ArbeitsweltTürkçe

29 Eylül seçimlerinde Avusturya ÖVP dedi

Büyük bir skandalla dağılan ÖVP – FPÖ hükumetinin akabinde yapılan erken seçim sonuçları gösterdi ki; Avusturya halkı sağ partilere eğilim göstermektedir.

Sebastian Kurz her kiminle koalisyon kurarsa kursun, yeni hükumetle birlikte Avusturya’da yaşayan özellikle de Müslüman-Türk göçmenleri zor günler bekliyor.

Sebastian Kurz kısacık başbakanlık dönemine bile hiç de azımsanmayacak ayrımcı ve İslam düşmanı yasa ve söylemleri sığdırmıştır.

*İslam yasası ile Türkiye’den gelen imamlar devre dışı bırakılmış ve bu alanda oluşan boşluk için hala sağlıklı bir çözüm üretilememiştir.

*Yıllarca hiçbir parti çifte vatandaşlık konusu ile ilgilenmemişken ÖVP-FPÖ hükumeti yasal olmayan yollarla elde ettiği ve gerçekliği bile tartışmaya açık bir listeyi dayanak göstererek, binlerce Türkiye’li Avusturya vatandaşını neredeyse resmi kurum kapılarında süründürmüş, strese sokmuş huzurunu bozmuştur. O dönemde vatandaşlığı iptal edilen kişi sayısı hiçte azımsanmayacak rakamlara ulaşmış, üstelik bu kişiler bütün sosyal haklarını kaybedip, üzerine kimi zaman binlerce EURO tutarında maddi zarara uğramıştır.

Anayasa mahkemesi kararı halk arasında bir rahatlama yaratmış olsa bile içten içe çifte vatandaşlık sorunu devam etmektedir. Özellikle aile birleşimi yapmak isteyenler için, doğum, ölüm gibi nüfus ve miras konularıyla ilgili resmi süreçlerde çifte vatandaşlık şüphesi ile bir çok Türkiye’li Avusturya vatandaşı mağdur edilmektedir.

*Bu yıla kadar Almanca A1 sertifikası olmayanlar en azından 1 yıllık oturum vizeleri yenilenirken, günümüzde para cezasının yanında ayrıca oturum haklarının yenilenmemesi riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

*İlkokullarda Almanca bilgisi yetersiz çocuklar ayrı sınıflarda eğitim için ayrılmış, daha okula başlar başlamaz çocuklara “Farklı ve Eksik” oldukları hissi yaratılmış ve görünüşe göre çokta başarılı sonuçlar alınamamıştır.

*Yıllarca Türkçe ehliyet sınavı yapılabilirken yine bu yıl artık ehliyet sınavları da Türkçe yapılamaz hale gelmiştir.

*İlkokullarda sadece İslam dinine mensup çocuklara dini sembol yasağı adı altında başörtüsü yasağı getirilmiş bunun yanında başka hiçbir din için bir yasaklama getirilmemiştir.

BU seçimlerde SPÖ %5 oranında oy kaybetmiş görünüyor. Önümüzdeki günlerde SPÖ’nün bu kaybın sebeplerini tespit edip, yeni bir politika ile gelecek seçimler için şimdiden hazırlanmaya başlaması ve yeni politikalar belirlemesi çok daha önem kazanmıştır.

Yeşiller Partisi’nin parlamentoya girmiş olması bu dönemde özellikle göçmenler için büyük şans. En azından eşitlik ilkelerine sahip çıkacak iki partinin birinin hükumet ortağı olması, daha eşitlikçi ve huzurlu bir Avusturya için umut verici. Umut ederiz ki; Yesiller PartisiTürkiye siyaseti dışında, Türkiye’de haksızlığa uğradığına inandıkları halklar kadar Avusturya’da haksızlığa uğrayan Müslüman göçmenlerin de hakları için mücadele verirler.

Türkiye’li göçmenlerin şimdiden sonra Avusturya’ya uyum konusunda daha fazla çaba sarf etmesi, en azından B1 seviyesinde Almanca öğrenmesi, en azından mesleki eğitim alması ve bir meslekte uzmanlaşması daha da önemli hale gelmiştir.

Özellikle dernekler, federasyonlar ve cemaatlerin de sadece dini konularda değil uyum ve eğitim konularında üyelerini teşvik eden, faydalı organizasyonlar yapmalarının zamanı geldi de geçiyor bile!

Salzburg’da yapılan ankete katılanların %90’ı Müslümanların Avusturya kültürüne uyum sağlaması gerektiğini, büyük bir kısmı Müslüman kadınların ezildiğini ve %45’i de Müslümanların haklarının sınırlandırılması gerektiğini savunmuşlardır. Avusturya halkının İslam dinine ve Müslüman’lara karşı oluşturduğu bu negatif algıyı yıkmak için cemaatlere ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşmektedir. Özellikle de IGGÖ üzerine aldığı bu sorumluluğun bilincinde olarak bütün STK‘lar ile işbirliği içinde, hantal ve halktan uzak yapısını değiştirerek daha verimli şekilde çalışmak için planlamalar yapmalıdır. Zira yeni kurulan hükumet şimdi daha da cesurca Müslümanlar üzerinden negatif politikalarla halkı ayrımcılığa ve nefrete sürüklemeye devam edecektir.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"