Röportaj

Schnabl: Her iki tarafın da köprüler kurmaya çalışması gerekiyor.

Franz Schnabl (14 Aralık 1958’de Neunkirchen’de doğdu) Avusturyalı politikacı ve eski bir polis memurudur. 21 Eylül 2017’den beri Mikl-Leitner altında yönetilen eyalet hükümetinin Sağlık, Sosyal İdari ve İltica ile ilgilenen eyalet meclisi üyesidir. 24 Haziran 2017’den beri ise Avusturya Sosyaldemokrat Partisi’nin (SPÖ) Aşağı Avusturya eyalet parti başkanı ve ayriyeten 2018’de gerçekleşecek olan eyalet meclisi seçimlerinde partisinin başkan adayıdır. Bu seçimlerin çerçevesinde Köprü dergisine özel bir röportajda hem okuyucu kitlemizi hem de toplumumuzu etkileyen çok önemli konular hakkında cevaplar verdi.

Brücke: Sizce Avusturya Sosyaldemokrat Partisi’nin listesinde neredeyse hiç bir yabancı uyruklu adayın eyalet meclisi vekili olarak kesin bir yerinin olmamasının nedeni nedir? Size göre nasıl yorumlanmalıdır?

Schnabl: Eyalet ve vilayet listelerinin en ön sıralarına dizdiğimiz birçok yabancı uyruklu adayımız var. Eyalet listesi elbette öncelikle 11 Aralık’ta eyalet partisi kurulunda seçilmesi lazım. Listemiz tümüyle belediyelerde, eyalette ve partide Sosyaldemokrasi çerçevesinde gerçekleşen siyasi-toplumsal katılımın yansımasıdır.

Brücke: Partinizin çeşitli göçmen medyalardan hemen hemen hiç biri ile teması olmaması dikkatimizi çekti; bilhassa Avusturyalı-Türkler alanında. Tabii ki St. Pölten’de samimi bir ortaklık olduğunu biliyoruz ancak Aşağı Avusturya’nın geri kalanında durum nasıldır? Buralarda da göçmen medyalar ile işbirliği yahut korporasyonlara dair planlar mevcut mu?

Schnabl: Bölgesel korporasyonlar hakkında sadece bildiğim kadar bilgi verebilirim. Ancak bölgesel korporasyonların hem göçmen medyalar hem de başka gruplar ile tüm belediyelerde ve vilayetlerde çalıştığını farz ediyorum. Neunkirchen, Gloggnitz ve Bruck’ta oluşan işbirlikleri gibi bazılarından haberim var. Eyalet seviyesinde böyle ortak çalışmaları özellikle arıyoruz. Bunun için SPÖ’nün Aşağı Avusturya seçim kampanyası yöneticisinden iletişim bölümümüz ile birlikte iki, üç korporasyon platformu ile irtibata geçmesini rica ettim.

Brücke: Korporasyon olarak mesela St. Pölten’de belediye meclisi üyesi olan Fırat Bey gibi siyasi aktif kurumları da kastediyoruz. Avusturyalı-Türk toplumunda maalesef siyasetle uğraşan Avusturyalı – Türklerin bu alanda gösterdiği siyasi faaliyetler pek bilinmiyor. Bunun sebebinin ise böyle bilgilerin özellikle Avusturyalı-Türklerin tükettiği ana medyalara ve göçmen medyalara çok az sunulması olduğunu düşünüyoruz. Gerçeği söylemek gerekirse göçmen medya ile Avusturya Sosyaldemokrat Partisi’nin (SPÖ) iletişimi çok seyrek olduğundan siyasi faaliyetlerde bulunan Avusturyalı-Türkler var ama toplum bunları tanımıyor. Ali Fırat gibi insanlar çaba sarf edip en çok da yabancı uyruklu nüfusa söz yöneltmeye çalışıyorlar. Ancak bu olmuyor çünkü bu gibi iletişimler alıcıya pek fazla ulaşmıyor.

Schnabl: Fakat ben yerel seviyede örnekler biliyorum. Mesela Ternitz’te bir taneden haberim var. Eyalet seviyesinde şuan özellikle yoğun bir şekilde iletişimi güçlendirmek için böyle ortaklar arıyoruz.

