EntegrasyonTürkçe

Avusturya’da Entegrasyon ve Göçmenler

Entegrasyon yasası yeni hükümet programında sağlama alındı.

ÖVP ve SPÖ yeni entegrasyon yasasını da içeren yeni çalışma programı konusunda uzlaşmaya vardılar. Bununla Almanca ve aynı zamanda değerler ve yönlendirme kurslarının geliştirilmesi sağlama alındı. Ayrıca entegrasyon sözleşmesi, değerler aktarımı ve herhangi bir ihlalde katı yaptırımların dahil olması entegrasyon yasasının odak noktalarıdırlar.

Hükümet „Avusturya için 2017/2018 Federal Hükümetinin çalışma programı“ başlığını taşıyan ve „Asayiş ve Entegrasyon“, „Çalışmanın geleceği. Yerleşkenin geleceği“, „Eğitim / İnovasyon“, „Enerji ve Sürdürülebilirlik“, „Devleti ve Toplumu modernleştirmek“ ve aynı zamanda „Avrupa’daki ve Dünya’daki Avusturya“ konularına ayrılan yeni program konusunda uzlaştı.

Bu Program önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde tamamlanacaktır. Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz (ÖVP) çok iyi bir sonuçtan bahsetti ve „entegrasyon konusunda biraz daha hareketlilik gerçekleştiği için“ memnuniyetini gösterdi.

Yeni Entegrasyon yasası

• Standart bir entegrasyon kavramının belirlenmesi
• Hukuki ve Toplumsal yapının temel değerlerinin anlamının yazıya geçirilmesi
• Entegrasyon olanaklarının sistematik sunumu (Entegrasyon teşviki) ve aynı zamanda entegrasyon sürecinde aktif rol oynama talebi (Entegrasyon mecburiyeti)
• Almanca ve değerler kurslarının yaygınlaştırılması, katılımın gerçekleşmemesi takdirinde sosyal imkânların kısaltılması
• Yüksek kalma oranı bulunan iltica dilekçesi sahiplerinin ve iltica başvurusu kabul edilmiş kişilerin dil kursları için hukuksal hakları
• Entegrasyon sözleşmesinin ve ihlal durumunda katı yaptırımlar içeren değerler aktarımının yürürlüğe sokulması, iltica ve geçici koruma altına alınanlar entegrasyon sözleşmesi çerçevesi içerisinde hukuksal ve toplumsal yapının temel değerlerine (değerler aktarımı Avusturya Federal ana yasasında yer almaktadır) riayet etmeye mecburlardır ve Almanca ve değerler kursunu başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
• Entegrasyon sözleşmesinin entegrasyon yasasına transferi, ÖIF ile birlikte yüksek kalite standartlarının belirlenmesi, katı denetimler, cezaların artırılması
• MRV ile Araştırma koordinasyonu (BMEIA, BMB, BKA, BMWFW)
• Bilgilerin korunmasını göz önünde bulundurarak Entegrasyon denetimi gibi kurumsal tedbirler
• Selefi gerçekleşen dağıtım ve toplanmaların yasaklanması
• Açıkça iletişimde bulunulmasını gerektiren toplumlara katılım sağlayabilmek. Kamusal alanda buna karşı çıkıldığından dolayı tamamen örtünmek yasaklanmıştır.
• Devlet ideolojik ve dinen nötr olmak zorundadır. İlgili bölümlerde üniformalı icrai memurlar ve aynı zamanda hakimler ve savcılarda görevlerini gerçekleştirme esnasında bu nötrlük yasası korunur.

Bu Hükümet yasasında mecburi entegrasyon yılı hakkında düzenlemeler ve aynı zamanda geniş kapsamlı güvenlik önlemleri de yer almaktadır.

Almanca öğrenmek
Avusturya’da birlikte yaşam ve Entegrasyon Eğitim dergisi mülteci ve göçmenlerin dil eğitiminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bunun içerisinde ÖIF-Değerler ve yönlendirme kursuna binaen gündelik hayatta Avusturya’da birlikte yaşam için yönlendirme konuları ele alınıyor. Öğretmenler Almanca öğreniminin en başından itibaren Avusturya’nın kültürünü ve günlük hayatını aktarabilirler ve önemli gündelik durumlardaki iletişimi öğrencileriyle çalışabilirler.

Gönüllüler, Almanca çalıştırıcıları ve öğretmenleri
„Almanca öğrenmek“ Almanca çalıştırıcılarına ve gönüllülere ama aynı zamanda A1 seviyesine ulaşmak isteyen mülteci ve göçmenlere yöneliktir.

„Almanca öğrenmek“ nasıl kullanılmalı?
Her sayı, farklı ve önemli gündelik konuları içeriyor. Bu sayıda konu „Birlikte yaşam ve komşuluk“. Dergi özellikle kelime hazinesini güçlendirecek alıştırmalar ve Almanca grameri sunuyor. Bu içerikler ve alıştırmalar Almanca diline olan pratik girişi sağlıyor ve ayrıca bununla birlikte Avusturya’daki değerler, hukuki haklar ve mecburiyetler hakkında bilgilendiriyor. Her sayıda gönüllülük işiniz için pratik ipuçları bulunmaktadır.

www.integrationsfonds.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"