MansetTürkçe

AKNÖ Üyelerinin Eğitim Desteği Tutarını 150 Euro’ya çıkardı

Aşağı Avusturya İşçi Odası, eyalet genelinde çalışanların eğitimleri için ayırdığı fon tutarını artırıyor. İşçi odası üyeleri her yıl; dil, sağlık ve makine operatörlüğü gibi mesleki eğitimler için 150 Euro tutarına kadar eğitim desteği alabilecek. Bunun haricinde özel eğitim destekleri de artırılıyor: Meslek diploması (MATURA-meslek okulu bitirme sınavı) için 600 Euroya kadar destek alınabilecek. 

İşçi Odası, yıllık 150 Euroya kadar ulaşan eğitim desteğiyle, söz gelimi bir dil kursuna gitmek isteyen Aşağı Avusturyalı işçileri destekliyor. Önceki dönemlerde bu tutar 120 Euro kadardı. İşçi Odası enflasyon sebebiyle bu tutarı artıyor. 

İşçi Odası; Aşağı Avusturya halk eğitim merkezlerinde, BFI’de, WIFI’de ya da Waldviertel’deki kadınlara yönelik danışmanlık merkezinde alınabilecek kursların yarısına kadarını ya da en fazla 150 Euroya kadar bir tutarı karşılıyor. İşsiz ya da daha yaşlı vatandaşlar gibi özel hedef grupları daha yüksek destekler de alabilecek. 

Bir diğer destek paketiyle, yani özel eğitim desteğiyle de İşçi Odası üyelerinin ikinci bir meslek seçme istekleri teşvik ediliyor. Matura, yani meslek okulu bitirme sınavına yönelik alınacak derslerin her bir modülü için 150 Euro destek sağlanıyor. Böylece alınacak maksimum destek tutarı 600 Euroya kadar çıkıyor. 

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.300 İşçi Odası üyesi, Aşağı Avusturya İşçi Odası’nın sağladığı eğitim ya da meslek edinme desteklerinden faydalandı. Standart eğitim desteğinde özellikle dil eğitimi teşvik edilirken bunu, IT ve sağlık eğitimleri takip ediyor. Özellikle meslek okulu bitirme sınabına yönelik destekleri kapsayan özel eğitim desteğine de talep oldukça yüksek. 

Eğitim destek fonları hakkında daha fazla bilgiyi Aşağı Avusturya İşçi Odası’nın internet sayfasında bulabilirsiniz:

www.aknoe.at

Anayasa Mahkemesi kararı onadı: Kredi borcu olan vatandaşlar, COVID-19 dönemindeki kredi ertelemelerinde uygulanan faizin geri ödemesini talep edebilecek

Şayet tüketici, pandemi döneminde 2020 Nisan – 2021 Ocak aralığında -örneğin kısa dönem çalışma ya da işini kaybetme durumları sebebiyle- gelir kaybına uğramış ya da aldığı kredilerin ödemeleri makul seviyeleri aşmış ise, bankalar kredi taksitlerini ertelemek durumunda kalmıştı. Bu erteleme yasal bir hak olarak sunulduğu için, tüketiciler bankaların bu bağlamda herhangi bir ek ücret almayacaklarını düşünmüştü. Aynı şekilde bankaların, orijinal kredi koşullarının da müşterileri zarar sokacak biçimde değiştirme hakları da bulunmuyordu. 

ERTELEME SÜRECİNDE FAİZ YOK

Net bir düzenleme getirilmediğinden dolayı bankaların bu erteleme süresi için faiz uygulayıp uygulamayacağı uzunca bir süre belirsiz ve yasal olarak tartışmalı bir konu olarak kaldı. Yüksek Adalet Divanı (OGH) ise 2021 yılının Aralık ayında kredi borçluların lehine bir karar vardı. Bu karar şimdi Anayasa Mahkemesi (VfGH) tarafından, 403 bankanın 2. COVİD-19 Refakat yasasının bir hükmünün iptali için yaptığı başvurunun reddiyle onanmış oldu.  

BANKALAR KREDİ HESAPLAMALARINI YENİDEN DÜZENLEMEK DURUMUNDA

Hali hazırda aktif olan kredilerde bankalar, geçmişte dönük olarak işlenen faizi ve tahsilat tarihlerini yeniden düzenleyerek kredi geri ödeme tutarını ve taksitleri yeniden hesaplayacak. Bankasının aksiyon almasını beklemek istemeyen vatandaşlar, buradaki bağlantıdan, AK güncel kredi geri ödemeleri örnek başvuru belgesine  ulaşabilirler. (https://bit.ly/3Yb1iJE)

Fakat kredi ödemesi tamamlanmış ise, kredi sahibi aksiyon almalı ve bankasından, gerekli düzenlemenin yapılması ve söz konusu faizin geri ödemesi için kendisine bir hesap açışmasını talep etmelidir.  Bu durumda bulunan vatandaşlar bu bağlantıda örnek bir kredi faizi geri ödemesi talep mektubu bulabilirler. 

(https://bit.ly/3Zz258r)

Kredi Erteleme Hakkının Ön Koşulları  

Yasal ve bedelsiz erteleme hakkından faydalanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:  

• Söz konusu tüketici kredilerinin 5. Mart 2020 tarihinden önce alınmış olması  

• Kredi taksitlerinin 1. Nisan 2020 ila 31. Ocak 2021 tarihlerinde ertelenmiş olması 

• Pandemi nedeniyle (örneğin işten çıkarılma ve kısa çalışma sebebiyle)gelir kaybının yaşanmış ve bunun sonucunda kredi taksiti ödemelerinin yapılamamış olması. Bu her şeyden öte kredi borçlusu vatandaşın asgari geçimi ya da bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin asgari geçimi risk altındaysa geçerlidir. 

Ertelemesiz Krediler Bu Durumun Dışındadır  

Öte yandan, ertelemeye uygun bulunmayan ancak bankayla -söz gelimi hem ödeme süresinin uzatılması hem de faiz indiriminden faydalanılması şeklinde- anlaşma sağlanmış tüketici kredileri bu durumun dışındadır.  

Kredi Uzmanlarından Destek  

Şayet bankanızdan faizi geri almakla ilgili sorun yaşıyorsanız, Aşağı Avusturya İşçi Odası’ndan uzman desteği alabilirsiniz.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"