden olmaktaydı.

Söz konusu mağduriyetin giderilmesini teminen 29.05.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliği ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yararlanacakları hakların kapsamı genişletilmiştir.

Mavi Kart sahipleri Türkiye’de belli başlı hangi haklara sahiptir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yarar-lanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

• Yabancı ülke vatandaşlarının aksine, ikamet tezkeresi almadan Türkiye’de ikamet edebilirler.
• Türkiye’de, çalışma izni almaya gerek olmadan özel sektörde çalışabilirler.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında; işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalışabilirler, ancak (kadrolu memur, kadrolu işçi gibi) bir kadroya dayalı ve kamu rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar.
• Türkiye’de gayrimenkul alıp satabilirler.
• e-devlet hizmetlerinden faydalanabilirler.
• Bireysel emeklilikte devlet katkısından faydalanabilirler.
• Yurtdışından getirdikleri telefonlarını kaydettirebilirler (ayrıntılı bilgi: +90 312 294 94 94).
• Bunlar gibi Türk vatandaşlarına tanınan birçok haktan faydalanabilirler.

İstisnalar:
• Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

• Bu kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

Mavi Kart Düzenlenmesi
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere, talepleri halinde sayılan haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenerek verilir. Bu Kart, 21/02/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamındadır.

Mavi Kart yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise ilçe nüfus müdürlüklerince düzenlenir. Mavi Kart almak için; talebi belirten dilekçe, iki adet fotoğraf ve yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik belgesi veya pasaport ile birlikte müracaat makamlarına başvurulur.

Söz konusu hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile de işlem yapılır.

Mavi Kart’ı nereden ve nasıl alabilirim?
Mavi Kart, yurtdışında dış temsilcilikler, yurt içinde ilçe nüfus müdürlükleri tarafından düzenlenir. Mavi Kart almak için; iki adet fotoğraf ve yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik belgesi veya pasaport ile müracaat etmek yeterlidir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiyi nereden alabilirim?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde www.nvi.gov.tr > Sık Sorulan Sorular > Mavi Kart bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra nüfus olaylarımdaki değişiklikleri bildirmeli miyim?
Mavi Kartlılar, evlenme, boşanma, soyadı değişikliği gibi nüfus olaylarını belgeleriyle bildirmekle yükümlüdürler.

Böylece, değişikliklerin Mavi Kartlılar Kütüğüne işlenmesi ve diğer kurumlarda görünmesi sağlanır.

Mavi Kartlılar Kütüğüne Nüfus Olaylarının Bildirimi
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir. Bu Kütüğe kaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.

Nüfus kayıtları tutulan mavi kartlılar doğum, evlenme, boşanma gibi nüfus olaylarını, yerleşim yeri adreslerini ve bunlardaki değişiklikleri bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim üzerine Nüfus müdürlüklerince gerekli işlemler yapılarak, bu değişiklikler mavi kartlılar kütüğüne işlenir.

Çifte Vatandaşlık Bildirimi
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca: Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler
1. Başvuru Formu (VAT-12),
2. 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
3. Nüfus cüzdanı veya örneği,
4. Diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulü-ne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

Çifte Vatandaşlık Açıklamasının Geçersiz Hale Getirilmesi
Birden çok vatandaşlığa sahip Türk vatandaşının herhangi bir nedenle taşıdığı diğer devlet vatandaşlığını kaybetmesi halinde; ergin olanın kendisi, ergin olmayanın ise veli ya da vasisi yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere yazılı olarak bildirimde bulunur.

Başvuruda İstenilen Belgeler
1. Başvuru Formu (VAT-13),
2. 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
3. Nüfus cüzdanı veya örneği,
4. Diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kaybedildiğini gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

Başvuru Makamı ve Usul
Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.

Müracaat ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınır.

Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

Kaynak: www.ytb.gov.tr
Kaynak: www.nvi.gov.tr

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"