Türkçe

Ekonomi ve İstihdam için güzel bir dayanışması örneği

İlk defa, „Diyalogda ekonomi ve istihdam“ tanıtım etkinliğinde ekonominin, iş ve işçi piyasasının ihtiyaçları ve büyük görevleri hakkında birlikte konuşuldu. Kalifiye elemanlar istatistiğinin sonuçlarıyla da özellikle turizm ve serbest zaman branşlarında ve endüstri, esnaflık ve zanaatta da uzman personelin eksik kalacağını tespit edilebilir. Aşağı Avusturya eyaleti bu sebepten „uzman personel inisiyatifi“ özel programını belirli ve rağbet görmeyen meslekleri desteklemek için başlatıyor.

Eyalet başkan yardımcısı Johanna Mikl-Leitner ve ekonomiden sorumlu eyalet meclis üyesi Petra Bohuslav: „Güncel olarak Aşağı Avusturya’da 70.941 insan bir iş arayışında. Diğer taraftan da birçok işveren de boş iş yerlerini kendi işletmeleri için kalifiye elemanlarla doldurmak istiyorlar. Biz Ekonomiyi ve istihdamı bileştiriyor ve bununla da gelecekte kullanılabilecek iş yerleri temin ediyoruz.“ diye anlattılar.

„Diyalogda ekonomi ve istihdam“ konulu kooperasyon tanıtım etkinliğinin bir başka konusunda dijitalleşmeydi. Ekonomiden sorumlu eyalet meclis üyesi Petra Bohuslav „Gelişen dijitalleşme bütün ekonomi için büyük bir görev ve şanstır“ diye vurguladı ve şunları da ekledi: „Ekonomi 4.0′ tamda Aşağı Avusturya’nın küçük ve orta boy girişimcilere avantajlar getiriyor.“ Örnek olarak ekonomiden sorumlu eyalet meclis üyesi Bohuslav personelin kalifiyeleştirme programını belirtti: “ Mostviertel gelecek akademisiyle birlikte Aşağı Avusturyalı girişimciler ve eğitim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ‚Future of Production‘ programı kendini kanıtladı ve işçileri özellikle Ekonomi 4.0’a nasıl hazırlanabileceğini gösterdi.“ diye anlattı.

Sonja Zwazl, Aşağı Avusturya ekonomi sendikası başkanı (WKNÖ), dijitalleşme konusunda kurs programının da yaklaşık 400 olanağıyla „iş dünyası 4.0″ı içeren Aşağı Avusturya WIFI’sine işaret etti. Aynı zamanda çıraklığında öneminden bahsetti. „2030’da yer bulacak uzman personel açığının yarısından fazlası çıraklık eğitiminden geçmesi gereken kişilerden oluşuyor.“ İyi yetişmiş uzman kişiler inovasyonunun ve bununla birlikte de rekabet yeteneğinin anahtarıdırlar. „Uzman personeller bizim ekonomik başarımız için vazgeçilmezlerdir.“ Gelecek vaadedici olarak, WKNÖ Başkanı zanaatkârlığın üniversiteyle birleşiminin güçlendirilmesini görüyor.

AMS NÖ eyalet genel müdürü Karl Fakler: „Gerçi ekonominin istekleri 2017’de yaklaşık 11.000 kişi daha artacak olan gücüne uyuyor. Ama bu iş gücü potansiyeli yerli işverenlerin ihtiyacından daha fazla gözüküyor.Sürekli yükselen işsizlik oranı artı istihdam rekorları bunun sonuçlarıdırlar“ dedi.

Aşağı Avusturya işçi sendikası başkanı ve ÖGB NÖ idari başkanı Markus Wieser: „Dijitalleşme birçok fırsat sunuyor. Bir gelişimin herkes için yararlı olması gerektiğini biliyoruz: İnsanların hayatlarını geliştirebilmeleri için yeterli bir gelire ihtiyaçları var. Bunun içinde işi adaletli dağıtmak gerekiyor. Aile ve mesleğin gelecekte daha iyi birleştirilebilmesi gerekiyor.“ dedi.

IV NÖ başkan yardımcısı Helmut Schwarzl ise şunu açıkladı: „Dijitalleşmeyle ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik değişim durdurulamaz ve değişim hızı özellikle de teknolojik alanda sürekli hızlanıyor. Bu gelişim endüstriye sadece gelecek vaadedici ekonomik genel şartlarla aşılabilecek büyük görevlere karşı ayakta kalması için önemli bir güç oluyor. Avusturya’nın fırsatı sadece bir inovasyon ülkesi
olmaktan geçiyor!“ dedi.

www.wko.at/noe

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"