KommentarNeueste

Viyana Belediyesi Etnik Basın Arasında Ayrımcılık mı Yapıyor?

Entegrasyon ve göçmenlerle ilgili çalışmalara farklı şekillerde destekler veren Viyana Belediyesi, etnik basına eşit destek vermiyor neden?

Avusturya’da yazılı basın olarak Türkçe dilinde  yayın yapan 6 adet aylık, 4 adet de senede birkaç kere dağıtılan dergi ve gazeteler var.

Belediyenin reklam vermekte amacının,  bünyesinde bulunan kurumların  faaliyetlerini ve kendilerini tanıtmak, kurumsal imajı ortaya koymak, kuruluşun sosyal alanda duruşunu belirtmek gibi sebepler olduğunu var sayıyoruz. Var sayıyoruz çünkü görüyoruz ki belediye bu hedeflere yönelik kaynakları doğru kullanmıyor.

Sırp medyasına devamlı röportajlar veren belediyenin bu konuda da Türkçe yayın yapan medyadan özellikle mi uzak duruyor?

Türkçe yayın yapan gazete ve dergiler içinde reklam seçimini, senede birkaç kere çıkan, Viyana’da taş çatlasın 30-40 noktaya bırakılan, doğru düzgün dağıtımı bile yapılmayan gazetelerden yana yapmış olması bizim açımızdan anlaşılır bir durum değildir.

2018-2019 Transparens listeyi incelediğimizde, Viyana Belediyesi’nin etnik basın reklam tercihini Hırvat’ça ve Sırp’ça yayın yapan iki gazeteden yana kullandığını görüyoruz. Bu iki gazeteye toplam 115.715,98 EURO ödeme yapılmış. Bu listede 5.000 EURO’nun üzerinde yapılan ödemeleri görmek mümkün.

Bu veriler ışığında Avusturya’da hatırı sayılır bir çoğunluğu oluşturan Türkiye’li göçmen halka yayın yapan medyanın Viyana Belediye’si tarafından reklam vermek adına pek de önemsenmediği fikri oluşuyor.

Gerek yazılı, gerekse görsel medyanın gelir kaynağı reklamlardır. Bir kurumun kendisini halka tanıtmasının yolu da reklamlardır. Viyana Belediyesi Türkiye’li göçmen halklara kendisini tanıtmayı, anlatmayı önemli görmemekte midir?

Belediye kendisini eleştiren yazılar yazmış olan basını da yine reklam vermeyerek bir nevi cezalandırmaktadır.

Basın bağımsızdır, bir ülkede bağımsız medya olmadan sağlıklı demokrasinin devamı da mümkün değildir. Avusturya gibi demokrasi, eşitlik ve adaleti temel ilke edinmiş bir ülkede, resmi kurumların  bu tarz ayrımcı davranışlarının ne tür zararlar verebileceğini herkes az çok tahmin edebilir. Eğer medyadan beklenen, etliye sütlüye dokunmadan, sorgulamadan, eleştirmeden habercilik yapmaları ve karşılığında da vaad edilen,  devamlılığını sağlamaları için ihtiyacı olan reklamları vermek ise  bu zihniyet ciddiyetle ele alınıp sorgulanmalıdır.

Bu yazımızın Viyana Belediyesi Basın Halkla ilişkiler ve basın departmanına , kamu yararı adına yayın yapma hakkına sahip etnik  gazete ve gazetecilere ,eşit mesafede yaklaşımlarını destekleyici fikir vermesini umut ediyoruz.

Viyana Eyalet Hükümetinin Halklarla Sorumlu Basın Dairesi, Viyanada Yaşayan Türklere Neden Çok Az İlgi Gösteriyor.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"