Familie

Zor Durumda Olan Ailelere Yardım Parası

Kendi iradeleri dışında, Korona krizi nedeniyle zor duruma düşen ailelere en iyi şekilde destek olmak görevimiz. Bu nedenle İş Bakanlığı, Korona sebebiyle zor durumda olan ailelere, Aile Destek Fonu’ndan 30 milyon Avro tahsis etmiştir.

Aşağıdaki durumlardan birini yaşayan aileler hedef alınmıştır:

• En az bir ebeveyn Korona krizi sebebiyle işini kaybettiyse

• En az bir ebeveyn Korona sebebiyle kısa mesai ile çalışıyorsa ya da   

• Ebeveynlerden biri serbest meslek erbabı ise ve Zor Durum Fonu hakkına sahipse

Bu destekten, aile ödeneği alan çocuklu aileler faydalanabilirler. Başvuru şartları arasında, durumdan etkilenen ebeveynin 28.02.2020 tarihine kadar çalışıyor olması ve ailenin gelirinin, hane halkına göre hesaplanan belli bir sınırın altında olması aranmaktadır.

İki somut örnek vermek gerekirse:

• İki çocuklu bir aile, aylık net gelir 3.000 Avro, baba işini kaybediyor, net gelir 2.100 Avro oluyor. Bu durumda üç aylık bir süre için, ayda 780 Avro hesaplanarak 2.340 Avro tek seferde ödenir.

• İki çocuklu, çocukları tek başına büyüten bir anne, şu anda kısa mesaide çalışıyor ve ayda 1.400 Avro alıyor. 140 Avro çarpı 3, yani tek seferde 420 Avro alabilir.

Başvurular 15 Nisan‘dan sonra İş, Aile ve Gençlik Bakanlığı’na yapılabilir.

Link: https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/FAQ-Auswirkungen-auf-Familien.html

Anne-çocuk sağlığı programı dahilindeki tetkikler Korona virüsü sebebiyle yapılamazsa çocuk bakım parasında kesinti olacak mı?

Sağlık sigortası ile ilgili tüm kurumlar, Korona virüsüne bağlı mevcut durum sebebiyle, Anne-çocuk sağlığı programı dahilindeki tetkiklerin yapılmasının ebeveynler için mümkün ya da uygun olmaması halinde, çocuk bakım parasında kesintiye gitmemeleri konusunda bilgilendirildiler. Mevcut durum ebeveynlerin iradesi dahilinde olmadığından, çocuk bakım parasının tamamı ödenmeye devam edecektir.

Olağanüstü bir durum söz konusu olduğu için, tetkikin ne kadar gerekli olduğu ve evde kalmaya devam edilmesinin mi daha iyi olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Ebeveynlere, doktorları ile telefon yoluyla iletişime geçmelerini ve kendi durumlarını konuşmalarını tavsiye ediyoruz. Korona’ya rağmen, anne-çocuk sağlığıyla ilgili tetkikler hem çocuk hem de hamile kadın için çok önemlidir.

Eğer tetkikin yapılması için belirlenen süre, mevcut olağanüstü durumun ortadan kalkmasından sonra hâlâ geçerliyse, olağanüstü durum ortadan kalktıktan hemen sonra, vakit kaybetmeden bu tetkikler yapılmalıdır. Anne-çocuk sağlığı düzenlemesinde tetkiklerin yapılması için verilen süreyi uzatmaya yönelik bir değişiklik öngörülmemektedir.

Anne-çocuk sağlığı tetkik belgelerinin sunulması gereken zamanla ilgili özel kurallar mevcut mu?

Hayır. Tetkikler, Korona krizi öncesinde ya da mevcut duruma rağmen yapıldıysa, sonuçların belirlenen zamanda ilgili sağlık sigortası kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Sonuçlar, örneğin normal posta ya da e-posta ile fotoğrafın gönderilmesi yoluyla zamanında bildirilebilir, şahsen başvuru gerekmemektedir. Tetkik sonuçlarıyla ilgili belgelerin zamanında gönderilmesi gerekmektedir, aksi mümkün değildir ve çocuk bakım parasında kesintiye sebep olur.

