Röportaj

Hochhauser: Yasal üyelik zorunluğu olmayan Ticaret Odaları lobicilikten beslenen güçsüz kulüplerdir.

Brücke: Avusturya Ticaret Odası (Wirtschaftskammer), Avusturya’da ticaret ve zanaat, sanayi, ulaşım, turizm, hizmet sektörü, finans ve sigorta gibi çeşitli iş alanlarından yaklaşık 480.000 işletmeye üyeliği zorunlu tutmaktadır. Bu üye sayısı ile Ticaret Odası ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu bizlere göstermektedir. Bu gücü ile kendinden söz ettiren Ticaret Odası’nın Avusturya’daki temel ilke ve görevlerinden bize bahsedebilir misiniz?

Mag. Anna Maria Hochhauser Wirtschaftskammer Österreich, Büro Generalsekretärin

Hochhauser: Avusturya’daki ticari ekonominin yasal temsilcisi olan Ticaret Odaları için üç iş alanını oluşturan çıkar temsilciliği, servis ve eğitim ön plandadır. Federal organizasyon olarak Avusturya Ticaret Odaları’nın merkezi görevlerinden biri ise ekonomik temel koşulları sağlamaktır. İşletmelerin güçlü sesi olarak geleceğe dönük ve ekonomiye pozitif bakan bir siyaset için cephe alıyoruz. Örneğin vergi yükünü veyahut bürokrasiyi azaltmak için. Servis alanında ise müesseseler için onlara özel destek sunuyoruz: mesela kurucu servisi tavsiyelerle serbest çalışma yolunda destek oluyor. “Aussenwirtschaft Austria” ile Avusturya Ticaret Odaları tüm şirketlere – ister ihracatta acemi ister profesyonel olsunlar – dünyada köprüler kurmaya yardımcı oluyor. “WİFİ’ler” ile ise Avusturya Ticaret Odaları organizasyonu üyelerin yararı konusunda ve ekonominin her türlü çıkarında aktif bilgi aktaranı olarak en büyük kalifiye ortağıdır.

Brücke: 2013 yılında Ticaret Odası’nın ülke çapındaki toplam geliri yaklaşık 850 milyon avroya ulaştı ve bunun yaklaşık 500 milyon avroluk kısmı zorunlu katkı paylarından oluştu. Bu durum her geçen yıl işletme sayısının artışına göre artarak devam etmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan bu zorunlu üyelik sistemi Ticaret Odasının faaliyetlerinde olumsuz seslerin çıkmasına sebep olmakta mıdır? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Hochhauser: Ticaret odaları organizasyonu üyelerine geniş kapsamda hizmet sunuyor ve anketlerin bize tekrar tekrar gösterdiği gibi böylelikle işletmelerden yüksek onay alıyor. Bu hizmetleri yasal bir üyelik olmadan böyle kalitede finanse etmenin mümkün olmayacağı açıkça ortadadır. Avusturya’nın birçok yer tarafından imrenildiği ve Avusturya’daki sosyal huzurun temeli olan sosyal ortaklıklar yasal bir üyelik olmadan böyle bir biçimlendirme ve etki gücünü oluşturamazlardı. Başka ülkelere bakıldığında ayrıca şu görülmekte: Yasal üyelik zorunluğu olmayan Odalar lobicilikten yaşayan güçsüz kulüplerdir. Oralarda geçerli olan şu: parayı veren, düdüğü çalıyor – hem sunulan hizmetlerde hem de çıkar temsilciliğinde. Ayrıca hatırlatmak isterim ki Ticaret Odaları son 15 yılda 3 büyük reform direği dikti – bunlara servisin aynı şekilde genişletilirken üyelik ücretinin 30% oranında düşürülmesi dâhil. Şu anda Ticaret Odaları bir sonraki reformu gerçekleştirmenin içerisinde. 2019’dan itibaren 134 milyon Avro üyelerin avantajları için kullanılacak: bir yandan her bir işletmenin – en küçük ile klasik orta ölçekliden uluslararası hareket eden müesseseye varana kadar – faydalanabileceği üyelik ücretlerinin temel reformu sayesinde, öte yandan ise servis hizmetlerinin bilhassa inovasyon ve dijitalleşme alanında genişletilmesi ile. Ticaret Odaları zamanın seviyesinde olan bir organizasyon!

Brücke: Hâlihazırda üye durumunda olan işletmelere ve yeni işletme kurmak isteyenlere Ticaret Odası olarak ne gibi teşvik ve imkânlar sunmaktasınız?

Hochhauser: Burada gurur ile Avusturya’nın işletme kurucularının 1 numaralı başvuru yeri olan Ticaret Odalarının eyaletlerdeki kurucu servisini örnek göstermek isterim. Ücretsiz, kişiye özel danışmanlıklar ile, iş kurmanın farklı dönemlerinde aşırı yardımcı olan değişik online araçlar ile ya da tüm Avusturya’daki workshoplar vb. ile girişimciliğe adım atarken profesyonel danışmanlık sunuyor. Tüm Avusturya’da bulunan 90 şubede 2016’da 254.400 kontak, 48.700 danışmanlık ve 45.000 elektronik ticaret kaydı vardır. Yıllık ortalama 30.000 kuruluş ve AB ile kıyaslandığında açık farkla daha yüksek bir varoluş süresi kuruluş servisindeki yüksek profesyonelliği kanıtlıyor.

