İş DünyasıTürkçe

Bankalar kredi faizlerini geri ödemeli!

Tüketiciler bankalardan fazla ödedikleri kredi Faizlerini geri alabilirler. Yargıtay’ın bunu yakın zamanda Hypo Tirol’e karşı olan müşterek hak davası sürecinde AK Tirol’e onayladı. İşçi sendikası (AK) Tüketici hakları başkanı Benedikta Rupprecht: „Bankalar ilgili tüketicileri en kısa sürede bilgilendirmeli ve fazla ödenmiş olan faizleri aralıksız geri ödemelidirler. Daha fazla beklemeye gerek yok.“ dedi.

Kredilerde Yargıtay’ın Faiz kararı Hatırlatma: Hypo Tirol – birçok farklı banka gibi – Kâr marjı kadar tek taraflı faiz alt sınırı belirleyerek (refinansman oranına ek olarak) negatif faizi iletmedi. Değişken faizli tüketici kredi sözleşmelerinde faiz oranı sözleşme ile belirlenen referans faiz oranına – Euro kredi-lerinde genellikle Euribor’a ve dövizde Libor’a – bağlıdır. Buna ek olarak bankanın da bir ek ödenek talebi bulunmaktadır. Kredi
sözleşmelerinde belirleyici referans faiz oranları birkaç yıldır negatife düştü, örneğin Mayıs 2015’in 3 aylık Euribor’u (aylık ortalaması). Yargıtay’a göre bankaların her defasında ek ödemeyi talep etmeye hakkı yoktur ve negatif Faiz’i bu ek ödenekten düşmeleri gerekir.

Negatif faiz nedir?
Örneğin: Bir kredi sözleşmesine mahsup kredi faiz oranı (borç faizi) 3 aylık Euribor artı yüzde 1,3 oranında ek ödeme (Kâr Marjı) olarak hesaplanır. Böylelikle yüzde eksi 0,3’lük bir Euribor değerinde borç faiz oranı yıllık yüzde 1’dir. Negatif referans faiz oranını göz önünde bulundur-mayan bankalar bu örnekte yüzde 1,3’lük bir borç faiz oranı hesaplarlar ve Euribor’un ekside olan değerini matematiksel olarak olumsuzlaştırırlar.

Rupprecht: „Kredi alıcılarına negatif referans faizine rağmen yüksek faiz oranı mahsup edilmiş ise, fazladan ödenmiş faizler banka tarafından geri ödenmelidir. Bu Yargıtay kararı 2015’den sonra faiz endeksleme planını ve ek ödemeyi içeren sözleşmelerde negatif referans faiz oranını göz önünde bulundurmayan bütün bankalar üzerinde etkisini gösterecektir.“ diye belirtti. Yargıtay bir diğer kararında 2016 yılından itibaren yeni kredilerde geçerli olacak olan ve banka ek ödeneğini alt sınır olarak belirleyen kuralı da aynı zamanda herhangi bir üst sınır belirlenmediği gerekçesi ile yasakladı.

Tüketiciler ne yapabilir?
Tüyolar
• Kredi sözleşmesini elinize alın: Kredi sözleşmenizde faiz oranları-nın ayarlanması bölümüne bir göz gezdirin. Sabit faiz oranlı krediler ve yapı tasarrufu ikrazı sözleşmede belirtilen faiz üst ve alt sınırları olduğu için buna dâhil değildirler.
• Fazladan ödenmiş faizlerin geri alınması: Eğer bankanız banka ek ödeneği oranında faiz alt sınırı belirlemiş ise (yani: mahsup kılınan borç faizi oranının sözleşmede belirtilen ek ödemeye eşit olması durumunda) size fazladan öde-diğiniz kredi faizini geri vermeliler. Mutlaka bankanızla irtibata geçmelisiniz.
• „Negatif faiz“ „söz konusu“ oldu: Bankanız size bir Mektup mu gönderdi? Veya bankadaki ilgili memur sizinle irtibata mı geçti? Bunun arkasını bırakmayın ve fazla ödenen faizleri geri talep edin. Eğer bir bilgiye sahip değilseniz, bu konuda herhangi bir bilgi içerip içermediğine dair kredi hesap dökümünüze bakınız. Daha sonra bankanız ile irtibata geçiniz.

İçerde olanlar
İşçi sendikası Euribor’lu (Euro kredilerinde) ve Libor’lu (Döviz kredilerinde) örnek teşkil edecek hesaplamalar sunuyor:
• Euro kredileri: Yapılandırma kuralı ile 3 aylık Euribor’a bağlı olan kredilerde faiz farkı Ocak 2016 ve Haziran 2017 arası hesaba katılmayan negatif faiz sebebiyle yüzde 0,125 ve 0,375 oranındadır. Bu Şubat 2011 yılında alınan 80.000 Euro’luk bir ev kredisinde yaklaşık 221 Euro faiz geri ödemesi anlamına geliyor.
• Döviz kredileri: Nihai vadeli İsviçre Frankı ile döviz kredisi (Kredi değeri 100.000 Euro) faiz farkı yaklaşık yüzde 0,7 ve 0,8’dir, bu da – Euro’ya çevrildiğinde ve kur farkına bakmaksızın – Nisan 2015’den Haziran 2017 arası bankanın yaklaşık 1.900 Euro geri ödemesi gerektiği demektir. Nihai vadeli kredilerde faizler bütün vade boyunca toplamda verilen kredi miktarı üzerinden hesaplanır. Bundan dolayı banka tarafından geri ödenecek faizler bu tarz kredilerde daha yüksektir.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"