Türkçe

Öğrenci yardımı

10. sınıftan itibaren orta veya yüksek bir okula giden ve ihtiyaç sahibi olarak sınıflandırılan her Avusturya vatandaşı öğrenci yardımı alma hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra öğrenci yardımı talep eden kişinin 35. yaşını doldurmadan önce okula başlamış olması gereklidir. Bu esas sadece Avusturya vatandaşları için değil, aynı zamanda AEB (Avrupa Ekonomi Bölgesi) ve AB (Avrupa Birliği) vatandaşları, bu anlaşma veya sözleşmeye göre üçüncü ülke vatandaşları, devletçe tanınan mülteciler veya AEB veya AB vatandaşı ya da devletçe tanınan mülteci olmayanların ebeveynlerinden biri Avusturya’da en az beş yıl gelir vergisi ödemiş ve Avusturya’da merkezi hayat kurmuş ise o öğrenciler için de geçerlidir. Belirtilen durumlarda yardım miktarı yılda 1.130 avro tutmaktadır.

Yol parası ve yurt yardımı
9. sınıftan itibaren politeknik veya orta veya yüksek bir okula giden ve okula gidebilmek için ebeveynlerinin ikamet yerlerinin dışında oturan kişiler, bu ikamet yeri okul yerine uzak olduğu ve bu nedenle her gün gidip gelmenin makul olmadığından ve her gün gidip gelmenin makul olabileceği aynı değerde başka bir resmi okula yazdırmanın makul ve mümkün olmadığından, buna ilaveten yol parası için başvuruda bulunabilirler. Bu, ormancılık okuluna bağlı yatılı okulda kalan veya tarım ve ormancılık okuluna gitmek için okula bağlı bir öğrenci yurdunda kalma yükümlülüğü olan (Avusturya vatandaşı veya aynı haklara sahip) öğrenciler için de geçerlidir. Belirtilen durumlarda yurt yardımı miktarı yılda 1.380 avro ve yol parası yardımı 105 avro tutmaktadır.

Okul yardımı
Çalışanlar için yüksek bir okula giden, en az bir yıl çalışarak geçimini sağlayabilen, nihai sınava hazırlanabilmek için (ön veya esas sınav) ücret verilmeksizin izine ayrılan veya belgelenebilir bir şekilde mesleğini durduran öğrenciler nihai sınav öncesi 6 ay boyunca özel okul yardımı almaktadırlar. Özel okul yardımı ayda 715 avroya kadar çıkabilir. Eşlerin veya kayıtlı birlikte yaşadıkları partnerlerin geliri olmayan evli öğrenciler için özel öğrenci yardımı ayda 335 avro artmakta ve nafaka hakkı sahibi olan her bir çocuk için ayda 127 avro daha yükselmektedir.

Bahsi geçen tüm yardımlar için aşağıdaki ilaveler de geçerlidir:
Sosyal ihtiyacın değerlendirilmesi için gelir, medeni hal ve aile büyüklüğü esas alınmaktadır. İhtiyaç şartlarının yerine getirilip getirilmediğini önceden kişi bizzat online işçi meslek birliğinin yardım hesaplayıcısı üzerinden kontrol edebilir. Dört yıldan fazla tamamen kendi geçimini sağlayabilenler ve bu zamanın yarısında bir yasal yükümlülükten dolayı çocuklara iki yaşını doldurana kadar bakan ve büyütenler için, 35 yaş sınırı her tam yıl için bir yıl, toplam en fazla beş yıl yükselmektedir. İstisnai durumlarda darlık fonundan bir defaya mahsus olağanüstü bir yardım verilebilir. Bu sadece oldukça zor durumlarda geçerlidir ve bu hususta yasal bir hak iddia edilemez. 1983 Öğrenci Yardımı Kanununda belirtilen özellikle dikkate alınması gereken durumların varlığında okul ve/veya yurt yardımı yükselmekte ve beklenebilir nafaka ödemesine göre azalmaktadır.

Başvuru tarihi ilgili okul yılının 31 Aralık tarihinde bitmektedir. Başvurunun sonradan gerçekleşmesi halinde yardım kesintiye tabi tutulmaktadır. Çalışanlar okullarında her sömestr için ayrı bir başvuru yapılır (bir sömestr bir okul dönemine tekabül eder). Başvurular, kış sömestr için en geç 31 Aralığa kadar ve yaz sömestr için en geç 31 Mayısa kadar yapılmalıdır. Çalışanlar yüksekokuluna giden çalışan öğrenciler için özel okul yardım başvurusu lise bitirme yılında zamanında nihai sınav öncesinde yapılmalıdır.

Yardımlarla ilgili daha fazla bilgi buralarda da paylaşılmaktadır:
Orta ve yüksekokul öğrencileri için:
Her eyaletin kendi eyalet okul müdürlüğü veya Viyana okul müdürlüğü www.bmb.gv.at/service/links/landesschulraete.html

Merkezi eğitim kurumları, yüksek tarım ve ormancılık okulları ve orman meslek okulları öğrencileri için:
Federal Eğitim Bakanlığı, Minoritenplatz 5, 1010 Wien, Tel.: (01) 53120-2001

Tarım ve ormancılık meslek okulları ve tıbbi teknik okulları öğrencileri için: Her eyaletin eyalet başkanı www.bmb.gv.at/schulen/befoe/sbh/lrg_liste.html

Daha iyi bir genel bakış için çok dilli bir öğrenci yardımı – online el kitabı indirilebilir formlarla birlikte schuelerbeihilfen.bmbf.gv.at adresinde mevcuttur. Almanca tercümesi ile 17 dilde ulaşılabilirdir.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"