Güncel Haberler

Kenevir üretim izni müracaatları başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Yönetmelik kapsamında kenevir üretmek isteyen üreticilerimizin 1 Nisan tarihine kadar en yakın kaymakamlık veya ilçe tarım ve orman müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.

Samsun’un ruhsatlı üretim yapılabilecek iller arasında olduğunu, üretimi yapılan kenevirin tohum ya da elyaf (lif) amaçlı olarak yetiştirilebildiğini belirten Müdür Sağlam, “Yönetmelik hükümlerine göre tohum ve elyaf (lif) dışında kenevir üretimi söz konusu olmayıp, yasal izin almadan üretim yapılan kenevirler ruhsatsız üretim olarak değerlendirilecektir. 1 Nisan tarihi sonrasında kenevir üretimi için yapılan Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı ile kenevir üretim izin başvurusu kabul edilmeyecektir. Yönetmelik hükümlerine uygun şartları taşıyan parsel ve üreticilere üretim izni üretim yapılan parselin kayıtlı olduğu mülki amirlik (ilçede kaymakam ilde valilik makamı) tarafından verilmektedir. Kenevir üretimi yapmak isteyen üreticilerimizin yönetmelikle belirlenen tarihler arasında gerekli müracaatı yapmaları mağduriyeti önleyecektir” diye konuştu.

Başvuru için gereken belgeler ise şöyle:

“Nüfus kayıt örneği, üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir yönetmeliğin Ek-1’de yer alan örneğe uygun başvuru formu (ilçe tarım ve orman müdürlüğünden temin edilebilir), çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin Ek-2’de yer alan örneğe uygun taahhütname (ilçe tarım ve orman müdürlüğünden temin edilebilir).”

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"