Unkategorisiert

Yurtdışındaki boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili gerçekleştiriyor

Başkonsolosluk aracılığıyla artık yabancı ülkede verilen boşanma kararları aranan şartları da sağlıyorsa dava açılmasına gerek kalmaksızın nüfus kütüğüne tescil edilebilecek.

Kanun değişikliği öncesinde yurtdışındaki boşanma kararlarının tanınması için Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açılması gerekiyordu. Değişiklik sonrası artık yabancı ülkede verilen boşanma kararları aranan şartları da sağlıyorsa dava açılmasına gerek kalmaksızın nüfus kütüğüne tescil edilebilecekler. 29 Nisan 2017 tarihli KHK ile yapılan kanun değişikliğiyle yurtdışında verilen boşanma kararlarının dava açılmaksızın nüfus kütüğüne tescili kabul edilmiştir. Artık Başkonsolosluklarda uygulama yürürlüğe girmiş durumda.

T.C. Viyana Başkonsolosluğunun, yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların nüfus kütüklerine tescili için istediği gerekli belgeler/bilgiler

• Başkonsolosluğuna sadece Avusturya mahkemelerinde boşanması kesinleşmiş vatandaşlarımız müracaat edebilir.

• Başvurular tarafların bizzat veya kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla yapılabilir. Başvuru esnasında tarafların Başkonsolosluğunda birlikte hazır olmaları zorunlu değildir.

• Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilirler. Tarafların birlikte başvurmamaları halinde her iki müracaat tarihi arasındaki süre doksan günü (90) geçemez. Doksan gün içerisinde her iki tarafın müracaat etmemesi halinde başvuru reddedilir.

• Aynı anda birlikte müracaat edilmemesi halinde, taraflar farklı bir başvuru makamına başvuru yapamaz.
• Başvuru sadece boşanma, evliliğin butlanı, iptali ve mevcut olup olmadığı yönünden değerlendirilip sonuçlandırılır. Başvuru velayet, iştirak nafakası, çocuk ile kişisel ilişki kurulması, mal rejimi ve tazminat gibi tenfize konu hükümler bakımından kesinlikle bir sonuç doğurmaz. Tenfize konu hususlar için ilgili Kanun uyarınca görevli ve yetkili mahkemelere kararın tenfizi yönünden dava açılabilir.

Başvurular için mutlaka www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden “Evlilik” başlığı altında bulunan “Evlilik Tescili Baş-vurusu (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında)” alt başlığından randevu alınması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:
1. Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığına tespitine ilişkin olarak verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvuru formu -Ek-1-, (Söz konusu başvuru formuna www.nvi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.) Başvuru formu sahibi tarafından Latin alfabesi esas alınarak ve büyük harfler kullanılarak doldurulmalıdır. Form üzerinde silinti veya kazıntı yapılmamalıdır. Silinti veya kazıntı yapılan başvuru formları işleme alınmayacak yeniden doldurulması talep edilecektir. Başvuru formu taraflarca veya vekillerince mutlaka Başkonsolosluğumuzda ilgili memur önünde imzalanmalıdır.

2. Mahkeme tarafından verilen kararın asli ve noter tasdikli Türkçe tercümesi. Türkçe tercümeler Başkonsolosluğunda kayıtlı yeminli tercümanlarda yapılmalıdır. Tercüman listelerine www.konsolosluk.gov.tr/TranslatorSearch/Index adresinden ulaşılabilir.

3. Mahkeme tarafından verilen kararda kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter tasdikli Türkçe tercümesi. Türkçe tercümeler Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli tercümanlarda yapılmalıdır. Tercüman listelerine www.konsolosluk.gov.tr/TranslatorSearch/Index adresinden ulaşılabilir.

4. Kimlik kartı veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi. Türkçe tercümeler Başkonsolosluğunda kayıtlı yeminli tercümanlarda yapılmalıdır. Tercüman listelerine www.konsolosluk.gov.tr/
TranslatorSearch/Index adresinden ulaşılabilir.

5. Vekil araçlığıyla yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğrafı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği.

6. Başvurudan önce, yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararla ilgili Türk mahkemelerince verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı varsa aslı veya fotokopisi.

7. Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair bir kararın bulunmadığı yönünde adli makamlardan alınan belge.

8. İkamet Belgesi (Meldezettel).

9. Yukarıda belirtilen evrakların teslim edilmesi sonrasında Başkonsolosluk tarafından yapılacak inceleme neticesinde gerekli görülebilecek ek belge de talep edilebilecektir.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"