KommentarTürkçe

Radyo Televizyon Yayın Harçları Kanunu GIS’in temeli

Radyo televizyon yayın harçları kanunu, radyo televizyon yayın harçlarıyla ilgili kararları düzenleyerek faaliyetimizin kanuni temelini oluşturmaktadır.

Avusturya’daki kamu yayını için, yayın bağımsızlığını güvence altına alan Anayasa ile ORF kanunu da önemlidir.

Neyi bildirmek gerekiyor?

Herhangi bir yayın alıcısına, yani yayın teknolojisini kullanan herhangi bir cihaza sahipseniz bunu bildirmeniz gerekmektedir. (VwGH vom 30.06.2015, Zl. Ro2015/15/0015) Bu, şu anlama gelir: Her televizyon kendi başına bir yayın alıcısı demektir ve hangi sıklıkta kullandığınızdan, hangi programlarını izlediğinizden ya da dinlediğinizden bağımsız olarak bildirilmesi ve harcının ödenmesi gerekmektedir.

Başka türlü ifade etmek gerekirse:

• Kablolu TV

• Karasal ya da

• Uydu yayın alıcısı

kullanan herhangi bir cihaza sahipseniz, bunu bildirmekle ve harç ödemekle yükümlüsünüz.

Bildirim ve harç ödeme zorunluluğu olan diğer cihazlar:

• Yayın teknolojisine sahip olmasa da, ör. kablolu, karasal, uydu, dvb-T vb. diğer yayın alıcıları ile eşleştirilip yayın alabilmeyi mümkün kılan tüm cihazlar için de bildirim ve harç ödeme zorunluluğu vardır. Bu, frekans ayarlayıcısı ya da anteni olmayan ör. KAGIS, NOGIS, Pop-Tech vb. cihazlar için de geçerlidir.

• DVB-T stick, TV ya da radyo kartı kullanan bilgisayar ve tabletler

• FM alıcısı olan radyolar ve diğer tüm cihazlar

Kablolu yayın, uydu yayını ya da Pay TV ödemeleri, cihaz bildirme ve radyo-televizyon yayın harcı ödeme yerine geçmemektedir. Bu, AKM ya da diğer başka harçlar ödemekle yükümlü işletmeler için de geçerlidir.

Araba radyolarının bildirilmesi gerekmemektedir.

Hiç bildirim yapmayan ya da yanlış bildirim yapan herkes idari suç işlemiş sayılır ve kanuni yaptırım uygulanır.

Neleri bildirmek gerekiyor?

Temel olarak yayın teknolojisi kullanan yani radyo-televizyon yayını alan cihazlara sahipseniz bunları bildirmelisiniz. Hangi sıklıkla kullandığınızdan, hangi programları izlediğinizden ya da dinlediğinizden bağımsız olarak bu cihazları bildirme ve harç ödeme zorunluluğu vardır.

Bildirim yapmazsam ya da yanlış bildirimde bulunursam ne olur?

Harçla ilgili yanlış bildirim yapıldığına dair temellendirilebilen bir şüphe oluşursa ya da uyarılara rağmen bilgi verilmezse, bildirim yapmamak ya da yanlış bildirimde bulunmak idari suç teşkil eder. Bu durumda GIS, inceleme yapılması için yerel yönetime başvurur, yerel yönetim de gerekli görürse idari dava açar. Dava 2.180 Avro’ya kadar idari cezası ile sonuçlanabilir!

Araba radyomu kullandığımı bildirmem gerekiyor mu?

Hayır, binalar dışında yayın almak ücretsizdir.

Uydu/kablo bağlantım var. Cihazlarımı yine de bildirmem ve buna bağlı olarak harç ödemem gerekiyor mu?

Evet, çünkü bildirim ve harç ödeme zorunluluğu, herhangi bir mekanda yayın teknolojisi kullanan bir cihaza sahip olmanız ve bununla yayın almanıza bağlıdır.  Yayını nasıl aldığınız önemli değildir.

Kablolu yayın ya da benzer, ör. ortak uydu sistemleri için ödenen harçlar, yayın harcının yerine geçmez, çünkü her durumda yayın alabilirsiniz.

DVB-T: Anten yoluyla hiçbir ORF yayınını alamıyorum. Yine de harç ödemem gerekiyor mu?

Bir mekanda yayın alıcı cihaz kullanıldığında ya da kullanıma hazır olduğunda ve teorik olarak yayın almak mümkün olduğunda, yani karasal (analog ya da dijital) olarak ORF yayını sağlanıyorsa, ORF program ücreti de dahil olmak üzere, yayın harcı ödenmesi gerekir.

Harç zorunluluğu ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Harç ödeme zorunluluğu, radyo-televiz-yon yayın alıcısının bir mekana kurulduğu ayın ilk günü başlar. En erken, yayın alıcı cihazın kaydının GIS’ten silindiği ayın sonunda sona erer.

Quelle: www.gis.at

 

GIS’e ödenen vergiler doğru yerlerde kullanılıyor mu?

GIS Türkiye’li göçmen toplumuna kendisini tanıtmak için sadece Viyana‘da yayın yapan yerel Türk gazetesine 67.000€ ödedi. Aynı bütceyle Avusturya genelinde yayın yapan Türk gazetelerini tercih etmemelerinin sebepleri nedir?

