Türkçe

ATPÖ’nün, Avusturya İslam Topluluğu’na (İGGÖ’ye) ilişkin Basın Açıklaması

Avusturya’da 700.000’i aşkın yaşayan Müslümanın hukuki haklarını arayıp, onların huzurlu bir biçimde bu ülkede yaşamalarına ilişkin İslam Topluluğu olan İGGÖ’ye büyük sorumluluklar düşmektedir.

İslam dinini yaşayan ve çeşitli diller konuşan Müslümanlar yok mu?

Dünya genelinde İslam dinine mensup olan 1,8 Milyar Müslümandan söz edilmektedir. En yaygın olan bazı dillerin özelikle İGG.’nün sayfasında yer almaması ve sadece Almanca dilini içermesi derin bir hüzün ve umursanmama resmini çizer.

Ve Bilanço…

Entegre olmada sorunlar yaşayan Müslümanları, Almanca diline vakıf olmayanları, Avusturya’nın gündemini ve onların dini yaşamlarını en yakından ilgilendiren gelişmeleri sunmamak ve tarafınıza düşen sorumlulukları vicdani bir şekilde yerine getirip getirmediğinize ilişkin İslam dini mensupları şüphe ve geleceğe dair kaygı içindedirler.

İzlediğiniz yol, strateji planınız ve proje yönetiminiz ile akalı hiçbir veri yok

Müslümanlar, düşünce ve uygulamaya geçirmeyi planladığınız çalışmalarla alakalı hiçbir bilgiye sahip değiller. Bu gelecekteki kaygıları da bu sebepten dolayıdır taktir edersiniz.

Yeni İGGÖ Başkanı Mag. Ümit Vural ve 10.12.2018 Basın Toplantısı

Basın toplantısında özel bir medya ve haber biriminin İGGÖ içerisine dahil olacağına ve bu şekilde bilgi ve enformasyon paylaşımının daha sağlıklı olacağı söyleniyor. Bu haberlerin hangi sıklıkta, hangi platformlarda ve halka hangi kanal ile ve hangi dillerde sunulacağına ilişkin bir yanıt bulunmamaktadır.

Okurlarımızdan halkla ilişkiler ile alakalı kısmın çok daha güçlendirilmesi ile alakalı mesajlar almaktayız.

Bu kurumun hangi cemaatlerden oluştuğunu ve cemaatler arası İGGÖ çatısı altında ne gibi çalışmalar yapıldığı bilinmiyor!

Bu konu ile alakalı da daha detaylı çalışma raporlarını gündemde görmeyi diliyoruz.

Avusturya Hükümeti, İGGÖ ve İslam Yasaları

Avusturya Hükümeti ve İGGÖ arasındaki ikili görüşmeler ve yazışmalar hakkında kamuoyuna tarafınızdan neredeyse hiçbir bilgi sızmıyor. Bu konu Müslümanlar için büyük bir üzüntü konusudur. Dikkate alınmama psikolojisini dileriz daha fazla yaşatmazsınız. Bu algılar vatandaşlar tarafından oluşmuş ve bize gelen sadece küçük yansımalar.

Basın ve İGGÖ — Birbirlerine ne kadar yakın veya uzaklar?

Bu çok kıymetli kurumun sürekli güncelleştirdiği basın listesi var mı? Özelikle Müslüman Topluluklara İslam Kanunları ile alakalı en sıcak bilgileri an ve an paylaşabilmek için Avusturya’da bulunan Müslümanların okuduğu gazeteler ile bir bağın neden kurulmaması da büyük soru işaretidir.

İslam Öğretmenleri ve Pedagoji

Din dersi Öğretmenleri düzenli pedagojik çalışmalarda yer alıp, eğitim verme hususunda ve eğitim alan öğrencilerin kalitelerini artırmaya ilişkin neler yapıyorlar sorularını da alıyoruz. Her din dersi öğretmeninin kendi programı doğrultusunda mı yoksa standartlaştırılmış bir ders planı ile mi çalıştığı konuları da merak uyandırıyor.

Okullarda ders alan çocukların ailelerine, soruları, önerileri ve benzeri konuşmak istedikleri mevzular olduğunda, kimlere baş vurabileceklerini, hangi merciinin yetkili olduğu bilinmemektedir ve sizlerin varlığından da haberleri dahi maalesef olmamaktadır.

İslam ve Başka Dinler

Şüphesiz her geçen gün İslam dinine çok şiddetli ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargıları kırabilmek adına gelecekte başka dine mensup olan insanlarla da diyalog içerisine girmenin ve ortak dini çalışmalar, sempozyumlar ve benzeri etkinliklerle köprü kurulması önemine inanmaktayız. İslam dini hoşgörü ve saygı kavramlarının çok hassas oluğunu tüm insanlığa tebliğ etmiştir. Bu sebepten dolayı bu konulara ağırlık verilmeli inancındayız. Ancak böylelikle sağlam bir köprü inşa eder ve ön yargıları kırabiliriz.

Delegeler kimler?

Cami ve Dernekler üye sayılarına göre İGGÖ’ye delege gönderiyorlar diye duyuyoruz. Peki bu delegeler kimlerdir, isim ve fonksiyonları nerelerde yayınlanır? Delegeler ile hangi durumda irtibat kurulabilir ve benzeri soruların hiçbirine gün ışığı tutulmamıştır.

İGGÖ ve bu kuruma bağlı Hukuk Birimi kimlerdir?

Müslümanları terleten ve onların hukuki anlamda karşı karşıya kaldıkları bu durumda aktif ve bu hukuki alanlarda uzman bir hukuk birimi neden gündeme çıkmıyor veya neden böyle bir birim şimdiye kadar basın açıklaması yapıp insanların psikolojikmen ve insan hakları & hukuk kapsamında haklarının ihlal edilmesine susuyor?

Baş örtüsü, İmamlar gibi hassas konularda neden Avusturya’yı etkileyecek, bizim dini değerlerimizin tamamen güzelliklerle dolu, saf, temiz ve gerçekten hiçbir kışkırtıcı ve bölücü yönlerimizin olmadığını ifade edemedi İGGÖ?

Bugünkü sonuç bizlerin kendimizi ve haklarımızı savunmada sınıfta kaldığımızın tablosu değil midir?

Cami, Dernek, Sivil Toplum örgütleri ve Basın Mensuplarına özel hukuki içerikli workshoplar düzenlenmesinin planlanıp planlanmadığını da ilk fırsatta öğrenmekten mutluluk duyacağımızı beyan ederiz. Müslümanların sorunlarına ve sorularına ilişkin bir köprü vazifesini ATPÖ olarak görmeye gayret gösterdik. Gereğinin tarafınızdan incelenmesini, düşünce & raporlarınızı okumayı ve yapılması gerekenleri Müslümanların sesi olarak icra etmenizi arz ederiz.

Avusturya İslam Topluluğunun seçilen yeni başkanı Mag. Ümit Vural’a ve ekibine bu yeni görevlerinde başarılar diler ve bu yazımızdaki olumlu eleştirilerimizi dikkate alacaklarını umut ederiz.

ATPÖ (Avusturyalı Türklerin Basın Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı – Mustafa Delice

 +43 (0) 676 701 4223    office@atpoe.atinfo@atpoe.at   www.atpoe.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"