Türkçe

Endüstriyel Ekonominin Sosyal Sigortalar Kurumu – SAV

Avusturya endüstriyel ekonomisinin sosyal sigorta kurumu (SVA), işletmecinin işletmeyi kayıt ettiği ilk günden itibaren zorunlu sigorta olan sağlık, kaza ve emeklilik sigortalarıyla ilgileniyor. Mecburi kılınan kayıt işlemi ilk bir ay içerisinde ilgili eyaletin sosyal sigorta kurumuna bildirilmesi gerekiyor.

SVA’nın öngörüsü ve görevleri
„Müşteriye en iyi şekilde bizim tarafımızdan hizmet sunulmalı“ düsturu ilgili işletmecilere sağlık, kaza ve emeklilik sigortalarının avantajlarını daha iyi tanıtabilmek amacını taşıyan SVA’nın en önemli kurallarındandır. Böylece Avusturya’daki refah ve istihdam güvence altına alınır ve serbest meslek hiçbir sorun teşkil etmez. SVA ömürlük güvence sağlar, her daim çıkar birliği olarak kendini geliştirir ve süreklilik tasarlar, aynı zamanda birlikte omuzlanan sorumluluk ile daha fazla yaşam kalitesi, birlik ve karşılıklı değer verme ile ilgilenir.

SVA’nın görev alanları:
SVA aşağıdaki alanlar ile ilgilenir:
Sağlık & Önlem, Sigorta & Katkı payları, Emeklilik & Bakım, Hastalık & Kaza, Şirket kuruluşu, Çocuk & Aile, Özel destek ve Uluslararası ilişkiler.
Ayrıntılı olarak farklı görev alanları:

Sağlık & Önlem
Bu alandan SVA sayılan imkânları sunuyor: Sağlık yüzlüsü, farklı sağlık programları (örn. Diyabet hastaları programı, Hareket ve yaşam stili, Beslenme ve ağırlık, Sigarasız yaşam, Stres ve rahatlama), Çocuk sağlığı hakkında bilgiler ve diğer önlem inisiyatifleri.

Sigorta & Katkı payları
Burada SVA’nın farklı sigorta gruplarının (işletme sahipleri, işletme hissedarları, yeni serbest meslek sahipleri, yakınları ve Bağ-Kur’lular) bütün yürürlükte olan düzenlemeleri hakkında, katkı payı hesaplaması hakkında, Müşterek (sağlık ve emeklilik sigortası için) ve Bağ-Kur sigortası hakkında ve bunlardan muaf olma ve istisnalar hakkında bilgi edinilebilir.

Emeklilik & Bakım parası
SVA’nın internet sitesinde emeklilik online hesabı ve emeklilik hesap makinesi ile farklı emeklilik çeşitleri hakkında bilgiler (Yaştan dolayı emeklilik, hastalıktan dolayı emeklilik ve geride kalanlar için emeklilik), bakıma muhtaç olan konular için Bakım parası ve aynı zamanda bakıma muhtaç yakınlar ile alakalı bilgiler mevcuttur.

Hastalık & Kaza
SVA burada herhangi bir hastalık veya kaza durumunda oluşan haklar ile ilgili bilgilendiriyor. Doktor ve Tedavi masrafları, hasta parası ve destek olanakları, rehabilitasyon ve fizik tedavi, hastanede tedavi ama aynı zamanda kaza ve meslek hastalıkları bu başlık altında ele alınıyor.

Şirket kuruluşu
İşyeri işletme ruhsatı bulunup bulunmaması durumuna göre SVA şirket kuruluşuyla alakalı bütün önemli konularda yardımcı oluyor – hem sigortalılar, katkı payı ödemeleri, Sigorta başlangıcı ve bitişi, müşterek sigorta hem de sigortadan muaf olma ve istisnalar.

Çocuk & Aile 
SVA’nın merkezi önem arz eden özel odak noktası ise verimli bakım ve destektir.
Burada hamilelikte, doğumda yardım, çocuk bakım parası için ilk müracaat merkezi, aile zamanı ikramiye ve çocuk ek ödeneği ama aynı zamanda ortak sigorta, bebek ve çocuklar için sağlık hizmetleri ve yine yakınların bakımı ve çocuk eğitiminin emeklilik süresine dâhil edilmesi gibi imkânlar sunuyor.

Özel destekler
Özel desteğin gerektiği zamanlarda SVA kol kanat geliyor: işsizlik durumunda destek oluyor, geçiş dönemi yardımı veriyor ve SVA Case Manager ile yardım eli uzatıyor.

Uluslararası ilişkiler
SVA bu konu altında sağlık hizmetleri ve çalışabilirlik ile aynı zamanda emeklilik ve yurtdışı sigorta süreçlerinde yardımcı oluyor. Burada her daim yurtdışında bulunmanın bir izin, işte çalışma veya orada hayatına devam ettirme sebebiyle mi gerçekleştiği dikkate alınmalı.

www.sva.or.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"