Çocuk bakım parası ya da aile zamanı primi için e-posta yolu ile başvuru yapılabilir mi?

Evet, çocuk bakım parası ve aile zamanı primi için başvurular geçici süre ile e-posta yoluyla da kabul edilmektedir. E-postanın ekinde mümkünse gerekli tüm belgelerin fotoğraflarının ya da taranmış hallerinin gönderilmesi gerekmektedir. Başvurunun aslı ile diğer belgeler en kısa zamanda iletilmelidir.

Önemli: Sonradan bir başvuru daha sunulmasıyla içerikte sonradan değişiklik yapılmasına izin verilmez.

• Çocuğumun doğumundan sonra gelire bağlı çocuk bakım parası almak istiyorum, fakat şu anda Korona krizi sebebiyle kısa mesai ile çalışıyorum. Kısa mesai nedeniyle çocuk bakım parasıyla ilgili bir zarara uğrayacak mıyım?

Gelire bağlı çocuk bakım parası temel olarak kısa mesai (Sağlık ve emeklilik sigortasına tabi istihdamda ücretlerin ödenmeye devam edilmesi) ile de alınabilir. Gelire bağlı çocuk bakım parası hesaplamasında kısa mesai nedeniyle bir değişiklik olmaz, çünkü hesaplama haftalık ücret üzerinden yapılır, haftalık ücret de kısa mesai öncesi gelir üzerinden hesaplanmaktadır.

Tetkik randevuları Sosyal İşler Bakanlığı tarafından iptal edilirse ya da ertelenirse, artan aile ödeneği verilmeye devam edecek mi?

Evet, artan aile ödeneği ödenmeye devam edecek. Sosyal İşler Bakanlığı servis noktaları yeni bir randevu için sizinle iletişime geçecektir.

• Aile ödeneği için süre sınırlaması varsa ve okul ya da üniversiteden gerekli belgeler alınamıyorsa ne olur?

Belirli süreli aile ödeneği alanlar için uygunluk kontrolü 2020 Eylül ayına kadar askıya alınmıştır, bu da bahsi geçen ödeneğin, 2020 Eylül ayına kadar herhangi bir değişikliğe uğramadan ödeneceği anlamına gelmektedir. Aile ödeneği alanlara, konuyla ilgili Vergi Dairesi’nden bir bilgilendirme gönderilecektir. Örneğin, 18 yaş sonrası herhangi bir meslek eğitimine devam etmemek gibi bir sebeple aile ödeneği hakkının kaybolmasıyla ilgili durumun Vergi Dairesi’ne bildirilmesi gerekmektedir.

Meslek eğitiminin kesintiye uğraması halinde, aile ödeneği ödenmeye devam edecek midir?

Evet, aile ödeneği, kriz sonrasında meslek eğitiminin devam edeceği varsayılarak ödenmeye devam edecektir.

Temel askerlik hizmetinin uzaması halinde, aile ödeneği ödenmeye devam edecek midir?

Temel askerlik hizmeti uzarsa, mümkün olan en kısa zamanda bir üniversite ya da meslek eğitimine başlanacağı ya da devam edileceği varsayılarak uzatılan süre boyunca aile ödeneği ödenmeye devam edecektir.

Normal kamu hizmetinden sonra, olağanüstü kamu hizmetine devam edilirse aile ödeneği hakkı var mıdır?

Mümkün olan en kısa zamanda bir üniversite ya da meslek eğitimine başlanacaksa, evet. Bu durumda aile ödeneği, normal kamu hizmetinin sonlanmasından, mümkün olan en kısa zamanda üniversite ya da meslek eğitimine başlanmasına kadar geçen süre boyunca ödenir.

Bir öğrencinin olağanüstü kamu görevini yerine getirmesi halinde aile ödeneği ödenmeye devam edecek midir?

Evet, aile ödeneği, eğitim devam ettiği süre boyunca ödenir.

Eğitim, olağanüstü kamu görevi nedeniyle kesintiye uğrasa da krizin sona ermesinden sonra devam edeceği varsayılarak, aile ödeneği ödenmeye devam eder. (çünkü, bahsi geçen normal kamu görevi değildir.)