Brücke: İş, sosyal yardım, konut gibi konular Avusturyalı-Türk toplumu için önem arz etmektedir. Maddi des-tek ve yardım gibi talepler için koşullar çok sıkı kontrollü olmakta. Sadece uzun zamandır ikamet eden insanların Ev Yardımı gibi maddi yardımlar için hakka sahip olması ön görülüyor. Bunların ise Avusturya vatandaşı, Avrupa Birliği vatandaşı yahut Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşı olması gerekiyor. Biliyoruz ki bu uzun zamandır burada yaşayan birçok insan, özellikle Avusturyalı-Türkler için bir engel oluşturuyor. Eğer Eyalet meclisinde vekâlet ederseniz, bu konuda ne değişlikler yapmak istersiniz? Böyle insanların daha kolayca maddi destek alabilmesi için programlar kurar veya önlemler alır mısınız? Yardım koşullarını esnekleştirmek için ihtimal var mıdır?

Schnabl: Yardım koşullarını esnekleştirmek geçici engellerin haricinde de bizim büyük bir talebimizdir. İş destekleri yahut istihdam programları gerçekleştirmeye çalıştığımızda zaten vatandaşlığa yahut benzerine değil de sadece çalışma iznine bağlıyız.

Brücke: Yani Eğitim Yardımları ve Ev Yardımları için kolaylaştırılmış koşullar istiyorsunuz? Aşağı Avusturya’da yardım onayı için çoğu alan Avusturya, Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşlığına bağlı. Viyana’da ise Ev Yardımı’na tanınan istisnaya göre öyle bir durumda olan kişinin ayni haklara sahip olabilmesi için ikametgâhının iki yıldır Viyana’da kayıtlı olması lazım. Aşağı Avusturya’da ise durum farklı. Eğitim alanında eğitim seçeneklerini daha ulaşılır yapmak ve destek koşullarını hafifletmek için tek tük yaklaşımlar mevcut olduğunu biliyoruz, ancak henüz tamamıyla uygulanamadı.

Schnabl: Biz de Ev Yardımı alabilmek için gereken koşulları hafifletmeyi planlıyoruz, yani maddi bir desteğin vatandaşlığa değil de ikametgâh süresine bağlı olması için. Eğitim programlarında olan sorunun farkındayız ama bunun için de çözüm aramaktayız. Belediyelerde genç öğrenciler için düzenli ek derslerimiz var ancak ileri eğitimden fazlasına çözüm bulabilmek için sorunun nedenini daha dikkatli araştırmak gerekir. Eğitim desteklerini de ikametgâh süresine bağlamayı tasavvur edebilirim. Bizim için genel olarak eğitime ulaşımın en ideal hali tamamıyla ücretsiz olanıdır. Genel olarak tekrar ücret kılınan yerlerde bunu talep etmek istemiyoruz. Yani resmi İleri Eğitim Kurullarında, Yüksek Okullarda, Üniversitelerde; Özel Üniversiteler hariç, ama bunlar bizim odak noktamız değil zaten. Yalnız ücret özgürlüğü ve bağımsız bir eğitim ilkesel olarak siyasi bir hedefimizdir. Eğer maddi muafiyeti ikametgâha bağlamak daha iyi bir entegrasyon için yardımda bulunacaksa, bu muhtemelen güzel bir ara hedeftir.

Brücke: Peki Siz de göçmen işçilerin daha iyi bir entegrasyonunun sağlamak için programlar ve önlemler getirmek istiyor musunuz? Bunlar nasıl olabilir?

Schnabl: Kesinlikle! Buna şüphesiz katılıyorum. Zaten yakın bir zamanda duyurmak istediğim bir şeyi önden söylemiş bulundunuz: “Aşağı Avusturya’yı yeniden düşünme” adlı iş programımızda diğerlerinin yanı sıra entegrasyon için alınması gereken önlemleri de tanıtıyoruz. Buradaki sloganımız ilk etapta: “Başından itibaren entegrasyon” ve buna göçmen gruplarını ilgilendiren dil ve eğitim konuları da dahil.

