Türkçe

Aşağı Avusturya Ziraat ve Ticaret Odaları – Ekonomi için birliktelik

Bohuslav / Zwazl: Sevindiren yüzde 1,7’lik 2017 büyüme tahmini – Yatırım büyütme priminin geliştirilmesi gerekiyor.


Aşağı Avusturyalı şirketlere sunulan destekler, Ziraat ve Ticaret Odalarının birlikte yürüttükleri sayısız
faaliyetlerin merkezinde bulunuyor. Birlikle yurtdışı faaliyetlerinden ihraç piyasasındaki birliğe, yeni
şirketlerin Aşağı Avusturya kurucu piramidi çerçevesinde destek sunmaktan, dijitalleşmede beraber sunulan hizmet önerilerinden, teknoloji ve hizmet ortakları sayesinde yenilenme desteğine kadar bu çeşitlilik uzanıyor. Siyasi seviyede esnek olan tahsis kurallarının 2018’e kadar uzatılmasında beraberce gösterdikleri angajman ve yaygın tır otoyol harcını birlikte engelleme cabaları dikkat çekti.

Bohuslav sevindirici güncel bir konjonktür tahmininden sonra „Ekonomik büyüme 2017’de yüzde 1,7 ile
Avusturya ortalaması olan yüzde 1,4’ün üzerinde olacağı tahmin ediliyor.“ dedi. Ekonomiden sorumlu
eyalet meclisi üyesi Bohuslav: “ „Avrupai şirket bölgesi 2017“ ödülü birlikte yürütülen Aşağı Avusturya’ya
ekonomi dostu olan bir bölge imajını sağlama konusundaki çalışmaların bir sonucudur. Bu sebepten dolayı, denenmiş olan „Ekonomi 4.0″ yoluna, yeni kuruluşlar veya yerli işadamları için önemli faaliyetler göstermeye devam edeceğiz.“ diye belirtti.

Yatırımlar tekrardan yürürlüğe girdi. Bohuslav sözlerine şöyle devam etti: „Aşağı Avusturyalı şirketler yatırımlarını tekrardan güçlendirdi. Geçtiğimiz yıl kabul gören teşvik dilekçeleri neredeyse beşte bir oranında yükseldi. Bununla 305 milyon Euro’luk bir proje kapasitesi meydana getirildi.“

Aşağı Avusturya ticaret odası başkanı Sonja Zwazl öncelikle zanaatkâr ikramiyesinin uzatılmasına, işçilik yan giderlerinin toplamda yaklaşık yarım milyar Euro değerinde azaltılmasına ve küçük ve orta ölçekli
işletmelerin yatırım büyütme primine işaret ediyor. Yatırımları daha fazla canlandırmak adına kurumlar
vergisinin yüzde 20’ye düşürülmesini, yeni yatırımların yüzde 50’sinin daha erken amortismanını ve 400 Euro ile 1.500 Euro arasındaki cüzi değere sahip malların hemen amortisman edilmesini talep ediyor.

Nakliye ekonomisinin de yeni araç alma konusunda yatırım büyütme priminden eksik kalmaması gerekiyor. Bürokrasiden arındırma adımlarının ve Aşağı Avusturyalı şirketlere sunulan destek olanaklarının yanı sıra gençlere, ebeveynlere ve okula karşı duyulan anlayışın da ekonomik hayat için 2017 Aşağı Avusturya Ticaret Odası programında bir odak nokta oluşturacak. Bunların arasında ebeveyn ve öğretmenleri eğitim alanlarında birleştirmek amacıyla detaylı bir çalışma ile ekonominin resmi ile çalışma dünyasının okul kitaplarında ve faaliyetlerinde yer alması planlanıyor.

Quelle:(wko.at/noe)

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"