Güncel Haberler

Adana’ya önemli yatırım fırsatı

Adana Ticaret Odası’nın (ATO), Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) desteğiyle hayata geçirdiği “Ferrokrom Yatırımına Yönelik Fizibilite Desteği Projesi” tamamlandı.

Proje ve fizibilite raporunun sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan ATO Başkanı Atila Menevşe, “Odamızca ÇKA’nın 2020 yılı Fizibilite Desteği Programı çerçevesinde hazırlanan “Ferrokrom Yatırımına Yönelik Fizibilite Desteği” projesi ajans desteği almaya hak kazanmış ve proje çerçevesindeki fizibilite raporu 2021 yılı sonunda tamamlanmıştır. Söz konusu rapor ile Ceyhan-Yumurtalık’ta 200.000 ton/yıl kapasiteli bir Ferrokrom (FeCr) tesisi kurulması halinde ülkemizin ve bölgemizin doğal kaynağı olan kromit mineralinin, uç ürün olan ferrokroma dönüştürülmesine yönelik yatırımın elverişli olduğu sonucuna varılmıştır” dedi.

Menevşe, Adana’ya kazandırılacak bir ferrokrom tesisi ile ülke ekonomisine önemli katkı sunulacağını, Türkiye’nin ferrokrom konusundaki dışa bağımlılığının azalacağını, yüksek katma değerli ürün ihracatıyla uluslararası pazardaki rekabet gücünün artacağını, paslanmaz çelik sanayiinin de önünün açılacağını ifade etti.

Ferrokromun her ne kadar kromit mineralinin uç ürünü olsa da, aynı zamanda paslanmaz çelik gibi önemli bir sanayi kolunun da ham maddesi olduğunu vurgulayan Atila Menevşe, şöyle devam etti:

“Paslanmaz çelik tüketimi kalkınmışlığın en önemli göstergelerinden biridir. Dolayısıyla bu tesisin hayata geçirilmesi halinde bu sektör de desteklenmiş olacaktır. Hazırlanan fizibilite raporunda, ikinci fazda kurulacak tesise ilave olarak paslanmaz çelik tesisinin de kurulabileceği düşünülmüş ve yatırımların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu durumda iki ağır sanayi koluna hizmet edilerek bölge kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu dönüşümlerle oluşacak katma değer ülkemizde kalacağı için yatırımın hayata geçirilmesi sonucunda hem ülkemiz hem de yatırımcı kazanacaktır. Ayrıca kurulacak olan tesislerin bölgemiz için en büyük katkılarından biri de istihdam fırsatı sağlayacak olmasıdır.”

Adana’nın nitelikli iş gücü, lojistik, coğrafi konum ve iklim gibi avantajlarıyla pek çok alanda yatırıma elverişli illerin başında geldiğini belirterek, yatırımcıları Adana’ya davet eden Menevşe, “Ferrokrom tesisinin hayata geçirilmesi halinde hem yatırımcısı, hem de bölge ve ülke ekonomisi kazanacaktır” dedi.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"