Güncel HaberlerSağlık1

Acil hallerde sunulan sağlık hizmetlerinden katılım payı ve ilave ücret alınmıyor

Sözleşmeli veya sözleşmesiz özel hastaneler de dahil olmak üzere acil hal kapsamında sunulan tüm tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor.

Acil hal kapsamında bulunan hastalıklar, iş kazası, trafik kazası ve benzeri durumlarda oluşan yaralanma ve travmalar sonucu alınan sağlık hizmetlerinden ilave ücret ve katılım payı alınmıyor. Sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında acil hallerde sunulan sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından ödenebilmesi için acil halin belgelendirilmesi Kurumca acil halin kabul edilmesi gerekiyor.

Yeşil alan kapsamı dışında sunulan acil hal kapsamındaki sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınmaz

Sağlık Uygulama Tebliği’nin katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkin maddelerine göre; SGK ile sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır.

Hastane tarafından vatandaşa sunulan acil sağlık hizmetleri dolayısıyla herhangi bir ücret alınması halinde, tedavi gören ve ücret ödeyen kişi bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da CİMER’e şikayette bulunabilir.

Trafik kazaları sonrasında oluşan sağlık giderleri SGK kapsamında

Trafik kazaları sonrasında acil hal kapsamında alınan sağlık hizmetleri de ilave ücreti alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamında yer alıyor.

Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanıyor.

20’ye aşkın sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınmıyor

Ayrıca yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi kapsamında radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri, yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de hiçbir ilave ücret alınmıyor.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"