Sağlık1Türkçe-1

Baş Ağrınızın Nedenini Biliyor musunuz?

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği, bağ ağrısını 14 ana grup ve yüzlerce alt grupta sınıflandırırken, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan primer baş ağrıları, tüm baş ağrılarının yüzde 90’ını oluşturuyor. Hastalığa bağlı olmayan ağrılı yaşam özel, sosyal ve iş yaşamını olumsuz etkiliyor.Uzmanlar,baş ağrısının hayati önem taşıyan bir durumun habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.

Dr. Nuran Burcu Arkalı
Nöroloji Uzmanı

Toplumda çok sık görülen baş ağrısı kişilerin özel, sosyal ve iş hayatını olumsuz etkiler. Baş ağrısı çoğunlukla başka bir hastalıkla ilişki olmadan ortaya çıkar. Primer baş ağrıları olarak adlandırılan ve sık rastlanan ağrı tipleri:

Migren: 5-40 yaş arasında ve kadınlarda daha sık rastlanır. Tek taraflı, zonklayıcı, 4 -72 saat sürebilen, orta veya şiddetli ağrılardır. Ağrıya, bulantı ve kusma sıklıkla eşlik eder. Kişi ışık ve sesten rahatsızlık duyar. Ağrı fiziksel aktivitelerden etkilenir ve günlük hayatı kısıtlar.

Gerilim tipi baş ağrısı: 10-50 yaş aralığında görülür ve kadınlarda daha sık rastlanır. İki taraflı yaşanan ağrı 30 dakika sürebildiği gibi yedi güne kadar da sürebilir. Orta şiddette, künt, artıp azalan mengene-bant gibi sıkıştırıcı ağrı türüdür. Ağrıya eşlik eden başka semptom bulunmaz. Günlük aktiviteleri engellemediği gibi fiziksel aktivite ile de artış göstermez.

Baş ağrısı tedavisinin ağrı türüne ve hastaya spesifik planlanması gerekir. Yaş, cinsiyet, sosyal durum, ek hastalıklar, kullanılan diğer ilaçlar gibi etkenler göz önünde bulundurularak karar verilmesi önem taşır.

Baş ağrısı hayati önem taşıyan bir durumun habercisi olabilir

Yüzde 10’unu oluşturan sekonder baş ağrılarında, tetikleyen başka bir durum söz konusudur. Kafa veya boyun travması, inme, beyin kanaması, anevrizma gibi vasküler bozukluklar, tümör, madde kullanımı, enfeksiyon, homoestaz ve psikiyatrik bozukluklar, yüz ile kranyal yapılarda yer alan organlara bağlı olarak ağrı tetiklenir.

Baş ağrılarında tanı; hastanın öyküsü, klinik muayene, gerekirse beyin görüntülemesi ve ilave tetkiklerle birlikte değerlendirilerek konulur.

Hayati önem taşıyabilecek durumun habercisi olabilecek bulgulardan bir ya da birkaçını yaşayanların en kısa sürede bir nöroloji kliniğine başvurması gerekir.

  • Çok şiddetli ve ani başlayan baş ağrıları
  • Giderek şiddetlenen ve geçmeyen baş ağrısı
  • Hapşırmak, ıkınmak, cinsel aktivite veya efor ile ortaya çıkan baş ağrısı
  • Kafa travması sonrası ortaya çıkan baş ağrısı
  • Kol ve bacakta uyuşma, güçsüzlük, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü gibi nörolojik semptomların eşlik ettiği baş ağrısı
  • Tedaviye rağmen düzelmeyen baş ağrıları
  • Baş ağrısının hep aynı bölgede olması
  • Yüksek ateş, uyku hali, kafa karışıklığı veya vücut döküntüsünün eşlik etmesi
  • İleri yaşta yeni başlayan baş ağrıları

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"