Brücke: Avusturya’daki göçmen kesime bakıldığında Avusturyalı-Türkler gerek iş gücü gerekse işveren olarak diğer göçmen gruplara göre Avusturya ekonomisi-ne katkıları göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Bu durumla zıt olarak Ticaret Odası (Wirtschaftskammer) gibi Avusturya’daki önemli kurumlar diğer göçmen gruplarla (Sırplar ve Hırvatlar gibi) daha yoğun iletişim içerisinde. Sebepsiz oluşan bu suni ayrımcılığı nasıl yorumluyorsunuz?

Hochhauser: Genel olarak: Farklı göçmen gruplarını birbirine bölmeyi hoş görmüyorum. Ayrıca Avusturya Ticaret Odalarının ağırlık noktası çıkar temsilciliğinin olduğunu ve bu yüzden direkt bir üye irtibatımızın olmadığını belirtmem gerekiyor. Bununla Eyalet Odaları alakadardır. Bilhassa Viyana Ticaret Odası yabancı uyruklu üyeler konusunu hassasiyetle üstleniyor. Mesela üyeler için önemli olan konuların çok dilde işlenildiği “Viyana ekonomisi çeşitlilik konuşuyor” adındaki etkinlik dizisi var. Orada farklı topluluklar için bilgilendirme toplantıları sunuluyor; tabii ki Türkçe konuşan topluluk için de. Ayrıca Viyana Ticaret Odaları’nın dolaylı ve dolaysız üye danışmanlıklarındaki ana dilinde olan desteğe başvurulabilir. wko.at’de bulabileceğiniz çok dilde olan ve Türkçe olarak da bulunan bilgilendirici materyaller de çok sevilerek kullanılıyor: https://www.wko.at/site/mehrsprachige_info/start.html

Yani görebilirsiniz ki ayrımcılıktan söz edilemez! Yabancı uyruklu olan veya olmayan tüm üyeler Ticaret Odaları’nın tüm bilgilerine ve servislerine aynı şekilde ulaşabilirler.

Brücke: Avusturyalı-Türk işletme sahipleri ile yaptığımız görüşmelerde Avusturya ekonomisine katkılarını daha da arttırmak istediklerini belirtiyorlar. Lakin bu güne kadar Avusturya’daki önemli kurumların kendileri ile hiçbir özel etkinlik, söyleşi veya seminer ile bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinin yapılmadığından şikâyetçiler. Genel olarak bu isteklerinin muhatabı olarak Ticaret Odasını göstererek, Avusturya Ticaret Odası tarafından Avusturyalı-Türk göçmen işletme sahiplerini kapsayan 2018 yılı için planlanmış özel etkinlik, söyleşi veya seminer gibi davetlerin yapılıp yapılmayacağı merak etmektedirler. Bu şekilde planlanmış bir organizasyon olacak mıdır?

Hochhauser: Daha önce de belirttiğim gibi Ticaret Odaları için çıkar temsilciliği merkezi noktada. Böyle etkinlikler için Eyalet Odalarını özellikle de Viyana Ticaret Odaları’nı örnek vermek isterim. Bir de Ticaret Odaları’nın Avusturya Entegrasyon Fonu ve İşsizlik Kurumu ile birlikte tüm Avusturya’da sunduğu “Göçmenler için Mentorluk” adındaki projeden bahsetmek isterim. Burada ekonomik alandan gelen rehberler vasıflı olan yabancı uyruklu insanları Avusturya’nın iş piyasasına adım atarken destekliyorlar. Tabii bundan da birçok Türk kökenli kişiler faydalandılar.

Brücke: Tanıtım, duyuru, genel faaliyetler gibi vb. şeffaflıkla alakalı konularda üyelerinizin birçoğunun da içerisinde bulunduğu Avusturyalı-Göçmen kitlesine hitap etmek için daha çok hangi kitle iletişim aracını kullanmaktasınız? Bizleri bilgilendirebilir misiniz?

Hochhauser: Doğrusunu söylemek gerek ise yabancı uyruklu işletmeleri de Avusturya’nın ticari topluluğunun bir parçası olarak görüyorum. Hangi ana dilini konuştukları farksızın tüm işletmeciler adil ve rekabet edilebilir temel şartlar, bürokrasinin azalmasını, ekonomiye yararlı bir çevre ve vasıflı elemanlar vb. istiyorlar. Organizasyon olarak bu konulardaki taleplerimiz için irtibata geçme şeklimizin hem birçok üyemize hem de siyasetteki karar yetkililerine mümkün olduğu kadar eksiksiniz ulaşabilmesi için olduğu kendiliğinden anlaşılıyor. Bunun için ayrı ayrı medyalar belirlemeyi gereksiz olarak görüyorum.

Brücke: Avusturyalı – Türk medyasında Ticaret Odasının faaliyetleri ile ilgili pek fazla iletişime yer verilmediğini görmekteyiz. Diğer Avusturyalı medya kuruluşlarıyla üyelik katkı paylarından sağlanan gelirler ile ücretli reklam kampanyaları yapıldığını görmekteyiz. Avusturyalı-Türk medyası olarak gerekli haberleri okuyucularımızı bilgilendirmek adına ücretsiz olarak yapmaktayız. Avusturya Ticaret Odası bünyesinde yer alan 13 bin Avusturyalı-Türk işvereni ilgilendiren konu ve içerikleri kendi dillerinde hizmet veren Türk medyasına reklam vererek kendilerini bilgilendirmeyi neden tercih etmiyorsunuz? Genel olarak bu durumun özel bir sebebi var mıdır?

Hochhauser: Elbette medyanızda Ticaret Odaları’nın aktiveleri hakkında yayımladığınız her yazıya seviniyorum!

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"