MansetTürkçe

100 yıllık Burgenland için yüzyılın projesi

Devlet ve etnik gruplar Oberwart’taki “Haus der Volksgruppen – Etnik Gruplar Evi” için rotayı belirledi

Eyalet Başbakanı Doskozil; Burgenland Etnik Grup Temsilcileri ve Belediye Başkanı Georg Rosner ile “Niyet Mektubu”nu (Letter of Intent) imzaladı.

Ortak imzalanan “Niyet Mektubu”, Burgenland etnik grup siyasetinin dönüm noktası oldu: Burgenland eyaleti, tüm etnik grup örgütlerinin temsilcileri ile Oberwart Belediye’sine ait eski bir yatılı okulda bir “Etnik Gruplar Evi” tesis edecek. Eyalet Başbakanı Hans Peter Doskozil, bu sayede etnik grupların Burgenland kimliğine, tarihine ve bugününe yapmış oldukları katkılardan dolayı onurlandırılacaklarını ve etnik grup siyasetinde yeni bir sayfanın açılacağını vurguladı. Doskozil, “Birlikte Burgenland’ın 100. yılı için yüzyılın projesini hayata geçiriyoruz. Yıldönümünde birlik ve beraberliği kutlamalarımızın merkezinde koyduk. Eşzamanlı olarak yapmış olduğumuz tasarım görüşmelerinde, artık hayata geçirilebilecek bu önemli projemizi düzenledik. “Etnik Gruplar Evi” kültürel çeşitlilik ve karşılaşmaların eşsiz bir noktası olacak.” dedi. Etnik gruplar arasında ve etnik gruplarla birlikte düzenlenen etkinlik ve festivallerin yanı sıra, söz konusu yeni merkezde, daha çok gençlik çalışmalarına ve entegrasyona odaklanılması planlanmaktadır. Eyalet Başbakanı Hans Peter Doskozil, “Bu ev bir yandan etnik gruplar içinde bir koordinasyon organını oluştururken, diğer yandan da dış dünyada görünür bir değer ve birliktelik simgesi olacaktır. Bu nedenle evimiz halka açık olacaktır ve bilgilendirmeler, eğitimler, atölyeler ve festivaller sunulacaktır.” diye açıklamasında bulundu.

Etnik Gruplar Evi, Burgenland-Macar Kültür Derneği’ne (Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein), Burgenland Hırvat Kültür Derneği’ne (Kroatischen Kulturverein im Burgenland), Roma Hizmeti’ne (Roma Service), Hırvat Kültür ve Dokümantasyon Merkezi HKDC’ye (hkdc – Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum), Roma ve Hırvatistan Halk Eğitim Merkezleri’ne (VHS der Roma, VHS der Ungarn) ev sahipliği yapacaktır. Ortak bir mekanın varlığı, yeni projelerin ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır. Mevcut plana göre, bina tadilatının maliyeti yaklaşık 17 milyon Euro, projenin bir kısmı olan Etnik Grup Evinin maliyeti ise 5 milyon Euro civarındadır. Devlet, projeye LIB (Landesimmobilien) aracılığıyla ön finansman sağlayacak ve “100 yıllık Burgenland” yıldönümü sebebiyle, doğrudan Etnik Gruplar Evi yararına başlangıç finansmanı olarak 2 milyon Euro finansal destek sunacaktır. Buna ek olarak etnik gruplara finansman için gerekli kira ödemelerinin yanı sıra yönetim ve organizasyonda da mali destek sağlayacaktır. Oberwart şehri de kira ödemelerine maddi yardımda bulunacaktır. Mülkün bir kısmı federal devlet tarafından kullanılacaktır.

