Türkçe

NÖBEG: Aşağı Avusturya kefalet & ortaklık GmbH

NÖBEG’in hedefleri
NÖBEG Aşağı Avusturya’daki orta ölçekli ekonomiyi, küçük ve orta ölçekli şirketlerin yatırımlarını ve aynı zamanda kuruluşları, küçük ve orta ölçekli şirket devirlerini de finansman yardımı ve Soft Skill’lerin iktisabını destekliyor. Bu konuda NÖBEG Aşağı Avusturya’da bulunan şirketleri (yeni kurulan ve/veya orta ölçekli şirketler), bankaları ve diğer finansman hizmeti sunan kurumları ve Aşağı Avusturya eyaletini destekliyor.

NÖBEG’in hissedarları ve yöneticileri
NÖVOG’un idaresi altında Dipl. Ing. Dr. Doris Agneter, Mag. Stefan Chalupa ve genel müdür asistanı Christine Gärtner’in yönetimi ile özel bir banka, küçük ve orta ölçekli şirketlerin, bankaların ve Aşağı Avusturya eyaletinin memnuniyetle güçlü bir ortak olarak elinden tutuyor. Bunlar aşağıda sayılan şirketlerden oluşur:
• N.vest Asağı Avusturya eyaletinin kurumsal finansmanı 21,62 %
• Raiffeisenlandesbank NÖ-Viyana AG 20,14 %
• Aşağı Avusturya Ticaret Odası 16,16 %
• Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 14,17 %
• NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 9,90 %
• UniCredit Bank Austria AG 6,44 %
• HYPO NOE Eyalet Bankası AG 5,82 %
• Volksbank Viyana AG 5,75 %

Kimler NÖBEG’in finansmanını sağlıyor?
Özel bir finansman çözümü için öncesinde desteğin verilmesi için finansmanın açık amacı araştırılır. Bu araştırma esnasında özel olarak ne tür bir şirket söz konusu olduğu gözlemlenir ve çıkan sonuca göre de farklı finansman programları sunulur:

Yeni kurulan şirketlere başlangıç zamanlarında çok ümit vadeden fikirlerini ekonomik acıdan sağlamlaştırabilmeleri için gerekli araçlar verilir ve bir kefalet ile veya Aşağı Avusturya ortaklık modeli ile desteklenir. Bunun için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir:
• Şirketin Aşağı Avusturya’da bulunması ve WKNÖ üyelik
• Uzmanlık ve ticari hukuk gereksinimlerinin yerine getirilmiş olması
• Küçük ve orta ölçekli şirketler büyüklük sınırının1 aşılmaması, başvuru proje başlangıcından önce yapılmalıdır.
• Mevcut bir iş planı (işi kuran kişi, ürün veya hizmet, piyasası ve teminatı, satışı ve rekabeti, kaynak ihtiyacı ve onun kullanımı ve tedariki ve ayrıca başarı ve finansman planlaması hakkında önemli bilgiler)

1Küçük ve orta ölçekli şirketler büyüklük sınırının açıklaması (09/2016 itibariyle): yıllık ortalama en fazla 250 çalışan ve en fazla 50 milyon € net ciro veya en fazla 43 milyon € yıllık bilanço toplamı

Küçük ve orta ölçekli sınıflarda da yeni kurulan şirketlere sunulan benzer imkânlar mevcuttur. Burada da NÖBEG küçük ve orta ölçekli şirketlere kefalet veya Aşağı Avusturya ortaklık modeli ile yardım ediyor ve yeni kurulan şirketlerdeki gereksinimlerin aynısını şart koşuyor.

NÖBEG büyük şirketlere özel esnek finansman imkânını bilhassa kısa süreli esneklik veya piyasanın ve potansiyellerin sürdürülebilir gelişimi söz konusu olduğunda sunuyor. Hangi finansman şeklinin uygun olduğunu şirketin bankası ve NÖBEG özel olarak seçebilir – hem Aşağı Avusturya ortaklık modeli, hem de Aşağı Avusturya şirketleri için olan finansman inisiyatifi.

NÖBEG neyi destekliyor?
NÖBEG yatırımları, büyümeyi, şirket devrini ve yeni kurulmasını destekliyor. Bu destek her şirket için farklı olmakla beraber sunulan hizmetin şekline veya şirketin finansmanının tam belirlenmiş sebebine bağlıdır. NÖBEG şirketlerin kendi bankasıyla işbirliği yaparak en iyi çözümü sunar. Yatırım finansmanları, dinamik şirket büyümesi, şirket devir işlemleri veya şirket kuruluşu için Aşağı Avusturya ortaklık modeli veya kefaleti mevcuttur. Her bir konu için yetkili kişileri www.noebeg.at > Was wir finanzieren > Investition/Wachstum/Übernahme bzw. Nachfolge / Unternehmensgründung üzerinden bulabilirsiniz.

Finansman şekilleri
Kefalet
Esnek & en çok tercih edilen finansman olanağı olarak kredi riskini en aza düşüren endüstriyel ekonominin küçük ve orta ölçekli şirketler ve turizm sektöründe yerleşkesi Aşağı Avusturya’da bulunan şirketler için banka kredileri kefaletidir. Bunun için yatırım ve işletme fonu finansmanı aşağıdaki şartlar ile alakalı olmalı:
• Büyüme
• Kurumsal hizmet, ürün, gelir ve finansman yapısının düzeltilmesi
• Piyasada bulunma oranının geliştirilmesi
• Şirket değişimi
• Şirket kurulumu ve devri

Aşağı Avusturya ortaklık modeli
Finansman sebebi yatırım veya büyüme olan şirketlere NÖBEG sessiz ortak olarak katılıyor. Böylelikle şirket içi mülkiyet ilişkilerine dokunulmamış oluyor.

Alt tabaka finansmanı
NÖBEG stratejik açıdan yenilenen projelere, diğer şirketleri satın almada veya organların büyümesinde alt tabaka sermayesi sunuyor. Alt tabaka finansmanı endüstrinin önde gelen şirketlerine, endüstriye benzer hizmetlere ve kredi veya gerçek bir sessiz katılım ile gerçekleşen ticaretleri şu seçeneklerde ölçek altına alıyor:
• Yatırım
• Harcamalar
• Working-Capital ihtiyacı
• Şirket büyütme ile birlikte gelen refinansman
Bunlar şu koşulları yerine getiren şirketler için geçerlidir:
• Asgari ciro 20 milyon €
• Stabil ve planlanabilen nakit akışı
• URG kod numarası gereksinimlerini bireysel ve konsolide bilançosunda tamamlamak

Finansman hakkında genel bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH Seidengasse 9-11/
Top 3.1. / 1070 Viyana
T: +43 1 710 52 10 /
F: +43 1 710 52 10-40 /
E: office@noebeg.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"