Avusturya’da yaşayan, evinde televiz-yonu bulunduran ve düzenli geliri olan herkes GIS vergisi öder. Toplumun, özellikle göçmen toplumun büyük bir kısmı GIS kurumuna ait olan ORF Televizyon yayınını izlemez. Daha çok çanak anten ya da internet yoluyla kendi dillerindeki TV yayınlarını izlemeyi tercih eden göçmen halklar, GIS için ödedikleri vergiyi pek anlamlandıramamaktadır. Bu yüzden de GIS vergisini ödemekten kurtulmanın yollarını aramaktadırlar.

Türkiye’li göçmen toplumuna kendisini tanıtmak amacıyla etnik basına tanıtım reklamı veren GIS bu anlamda en doğru yolu seçmiştir.  Avusturya’da 7 adet sürekliliği olan yazılı basın bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı sadece Viyana, bir kısmı da Tirol bölgesinde hizmet vermektedir. Brücke Gazetesi Avusturya genelinde dağıtımı yapılan, Almanca-Türkçe iki dilde yayın yapan tek gazetedir. GIS kurumu kendisini Türkiye’li göçmenlere tanıtabilmek için 67.000 EURO bütçe ayırmış, bunu da tek bir gazetede kullanmayı uygun bulmuştur.

Bu bütçeyi daha verimli kullanıp, bütün gazetelerde yer almayı tercih etmek yerine, tek gazetede kullanıp toplumun sadece küçük bir oranına ulaşmayı daha uygun bulmalarına anlam vermek mümkün değil. Bütün etnik gazetelerle işbirliği sayesinde en az 200.000 Türkiye’li göçmene ulaşmak varken, en fazla 10-15 bin kişide sınırlı kalma sebeplerini açıklayacaklarını umut ediyoruz.

GIS’i tanıtmak ve bize göre yanlış olan reklam politikasına dair cevaplarını yayımlamak için kendilerine sorularımızı yönelttik.  Türkçe’de bir deyim vardır. “Sükut ikrardan gelir.” Yani size yöneltilen herhangi bir soruya, ithama susarsanız onu kabul etmiş olursunuz.

GIS’e sorduğumuz sorular karşısındaki suskunluğu, bir nevi kabul etmek manasına da gelmektedir.  GIS kurumunun cevap hakkı saklı kalmak kaydıyla kendilerine sorduğumuz, cevapsız kalan soruları da yayımlıyoruz.

Brücke Magazin olarak ayda 95.000 baskısı olan ve Türkçe – Almanca yayın yapan bir dergiyiz. Ayrıca sosyal med-yada da yer alarak farklı platformlarda okuyucularımızla buluşuyoruz.

Okuyucularımıza GIS Harçları Bilgi Servisi hakkında bilgi vermekten memnuniyet duyacağız, bu amaçla aşağıdaki soruları cevaplamanızı rica ederiz:

• Bize kısaca GIS’i tanıtabilir misiniz? Görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

• Kamunun bilgi özgürlüğüne ilişkin görevleriniz nelerdir?

• Medya etiğine ilişkin misyonunuz ve ilkeleriniz nelerdir?

• GIS, neredeyse tamamen toplanan vergilerle finanse edilmektedir, fakat toplumun bir kısmı bunun gereksiz olduğunu düşünmekte, hatta geçtiğimiz aylarda harçların kaldırılmasıyla ilgili bir imza kampanyası başlatıldı. GIS’in toplum açısından faydalarını kısaca anlatabilir misiniz?

• Kimler GIS harcı ödemelidir? Kimler muaf tutulmaktadır? Muafiyet başvurusu yapmak için nasıl bir yol izlenmeli ve hangi evraklar hazırlanmalıdır?

• Alıcısız cihazları daha açık bir şekilde tanımlayabilir misiniz? Kişiler alıcıları sökerek harçlardan muaf tutulmayı talep edebilirler mi?

• Farklı medya organlarında reklamlarınızı takip ettik, fakat Türk kökenli nüfusa yönelik, sadece Viyana’da dağıtılan tek bir gazeteyi tercih ettiğinizi gördük. Hedef kitlesi Türkçe konuşan nüfus olan başka yayın organları da mevcut. Reklamlarınızı Türkçe yayın yapan farklı gazeteler arasında bölüştürmek daha fazla sayıda kişiye ulaşmanızı sağlamaz mıydı?

• Türkçe dilindeki bu altı yayından dört tanesi sadece Viyana’da, iki tanesi ise sadece Tirol eyaletinde dağıtılmaktadır.

• Türkçe ve Almanca yayınlanan Brücke Magazin’in tüm Avusturya’da dağıtılan tek basın organı olduğunun burada altını çizmek isteriz.

• Reklam ilanlarınız için kriterleriniz ve şartlarınız nelerdir?

• 350.000 Türk kökenli kişiden sadece 15.000’ine ulaşmak istemenizin belirli bir sebebi var mıdır?

• Farklı yayın organları kullanmanın, daha fazla insana ulaşmak anlamına geldiğini düşünüyoruz. Bu konu hakkında sizin de fikirlerinizi duymaktan memnun oluruz.

Cevaplarınızı Mayıs ayı sayımızda yayınlamak istiyoruz. Sizden cevap alamamamız halinde, sorularımızı cevaplarınız olmadan okuyucularımızla paylaşma hakkını saklı tutarız.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"