Röportaj

AKNÖ’nün işçiler için kurduğu içi boş bir dernek – Pro International

Etnik kökenlerinin birbirinden farklı olmasına rağmen birbirinden öğrenebilen ve çalışabilen kültürlerarası bir Avusturya. Bu amaç birçok organizasyon ve dernek tarafından takip ediliyor, bu derneklerin arasında Pro International´de var.

Derneğin ulaşmak istediği hedefleri arasında kültürlerarası iletişimi destekleme, söz hakkı, çalışanlar arasında kabul görme, dâhil etme ve fırsat eşitliği bulunmaktadır. Bunun dışında sunulan hizmetlere basit bir erişim sağlama amacını takip etmektedir. Fakat bu sayılan hedeflerin hiç bir tanesine bu zamana kadar ulaşılmamıştır. Dernek Başkanı 2015 yılında koordinasyon ve entegrasyon konuları ile ilgili çalışmalar yapılacağını açıkladı lakin bu konular ile ilgili derneğin sitesinde yayınlama bulunmamaktadır. İşçi sendikaları tarafından desteklenen bir derneğin gelişimi ile alakadar şeffaflığı elden bırakmamalı.

Pro International üyelerine çeşitli hizmetler sunmaktadır. Dil ve iş kursları, eğitim, entegrasyon konusu ile ilgili projeler, aile ve kadınlar konuları ile de ilgilidir. Dil kurslarının AK ve BFI tarafından yapıldığı bilgisine sahip olarak bunun dışında yabancı kökenli derneklerle bir çalışma olduğu görülmemektedir ve buna dayanarak derneğin entegrasyona yönelik nasıl bir fayda sağlamak istediği bilinmemektedir. Avusturya-Türk dernekleri ve başka yabancı kökenli dernekler ile beraber çalışılmıyor zira tam olarak bu grup Avusturya’da yüksek sayıda işçi sınıfını oluşturmaktadır. İçeriğinde verilen hizmetleri detaylıca açıklayan senelik raporların eksikliği gibi, dernek çalışanları hakkında bilgiler bulunmamaktadır.

Derneğin maddi desteği – şeffaf değildir
Duyumlara göre Pro International işçi sendikalarının üyeleri tarafından ödenen miktarlar ile yaklaşık 500.000€´ya varan bir bütçe maddi açıdan desteklenmektedir. Ciddi miktarda maddi desteğe istinaden, bu miktarın ne için harcandığı sorusu da açık kalmaktadır. Belirsiz-fakat bütün oluşan soru işaretlerinden sonra şaşırtmayan bir faktör de bu dernek için kimlerin çalıştığıdır. Bu insanlar kimdir asıl işleri nelerdir, bilinmiyor.

Bahsedilen, hizmet vadedilen konular, kişisel seçilmiştir. Bunlar dışında birçok farklı alanda hizmet verildiği söylenmektedir fakat hiç bir konuda gerçekten verilmiş hizmetleri yoktur. Bu anlamda sorunun çözümü kanıtın kendisidir. Konu özelinde cevaplanmayan röportaj sorularını bilgiye ulaşma özgürlüğü adına aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Röportaj Soruları
• Derneğinizin hedefleri hakkında bilgiliyiz fakat bu hedefleri nasıl gerçekleştirdiğinize dair bir bilgi mevcut değil. Bu konuyu açıklığa kavuşturabilir misiniz?

• Belirtilen hedef kitleniz aracılığı ile sahiden işçi ve göçmenlere ulaşabiliyor musunuz?

• Derneğin hangi maddi temellere dayandığı şeffaf hale getirilmemiş durumda. Duyumlara göre işçi sendikası Arbeiterkammer üyeleri tarafından yapılan ödemelerle çalışıldığı söyleniyor. Bu doğru mudur?

• Dernek kaç kişiyi meşgul etmektedir? Yönetim kurulu ağırlıklı olarak Avusturya-Türkleri tarafından temsil ediliyor. Bu kişilerin asıl işleri nelerdir?

• Derneğin kuruluşundan sonra dernek temsilcileri ilce mercileri aracılığı ile eğitim, sosyal, entegrasyon ve yaşam konuları ile bağlantılı olarak Arbeiterkammer ve BFI ile birlikte çalışılacağını açıkladı. Bu konularda derneğiniz hangi hedeflere ulaşmıştır? Kaç tane ve hangi faaliyetler (örnek: dil kursları) organize edildi ortaklarınızla birlikte ve bu faaliyetlere kaç kişi katıldı?

• Verdiğiniz servis geniş kapsamlı, bizlere özellikle aracılık servisinizi daha detaylı açıklayabilir misiniz? 2015 yılında bu mevzu da neler yapıldı ve kaç organizasyon ile ortaklık kuruldu?

• Adil bir iş hayatı prensibi uzun zamandır ulaşmaya çalışılan bir hedef. Ne yazık ki uygulamada ayrımcılığın sonu gelmiyor. “Arbeit ve İntegration” forumunuzun tasarımı ne bakımdan gerçekleştirildi? Bu forumdan yola çıkacak olan yeni yaklaşım nedir? Bu gelişmelerin sonuçları nelerdir?

• Üyelerinize sosyal ve hukuksal destek de sunuyorsunuz. Kuruluşunuzdan itibaren bu konularda kaç kişiyi desteklediniz ve ağırlıklı olarak hangi konuda?

• Gençlik programınıza kaç genç katılmaktadır?

• Sadece güney NÖ’ de dağıtılan bir gazete ile birlikte çalışıldığından haberdarız. Eyaletin tamamına dağıtılan, bizim gazetemiz gibi gazetelerle değil de, neden sadece kısıtlı bir alanda dağıtılan gazete ile çalışıyorsunuz?

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"