Politik

Eyaletlerin entegrasyon görevlileri St. Pölten’de buluştular

Wilfing: Aşağı Avusturya entegrasyon veri tabanı için pilot bölge

Göçmen veya ilticacıları topluma daha iyi ve kalıcı entegre edebilmek için Avusturya eyaletlerinin entegrasyon görevlileri St. Pölten’deki konferanslarında birçok konu üzerine konuştular. Gerçekleşen bir basın toplantısında Eyalet Meclisi Üyesi ve Eyalet Entegrasyon Görevlileri Konferansı Başkanı Karl Wilfing, Jürgen Czernohorszky (Viyana), Martina Berthold (Salzburg), Christine Baur (Tirol), Rudolf Anschober (Yukarı Avusturya) ve Doris Kampus (Steiermark) ile birlikte güncel sorular hakkında bilgi verdiler.

“İlticacılara kendilerini tam anlamıyla entegre etme imkanı verebilmek için, Aşağı Avusturya eyaletinde dil öğrenimini destekliyoruz” diye eyalet meclisi üyesi iletti. Bunun için eyaletlerinin Avusturya çapında entegrasyon veri tabanı oluşturabilmek adına başvuruda bulunduğunu söyledi. “Bu tamamlanmış entegrasyon açıklamalarına, AMS-eğitimlerine ve Almanca kurslarına ilişkin bilgileri içermektedir” diye eyalet meclisi üyesi vurguladı. Böyle bir entegrasyon veri tabanının Kasım ayının ortasından itibaren kullanıma hazır olacağını ve Aşağı Avusturya’nın pilot uygulama için ilk eyalet olabileceğini Wilfing açıkladı. “Eğer birinin entegre olmaya istekli olmadığı ortaya çıkarsa entegrasyon veri tabanı ile akıbetini belirlemek daha kolay olacaktır. Bizim değer sistemimizin ve dil bilgimizin net bir şekilde aktif bir entegrasyon çabasının parçası olduğu açıktır“ diye Wilfing vurguladı.

Bir başka esas noktanın aşırıcılığın önlenmesi ve radikalleşmenin geri çevrilmesi olduğunu söyledi. Burada eyaletlerinin 2015 yılında kurulan ve deneyim paylaşımı şeklinde uygulanacak olan Aşağı Avusturya radikalleşmeyi geri çevirme ağına başvurmakta olduklarını eyalet meclisi üyesi vurguladı. Bu bağlamda geçen yıl tüm ilçelerde 35 workshop düzenlendiğini iletti. Aşağı Avusturya’da özellikle dil öğreniminin ön planda olduğunu Wilfing vurguladı. Bunun için gençlere ve genç yetişkinlere hitap eden “POLEposition” projesinin hayata geçirileceğini söyledi. İltica ve ikincil koruma hakkına sahip olan kişilere danışmanlık ve kişilerle ilgilenme amacını güden Aşağı Avusturya’da ilave entegrasyon eylemi olarak “B.A.S.I.C” projesinin var olduğunu iletti. “B.A.S.I.C.” projesinin Şubat 2019’a kadar süreceğini ve bu zamana kadar 2.650 katılımcı için Almanca kursları v.s. planlandığını eyalet meclisi üyesi aktardı.

Bundan başka Steier-mark’dan “Yetenek – Geliştirme Enstitüsü”’nün Aşağı Avusturya eyaleti ile birlikte çok özel bir proje geliştirdiğini söyledi. Hedeflerinin, refakatçisi olmayan küçük ilticacıları bir yıllık bir hazırlık kapsamında Avusturya’da az bulunan mesleklerde çıraklık yapabilmek için eğitmek olduğunu bildirdi. Korneuburg’da aşçı, garson, otelcilik ve lokantacılık vs. gibi alanlarda ilgili hazırlık kurslarının planlandığını son olarak eyalet meclisi üyesi sözlerine ekledi.

Tirol Eyalet Meclisi Üyesi Christine Baur şunu iletti: Hastanelerde yapılan video tercümeleri bu arada çok iyi işlemektedir. Salzburg Eyalet Meclisi Üyesi Martina Berthold: Kadınların başarılı bir entegrasyon için kilit faktör olduklarını söyledi. Eyaletlerin entegrasyon görevlilerinin sunulan entegrasyon eylemlerini daha da iyileştirmek için toplu olarak anlaştıklarını eyalet meclisi üyesi aktardı. Steiermark Eyalet Meclisi Üyesi Doris Kampus şunları vurguladı: “Biz bu esnada durabilir ve her bir eyalette edinilmiş tecrübelere geri bakabiliriz. Bize gelen insanlara eğitim ve istihdam imkânları sunulmalıdır.” Viyana Şehir Belediye Meclisi Üyesi Jürgen Czernohorszky: Devletin ve eyaletlerin sundukları kursların birbirleriyle daha iyi koordine edilmesi gerektiğini iletti. Viyana’da çok sayıda Almanca kursu sunulduğunu da sözlerine ekledi. Yukarı Avusturya Eyalet Meclisi Üyesi Rudolf Anschober şunu açıkladı: “Entegrasyon siyaseti alanında devlet ve eyaletler arasında iyi bir iş birliğine ihtiyacımız var. Geniş kapsamlı Almanca kurslarının son derece olumlu olduğu gösterilmiştir. İlticacı çocukların okullara entegrasyonu da çok iyi gerçekleşmektedir.“

Foto Credit – © NLK Reinberger

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"