Brücke: Bu programı çoğunlukla göçmen medyaların aracılığı ile de iletir misiniz? Mesela bizim üzerimizden?

Schnabl: Seve seve! Ama tabii ki her şeye rağmen hedef kitlelerine en iyi şekilde söz yöneltebilecek medya alanlarının açık ve net bir halde taranmaları gerekir.

Brücke: Hakkınızda bilgi edindik ve polisiyedeki geçmişinizi biliyoruz. Uzun zamandır öncelikle Viyana ve Aşağı Avusturya’da polis memurlarına ihtiyaç olduğu biliniyor. İçişler Bakanlığı’na personel açıklığı olan alanları dergimizde yayımlamaları için talepte bulunduk ancak sorumlu yetkililer eyalet seviyesindeki meslektaşlarını ve bu konuda çoğunlukla ellerinin bağlı kaldığını öne sürdüler. Özellikle Viyana ve Aşağı Avusturya’da yaşayan yabancı uyruklu insanlar arasında işsizliğin yüksek olduğundan, bu alanlarda genç girişimciler hoş karşılanmalıdır. Biz bu şekil engellerin neden mevcut olduğunu anlamıyoruz çünkü bu polislere ihtiyacımız var ve ayriyeten aslında genç göçmenleri yürütme gücüne dâhil ettiğimiz takdirde kolaylıkla engelleyebileceğimiz paralel toplumların oluşmasıyla karşı karşıyayız. Dil bariyerlerinin olduğu yerde bu insanlar görev esnasında ana dillerinde iletişim kurabilir. Entegrasyon ve korporasyon için gönüllülük gerçekten yüksek ve biz de medyamızın yolu ile katkıda bulunmak istediğimizi belirtmek istiyoruz. Yani herkes için nasıl avantaj sağlayabiliriz?

Schnabl: Buna benzer işlerin verilmesi de çoğunlukla eyalet meclisi başkanının elinde olduğu için bu konu hakkında biz pek yorum yapamıyoruz. Polisiyedeki zamanımda emniyet görevi için gereken kayıt işlemlerinde bilhassa göçmenlerin dil bilgilerini denetim esnasında puan sistemi ile ödüllendirme fikrini oluşturdum. Yani uzun lafın kısası giriş sınavında, eğer iyi seviyede dil bilgileri mevcut ise bunların ek puanlar şeklinde tanımlanıp göreve kabul edilmek için avantaj olması sağlandı. Siyaset ve kamu görevlerinin de halkın yansıması olduğundan dil bilgileri idari birimlerde ve yürütme güçlerinde ilaveten bir avantajdır. 90’lı yılların sonlarında geliştirilen bu destek programı günümüzde de ger-çekleştirmek isterim. Bence bu da gerçekten entegrasyona katkıda bulunacak pozitif bir bakış açısı. Tabii ki burada gerçekten herkes tarafından entegrasyon arzusu talep ediliyor. Paralel toplumlar konusuna aşırı kritik bakıyorum. Her iki tarafın da köprüler kurmaya çalışması lazım. Günün sonunda paralel toplumların kimseye faydası olmaz. Yalnız bir kez bu döngüye “yakalandığımızda”, gittikçe daha da karşılıklı bir anlaşmazlık içinde bulunuruz.

Brücke: Avusturyalı – Türk halkımıza gelecek eyalet meclisi seçimleri için neyi önermek istersiniz?

Schnabl: Biz herkes için eşit imkânlar ve imkânların tanınmasını talep eden partiyiz; yani biz herkesin pastadan bir parçaya sahip olabilmesi için savaşan partiyiz. Demokrasi ve tüm kitlelerin katılımı ana hedeflerimiz. Somut olarak tüm Aşağı Avusturya’da insanların vatandaşlıklarından bağımsız olarak yaşadıkları bölgelerde yaşam standartlarının geliştirilmesi için projelerimiz mevcut. Bunlar daha modern okullardan, trafiği düzeltmekten, bir bypasstan ya da tüm gün açık olan anaokullarından daha fazlası. Bu projelerle tüm vatandaşların Aşağı Avusturya’da güvenli ve sağlıklı bir şekilde oturup yaşayabilmelerini sağlıyoruz.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"