Yeniden inşa etmek yerine, eskiyi değerlendirmek
Devlet bu projeyi hayata geçirebilmek için binayı Oberwart şehrinden satın almıştır. Eski yatılı okulun oldukça yıpranmış binası, geleceğe yönelik, sürdürülebilir bir yaklaşım doğrultusunda uyarlanacak, taban cilalaması ise mümkün olduğunca az tutulacaktır. Binanın mevcut bir kısmı işlevseldir ve bu doğrultuda “kullanılabilir olanı koruma ve yenileme” sloganıyla hareket edilmektedir. 1977 yılında dönemin stilini belirleyen brütalist tarzda inşa edilen bina, Oberwart konukevine bağlıdır. Bu ise birlik ve beraberlik açısından birçok avantaj sunmaktadır. “Ev sahibe”si rolünü üstlenen STEP Gästehäuser Burgenland GmbH yemekhaneyi öğrenciler, odalar ve daireler için işleterek ve ayrıca binayı tüm ilgili taraflara açarak güçlü bir ortak rolünü almaktadır. Eyalet Başbakanı ve Kültür Uzmanı Doskozil, “Bu yoğun ve sürekli kullanım durumu binaya hayat verecek. Tam da bu nedenden dolayı burayı seçtik.” açıklamasında bulundu. Ayrıca bu bina, etnik grupları sadece sembolik olarak değil konum olarak da şehrin merkezine taşımaktadır. Bu durumdan, projeye çeşitli tedbir ve kararlarla destek veren Oberwart Belediyesi de Etnik Gruplar Evi projesinden oldukça memnundur. Belediye Başkanı George Rosner, “Bu bina ile birlikte yeni Oberwart Hastanesi, çevredeki spor tesisleri, tıp merkezleri, barlar ve işletmeler, mevcut okullar ve planlanan yeni ilköğretim okulu ile, buraya ait yeni bölge oluşacak ve bu da Oberwart için muazzam bir zenginliği temsil edecektir.” dedi.

Burgenland-Macaristan Kültür Derneği temsilcisi Ludwig Frauer, Etnik Gruplar Evi’nin gerçekleştirilmesinde özellikle okulların doğrudan etki alanında yoğun bir şekilde birlikte çalışma imkanını ve konumu itibariyle kamuoyunda iyi algılanma fırsatını görmektedir. Frauer ayrıca, “Bu uygulama çalışmamızın değerini arttırdığı gibi, Burgenland’daki çeşitliliğin varoluşunun gelecek yıllarda da sürmesi ve gelişmesi açısından temel taşı oluşturmaktadır.”, diye eklemede bulundu. Hırvat Kültür ve Dokümentasyon Merkezi’nden Martin Ivancsics ise, “Burada, Burgenland etnik gruplarının kimliklerini oluşturan rolün altını çizen ve aynı zamanda etnik grup çalışmalarımız için somut avantajlar getiren yüzyılın projesi oluşturulmaktadır. Bu projenin Avusturya’da eşi benzeri yoktur!” dedi.

Burgenland Hırvat Kültür Derneği, planlanan Etnik Gruplar Evi’ni, Burgenland etnik grupları arasındaki paylaşımın artması, tüm Burgenland sakinlerinin birlik ve beraberliklerinin artması ve Burgenland eyaletinin dilsel ve kültürel çeşitliliğinin görünür kılınması açısından gelecekteki bir fırsat olarak değerlendirdi. Burgenland Hırvat Kültür Derneği temsilcisi Josef Buranits, “Etnik Gruplar Evi, bir karşılaşma ve kültürel paylaşım yeri olmalıdır ve Avusturya ile Avrupa’da barış içinde bir arada yaşamaya teşvik etmelidir.” ifadelerini kullandı.

Roma etnik grubunun Danışma Kurulu Başkanı Emmerich Gärtner-Horvath; “Burgenland, Avrupa’da bir örnek proje tasarlamıştır. Böylelikle Burgenland’daki yerel etnik gruplarına, ortak proje geliştirme ve sunma fırsatı verilmiştir.” şeklinde düşüncelerini özetledi.

Etnik grupların sorumluluk taşıyan rolünü güçlendirmek
Eyalet hükümeti, Burgenland gelecek planında bu zengin kültürel mirasa saygıyla yaklaşmayı ve eyaletteki etnik grup kültürünü aktif olarak desteklemeyi taahhüt etmiştir. Temel yapıların sürdürülmesi ve çok dilliliğin teşvik edilmesi de etnik grup derneklerinin desteği ve geleneklerin sürdürülmesi olarak öngörülmüştür. Bundan böyle “Etnik Gruplar Evi” ile gelecekte de barış içinde bir arada yaşamanın verimli bir şekilde gelişmesinin teminatı sağlanmaktadır.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"