Bir öğrenci, yedek asker olarak görev alırsa aile ödeneği ödenmeye devam eder mi?

Evet, eğitim devam ederse aile ödeneği ödenmeye devam eder.

Eğitim, yedek askerlik görevi nedeniyle kesintiye uğrasa da, krizin sona ermesinden sonra devam edeceği varsayılarak aile ödeneği ödenmeye devam eder. (çünkü, mevzu bahis normal kamu görevi değildir.)

Çocuk bakımı nasıl sağlanacak?

Okulların ve çocuk bakım kurumlarının kademeli olarak kapatılmasından sonra çocuk bakımından sorumlu ebeveynler için yeni bir durum söz konusu olmuştur.

Çocuk bakımı hizmetine ihtiyaç du-yan ebeveynlerin çocukları için okulda ya da bakım kurumlarında bu hizmet sağlanmalıdır. Bahsedilen ebeveynler top-lum için gerekli görevlerde çalışanlardır, örneğin; sağlık ve bakım hizmetleri, tıbbi malzeme ve ilaç, acil yardım hizmetleri, kamu güvenliği, marketler, eczaneler, toplu taşıma, tarım, benzin istasyonları, güvenlik ve acil yardım malzemeleri ve bakımları, bankalar, postane ve telekomünikasyon, teslimat servisleri, temizlik ve hijyen, tütün satıcıları ile gazete bayileri ve kritik ödeme sahip tesislerin bakımı.

Diğer tüm çocuklar en iyisi aileleri tarafından bakılmalıdırlar, fakat ailenin yaşlı üyeleri tarafından değil.

Ayrı ebeveynelerin çocuklarıyla ilgili görüşme düzenlemeleri aynı kaldı mı?

Evet, mahkeme tarafından karar verilen görüşme kuralları geçerlidir. Temel olarak tüm sosyal temas gerektiği kadarına, yani en aza indirilmelidir. Bu ayrı ebeveynler ve çocukları için de geçerlidir, birlikte yapılan geziler ve hep birlikte zaman geçirilmesi önerilmemektedir. Çocuğun, ayrı yaşayan ebeveyn tarafından ziyaret edilmesi, alınması ve geri getirilmesi tabii ki mümkündür. Bu tür ziyaretler, yardım ve desteğe ihtiyaç duyanların istisna kabul edilmesi kapsamındadır.

Çocuğum için nafaka ya da nafaka avans ödemesi başvurusu yapabilir miyim ve bununla ilgili prosedürler hemen başlatılır mı?

Evet, şu anda her iki prosedür de devam etmektedir. Avans nafaka ödemesi, nafakayla ilgili resmi bir belgenin (ör. Mahkeme kararı ya da Çocuk ve Gençlik Refah Ajansı ile anlaşma) 30 Nisan 2020 tarihine kadar ibraz edilmesiyle, çocukla alakalı mahkemeye işleme alınması için başvuruda bulunulmamış olsa bile ödenir.

Korona krizi nedeniyle maddi zorluk yaşayan aileler için ne gibi yardımlar öngörülüyor?

Temel olarak maddi yardımlar (asgari geçim ödeneği/sosyal yardım), yerel idarelerin sosyal makamlarının yetki alanındadır.

İş, Aile ve Gençlik Bakanlığı’nın zor durumda olan ailelere yardım paketi, aile ödeneği alınması ve hamileliğin yanı sıra mevcut AB vatandaşlığı gibi belirli koşullar altında başka yardımları da sağlayabilir,

Evde bakılması mümkün olmayan öğrencilerin ücretsiz ulaşım hakkı devam ediyor mu?

Paskalya tatilinde bakımları okulda sağlanacak öğrencilerin düzenli ve düzensiz toplu taşımada geçerli ücretsiz ulaşım hakkı devam edecektir.  Paskal-ya tatili sonrasında da, ücretsiz ulaşım hakkı ihtiyaca göre 30 Nisan’a kadar geçerli olacaktır. Evde ebeveynleri tarafından bakılması mümkün olmayan bu öğrenciler için sadece ilkokullar, NMS, AHS alt sınıfları ve özel bakım okulları açıktır.

Quelle: www.bmafj.gv.at

 

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"